Fra: 26-02-2019 til: 26-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse om rettigheder på stofmisbrugsområdet26-02-20191610732840297
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering til STPS om afgørelse i klagesag om aktindsigt06-02-20181709223538158
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering til STPS om svar på klage over afgørelse om aktindsigt04-04-20181801318579907
Styrelsen for PatientsikkerhedOversender afgørelse i klagesag om aktindsigt til STPS til orientering06-02-20181801318538161
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberTil LVS: Præsentation af medlemsundersøgelse vedr. rammer for klinisk forskning25-02-20191802212839211
 Gensendelse: Svar på din henvendelse vedr. travlhed i hjemmeplejen26-02-20191802999839824
Styrelsen for PatientsikkerhedOrienterer STPS om afgørelse truffet i klagesag om aktindsigt21-04-20181803055594874
Silkeborg KommuneSpørgsmål til den uddybende ansøgning - frikommuneforsøg II25-02-20191805328839150
SundhedsdatastyrelsenVedr. udmøntning af midler til nationale cyber- og informationssikkerhedsindsatser26-02-20191805358840307
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Region Syddanmark
Danske Regioner
Endeligt referat fra 3. CE-mærkningsmøde 29.01.201925-02-20191806887838124
 Svar på henvendelse vedr. misbrugsbehandling26-02-20191807160839972
 Svar på henvendelse vedr. psykiatrien26-02-20191808261840284
 Svar på henvendelse vedr. behandling i psykiatrien26-02-20191808261840296
Kirkens Korshær, AarhusSvar på henvendelse om stofindtagelsesrum20-11-20181809705840320
 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning vedr. tandlægeklager22-02-20191810055837466
Odense UniversitetshospitalKvitterer for modtagelse af orientering om sundhedspersoners underretningspligt26-02-20191810163839384
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 26626-02-20191810416839999
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - svar på spm. 926-02-20191810456839929
 Svar vedr. befordring efter akutindlæggelse26-02-20191810640839591
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. etablering af plejehjem på Christianshavn25-02-20191900078838236
 Besvarelse af henvendelse vedr. tilføjelse til henvendelse til ældreministeren vedr. fjernelse af køreplaner ved stoppestederne26-02-20191900078840139
 Svar på henvendelse fra skoleelever om projektopgave om fedme26-02-20191900079839888
Danske RegionerAnmodning om yderligere bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål fra Danske Regioner22-02-20191900186837190
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 37626-02-20191900570840057
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 37126-02-20191900570840088
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 37726-02-20191900570840059
Danske BioanalytikereSvar på henvendelse vedr. sundhedsreformen26-02-20191900743840015
 Svar på henvendelse om fejlbehandling udsendes til borger26-02-20191900778839982
TandlægeforeningenSvar på henvendelse vedr. voksentandplejen26-02-20191900819839676
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreform25-02-20191900877838951
 Svar på henvendelse vedr. arbejdsvilkår for sygeplejersker26-02-20191900932839872
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 49825-02-20191901000838742
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 50225-02-20191901000838759
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 50125-02-20191901000838755
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 50025-02-20191901000838752
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 49925-02-20191901000838747
 Svar vedr. ventetid til dermatolog26-02-20191901147839571
 Svar vedr. betaling for ophold26-02-20191901166839568
Ret&Råd AdvokaterOrienterer advokat om, at klagesag om autorisation lukkes25-02-20191901238838806
SundhedsdatastyrelsenVedr. advisering om ISO 27001-modenhedsmåling for første halvår 201926-02-20191901543840322
 Svar på din klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse om aktindsigt25-02-20191901555838890
Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsprogramRKKP: Takker for udpegning til Udvalg for Datakvalitet og Indberetning & Udvalg for Dataanvendelse og Formidling25-02-20191901653838104
 Vedrørende lyft og snus26-02-20191901751840198
FinansministerietTil FM: Åbningsbrev undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse25-02-20191901801838633
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabTilbagemelding på mail af 31. januar 2019 om identifikationsoplysninger i henhold til hvidvaskloven26-02-20191901906840217
 Answer regarding general practitioner in Viborg26-02-20191901949839476
MF Kirsten Normann Andersen
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 52926-02-20191901956839980
Magnusson Denmark AdvokatpartnerselskabKvitterer for modtagelse af bilag til klage over afslag på autorisation som læge26-02-20191902026839959
Magnusson Denmark AdvokatpartnerselskabAnmoder advokat om bilag til klage over afslag på autorisation som læge26-02-20191902026839850
Amgros I/SPræsentation af Nationalt Genom Center25-02-20191902076838785
LiquidmindsBemærkning vedr. oversigt over fakturering vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-02-20191902133840211