Fra: 27-02-2019 til: 27-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietBemærkninger til IOS (Den Internationale Operative Stab) handlingsplan26-02-20191600916839804
Fredericia KommuneGodkendelse af projektregnskab for 2017 vedr. en værdig ældrepleje i Fredericia Kommune (1601602)26-02-20191601602839674
Frederiksberg KommuneGodkendelse af Frederiksberg Kommunes regnskab vedr. værdighedsmilliarden anvendt i 201726-02-20191601603839689
Frederikshavn KommuneBemærkninger til Frederikshavn Kommunes regnskab for 2017 vedr. en værdig ældrepleje og overførsel fra 201626-02-20191601604839801
Horsens KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 vedr. værdighed i Horsens Kommune26-02-20191601607840115
Glostrup KommuneGodkendelse af Glostrup Kommunes regnskab for 2017 samt overførsel fra 2016 vedr. pulje til en mere værdig ældrepleje26-02-20191601674839805
Gribskov KommuneGodkendelse af regnskaber for værdighedspulje 2016 og 201726-02-20191601676839842
Holstebro KommuneGodkendelse af revideret regnskab for dels overførte midler fra 2016 til 2017 samt faktiske tilskud for 2017 vedr. værdighedsmilliarden26-02-20191601700840052
Mariagerfjord KommuneGodkendelse af underskrevne regnskaber vedr. værdighedsmidler anvendt i 201726-02-20191601893840124
Mariagerfjord KommuneBemærkninger vedr. regnskaber og revisorerklæringer 2017 - Pulje til en værdig ældrepleje26-02-20191601893840134
Morsø KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 vedr. værdighed i Morsø Kommune26-02-20191601895840156
Nyborg KommuneGodkendelse af regnskabsaflæggelse for 2017 vedr. en mere værdig ældrepleje i Nyborg Kommune26-02-20191601898840167
Odense KommuneGodkendelse af regnskab vedr. en mere værdig ældrepleje 2017 i Odense Kommune26-02-20191601901840182
Ringsted KommuneGodkendelse af værdighedspuljeregnskab mv. for 201726-02-20191601906840228
Skive KommuneGodkendelse af regnskab og revisionserklæringer vedr. værdighedsmidler 201726-02-20191601915840314
Svendborg KommuneGodkendelse af regnskabsmateriale vedr. værdighedsmidler 2017 fra Svendborg Kommune26-02-20191601924840037
Ærø KommuneGodkendelse af revideret regnskab vedr. værdighedspuljen 201726-02-20191601942840278
Statens Museum for KunstFlytning af malerier udlånt fra SMK27-02-20191602831840644
 Fritagelse for hverv som medlem af PRAC - Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning27-02-20191700193841579
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af Kommissionen om udnævnelse af medlem til Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)27-02-20191700193841583
 Udpegning af medlem til PRAC - Udvalget for risikovurdering inden for lægemiddelovervågning27-02-20191700193841577
Folketingets OmbudsmandOrientering til ombudsmanden om udsendt svar på klage vedr. virksomhedsinskrænkning og aktindsigt06-02-20181709223538144
Ishøj KommuneKvittering for modtagelse af redegørelse fra Ishøj Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen 201926-02-20191800812839493
DentalMæglernePartshøringsbrev i klagesag om aktindsigt08-03-20181801318561493
Danske RegionerFremsendelse af DUT-svar til Danske Regioner - Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet27-02-20191801599841251
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Det Frie Forskningsråd
Fremsendelse af høringssvar til UFM - Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet26-02-20191801599840029
 Svar på borgerhenvendelse vedr. stedfortrædende samtykke til behandling27-02-20191804703840690
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på spørgsmål om tidsplan for ministeriets review ved Statens It-råd i 201926-02-20191806579840324
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - Orientering om udstedelse af bekendtgørelse om hjemmesygepleje27-02-20191807168841358
Region SjællandBrev til Regionrådsformand vedr. lægeuddannelse og universitetssamarbejde26-02-20191809376839892
MF Preben Bang Henriksen
MF Torsten Schack Pedersen
Svar på henvendelse vedr. NORM-affald27-02-20191809421840999
Folketinget ChristiansborgSvar på henvendelse vedr. NORM-affald27-02-20191809421841003
SkatteministerietSvar på henvendelse vedr. NORM-affald situationen i Frederikshavn27-02-20191809421840994
Circuminfo.dkSvar på henvendelse vedr. omskæring27-02-20191809837841178
 Svar på henvendelse vedr. omskæring27-02-20191809837841138
 Svar på henvendelse vedr. omskæring27-02-20191809837841095
 Svar på henvendelse vedr. omskæring27-02-20191809837841071
 Svar på henvendelse vedr. omskæring27-02-20191809837841131
 Svar på henvendelse vedr. omskæring27-02-20191809837841098
 Svar på henvendelse vedr. omskæring27-02-20191809837841157
 Svar på henvendelse vedr. ventetider på behandling26-02-20191809991840295
Region MidtjyllandSvar på ansøgning om dispensation fra ambulancebekendtgørelsen26-02-20191810061839398
Region HovedstadenDatoer for besøg på Hvidovre Hospital og Sct. Hans27-02-2019SJ-STD-DEPCRS840804
Region HovedstadenMulige datoer for besøg på Hvidovre Hospital og Sct. Hans27-02-2019SJ-STD-DEPCRS840805
Region HovedstadenUdskydning af besøg på Sct. Hans og Hvidovre Hospital27-02-2019SJ-STD-DEPCRS841565
Region SjællandOrientering om fremsendelse af svar til § 71-tilsynet26-02-20191810456840136
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. ældre på den japanske ø Okinav26-02-20191900078840145
UndervisningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om SOSU uddannelsen27-02-20191900078841093
 Svar på henvendelse om handicappedes rettigheder26-02-20191900078840367
Rådet for Socialt UdsatteSvar på invitation til sundhedskonference27-02-20191900082841145
Danske RegionerMail til Danske Regioner ift. frist for bidrag vedr. spørgsmål om patienterstatning25-02-20191900186838004
 Svar på borgerhenvendelse om spørgsmål til lov om Genom Center vedr. skriftlig samtykke24-01-20191900513810048
LiquidmindsBemærkninger til oplæg til awareness-plakater27-02-20191900536841391
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen26-02-20191900740839639
 Anmodning om supplerende oplysninger vedr. budget - satspuljemidler26-02-20191900816839336
TriforkIndhentning af udtalelse vedr. udlevering af oplysninger til aktindsigtsanmodning26-02-20191900981839567
Region HovedstadenOpfølgning på Hvidovres kvartalsrapport for 3. kvt. 201827-02-20191901125841463
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 51027-02-20191901153841393
DentalMæglerneSvar på henvendelse om ministeriets aktlister og sagshåndtering27-02-20191901171840996
 Svar på henvendelse vedr. behandling27-02-20191901236840903
 Svar på henvendelse vedr. behandling af endometriose27-02-20191901275841336
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUUUI alm. del - Svar på spm. 37526-02-20191901313840456
 Svar på borgerhenvendelse om afslået operation27-02-20191901573840553
Radio24syvAfgørelse om aktindsigt vedr. konkret klinik udsendes til anmoder26-02-20191901595839694
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 51627-02-20191901608840972
 Afgørelse på klage over Styrelsen for Patientsikkerheds anvendelse af teknisk løsning til fremsendelse af dokumenter26-02-20191901688839691
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 54727-02-20191901727841479
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 54627-02-20191901727841477
RigsrevisionenMøde om undersøgelsesdesign af rigsrevisionsundersøgelse om byggeri af sygehuse22-02-20191901801837435
Lægemiddelindustriforeningen - LIFAnmodning om deltagerliste for ministerens besøg hos Lægemiddelindustriforeningen22-02-20191901821836705
Landsforeningen Liv&DødSvar på henvendelse om behandlingstestamenter27-02-20191901830841149
Samsø KommuneDispensation vedr. Ældrerådets sammensætning27-02-20191901976840474
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om sagsakter og udtalelse i klage over KBU-forløb (klinisk basisuddannelse)26-02-20191902026839827
Styrelsen for PatientsikkerhedSender bilag i klage over KBU-forløb (klinisk basisuddannelse) til STPS26-02-20191902026839950
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 60327-02-20191902054841136
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen26-02-20191902105839595
Albertslund KommuneSvar på henvendelse fra Albertslund Kommune vedr. praktisk hjælp i plejebolig26-02-20191902112839745
LiquidmindsKreditnota vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren27-02-20191902133841039
LægemiddelstyrelsenSvar på henvendelse om ansøgning fra Regionshospital Nordjylland, Klinisk Biomedicinsk Afdeling, vedr. ændring af tilladelse til håndtering af euforiserende stoffer21-02-20191902140840327
Region HovedstadenEndelig dato for besøg på Rigshospitalet27-02-20191902181841079
SundhedsdatastyrelsenSvar på invitation til workshop vedr. initiativ 4.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren27-02-20191902196841471