Fra: 31-01-2019 til: 31-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
OsteoporoseforeningenFremsender kommentar til den kommende sundhedsreform23-01-2019SJ-STD-DEPLCT809102
Københavns KommuneSpørgsmål til bekendtgørelse om gratis influenzavaccination og ændring af reglerne for hvornår borgere over 65 år kan vaccineres24-01-2019SJ-STD-SUMAI810123
Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg UUIUUI alm. del - spm. 375 (Æ)31-01-2019SJ-STD-SUMMPE817987
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål AQ (S)30-01-2019SJ-STD-SUMMPE817143
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål AP (S)30-01-2019SJ-STD-SUMMPE817142
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål AV (S)30-01-2019SJ-STD-SUMMPE817155
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål AO (S)30-01-2019SJ-STD-SUMMPE817141
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål AM til finansministeren30-01-2019SJ-STD-SUMMPE817139
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål AN til finansministeren30-01-2019SJ-STD-SUMMPE817140
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål AU (S)30-01-2019SJ-STD-SUMMPE817152
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål AT (S)30-01-2019SJ-STD-SUMMPE817150
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål AR (S)30-01-2019SJ-STD-SUMMPE817147
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål AS (S)30-01-2019SJ-STD-SUMMPE817148
Billund KommuneSvar på spørgsmål vedr. regnskab for 2017 ift. værdighedsmilliarden - Billund Kommune30-01-20191601582816609
Jammerbugt KommuneVedr. regnskab for overførte midler fra 2016 til 2017 - Værdighedsmidlerne - Jammerbugt Kommune30-01-20191601597816931
Vejle KommuneSvar på spørgsmål vedr. regnskab for 2017 - Værdighedsmilliarden - Vejle Kommune30-01-20191601937816777
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 128 - spm. 39 (S)30-01-20191604285816892
Kolding KommuneKolding Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65234 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.30-01-20191605228817120
Haderslev KommuneAccept af tilskudsbetingelser vedr. puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede24-01-20191605297810538
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65259 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.29-01-20191605413817161
Glostrup KommuneGlostrup Kommune: statusrapport 2018 til projektnr. 65268 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.30-01-20191605445817368
Assens KommuneAssens Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i 201929-01-20191605451815496
Assens KommuneAssens Kommune: anmodning om overførsel af midler til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i 201929-01-20191605451815498
Fredericia KommuneFredericia Kommune: revideret budget til projektnr. 68466 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.30-01-20191608044817338
Morsø KommuneMorsø Kommune: spørgsmål til slutrapport til projektnr. 68488 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.30-01-20191608062817271
HSPAOrienteringsnote til det 17. HSPA (Health Systems Performance Assessment) møde 19/02/2019 - prioritetsemner efter 201929-01-20191608741816173
Albertslund KommuneAfrapportering for 2018 "De Gode Madkasser" j.nr. 170487331-01-20191704873817871
TaniumRegarding further material on Tanium30-01-20191705769816984
Danske RegionerProgramstyregruppemøde Digital almen praksis den 20. december 2018 - referat22-01-20191706920817574
Billund KommuneAcceptskrivelse fra Billund Kommune for anvendelse af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding 201931-01-20191800764818011
Frederikshavn KommuneFremsendelse af acceptskrivelse - Frederikshavn Kommune - Vedr. midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje30-01-20191800781816612
Frederikssund KommuneSvar på spørgsmål til acceptskrivelse - Vedr. midlerne til en bedre bemanding og en værdig ældrepleje 2019 - Frederikssund Kommune30-01-20191800782816145
Gladsaxe KommuneAnsøgning fra Gladsaxe Kommune vedr. overførsel af uforbrugte midler vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen30-01-20191800787816786
Holbæk KommuneFremsendelse af acceptskrivelse vedr. midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 - Holbæk Kommune30-01-20191800804816507
Kolding KommuneFremsendelse af acceptskrivelse fra Kolding Kommune vedr. midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje 201930-01-20191800816816098
Odder KommuneFremsendelse af underskrevet acceptskrivelse vedr. midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen - Odder Kommune30-01-20191800833816805
Skive KommuneFremsendelse af acceptskrivelse fra Skive Kommune vedr. værdighedsmidlerne og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen30-01-20191800849816377
Vordingborg KommuneFremsendelse af acceptskrivelse fra Vordingborg Kommune vedr. midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje 201930-01-20191800867816342
Aalborg KommuneFremsendelse af acceptskrivelse vedr. midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2019 fra Aalborg Kommune30-01-20191800870816449
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. 5G installationer28-01-2019SJ-STD-DEPEMLM813593
 Borgerhenvendelse - må et plejehjem tage betaling for et aktivitetscenter, som man er for svag til at deltage i?25-01-2019SJ-STD-DEPEMLM812525
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid til høreafdelingen27-01-2019SJ-STD-DEPEMLM813306
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. mangel på SOSU praktikpladser25-01-2019SJ-STD-DEPEMLM812625
 Borgerhenvendelse om sundhedsreform, synshandicappede, rehabilitering m.m.30-01-2019SJ-STD-DEPEMLM816246
 Borgerhenvendelse - bekymringer omkring brexit og retten til sundhedsydelser30-01-2019SJ-STD-DEPEMLM816440
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender forslag til besparelser i hjemmeplejen23-01-2019SJ-STD-DEPEMLM809117
 Borgerhenvendelse - problemer med hjemmehjælpen30-01-2019SJ-STD-DEPEMLM817151
 Henvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreformen28-01-2019SJ-STD-DEPEMLM814770
 Borgerhenvendelse - forespørgel om lyft/snus30-01-2019SJ-STD-DEPEMLM816297
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender kommentarer til plejehjemsoversigten30-01-2019SJ-STD-DEPEMLM816389
 Henvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreformen28-01-2019SJ-STD-DEPEMLM814781
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. svar på henvendelse af 6. december 2018 med spørgsmål vedr. klip i beboers klippekort på plejehjem for deltagelse i kommunens forsøg med legestue30-01-2019SJ-STD-DEPEMLM816277
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag om brugerbetaling hos privatpraktiserede læger.28-01-2019SJ-STD-DEPEMLM814176
 Borgerhenvendelse - savner den naturlige værdige død30-01-2019SJ-STD-DEPEMLM816256
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietBorgerhenvendelse om 5G netværket29-01-2019SJ-STD-DEPEMLM816903
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag til besparelser i sundhedssektoren28-01-2019SJ-STD-DEPEMLM813889
Region HovedstadenOpfølgning på møde om ansvar som patientansvarlig læge den 29. januar 201929-01-20191803421816000
Bornholms RegionskommuneUdbetalingsanmodning - Liv i livshistorierne30-01-20191805482817049
Region MidtjyllandRegion Midtjylland: Kvittering for mail vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre30-01-20191805629816934
RigsrevisionenFremsendelse af oplæg til drøftelse af design af undersøgelsen af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier28-01-20191807775816870
Region MidtjyllandKommunikation vedr. sygehusmedicinregisteret26-10-20181807789816648
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 22, svarfrist 14-02 (S)30-01-20191808316817071
Foreningen af Speciallæger - FASVedr. analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallæger31-01-20191808366817509
 Borgerhenvendelse - spørgsmål omkring ambulancekørsel i Region Syddanmark, hvis regionerne bliver nedlagt29-01-20191808387815958
AskovfondenAnsøgning fra Askovhus til pulje vedr. udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser, herunder BED20-11-20181809634756195
Region MidtjyllandAnsøgning fra Region Midtjylland vedr. pulje vedr. udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser, herunder BED20-11-20181809634755977
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. internationalt forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens16-11-20181809635753796
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens15-11-20181809636752298
SundhedsdatastyrelsenMødenoter fra kernegruppemøde om Sygehusmedicinregisteret den 11. december 201811-12-20181809707816705
SundhedsdatastyrelsenMødenoter fra kernegruppemøde om Sygehusmedicinregisteret den 8. januar 201910-01-20191809707816738
Region MidtjyllandAnsøgning fra Region Midtjylland vedr. pulje til udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser, herunder BED20-11-20181809989765779
Odense UniversitetshospitalAnsøgning fra OUH til pulje: udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser, herunder BED16-11-20181809990753801
I/S SpiseforstyrrelserI/S Spiseforstyrrelser: Fremsender ansøgning til satspuljen ”Udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser, herunder BED 2018-2021”21-11-20181810004756826
I/S SpiseforstyrrelserI/S Spiseforstyrrelser: Tilføjelse til ansøgning til satspuljen om spiseforstyrrelser - manglende underskrifter på ansøgningen eftersendes21-11-20181810004756832
Copenhagen Healthtech ClusterForespørgsel om information vedr. den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet29-01-20191810437815589
SundhedsdatastyrelsenUdkast til referat fra projektstyregruppemøde 13 vedr. sygehusmedicinregisteret14-01-20191810560816683
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberHenvendelse til sundhedsministeren med anmodning om møde om sundhedsreformen31-01-20191900053817882
Dansk MagisterforeningAnmoder om møde med sundhedsministeren om sundhedsreformen31-01-20191900053817821
Danske Patienter
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Anmodning om møde med sundhedsministeren om sundhedsreformen31-01-20191900053818167
SamuelsenInvitation til departementschefen til at holde oplæg for netværk om public affairs18-01-20191900062816784
TandlægeforeningenInvitation til departementschefen til Tandfaglige Dage 201929-01-20191900062816537
 Henvendelse til sundhedsministeren om skattevæsenets tilstand31-01-20191900066817647
Transport-, Bygnings- og BoligministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. temperatur i lejlighed på plejecenter31-01-20191900078817082
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. tids- og ruteangivelser ved stoppesteder.30-01-20191900078817069
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om skimmelsvamp31-01-20191900078817729
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. fokus på stress og forældreintra22-01-20191900078807944
FolketeatretSundhedsministeren inviteres til premiere på "Dansen med Far" på Folketeatret31-01-20191900080817827
MF Pernille Rosenkrantz-TheilSundhedsministeren inviteres til bogreception 13. februar 201930-01-20191900080817019
Sort/HvidInvitation til sundhedsministeren til premieren på FRIT FLET den 16. februar 201928-01-20191900080815684
Ambu A/SSundhedsministeren inviteres til at tale ved Medicoindustriens årlige generalforsamling30-01-20191900082817011
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-764/18, Orange España31-01-20191900147818281
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-786/18, ratiopharm30-01-20191900147818270
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-773/18 - C-775/18, Land Sachsen-Anhalt m.fl.30-01-20191900147818273
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-781/18, S.I.A.E.30-01-20191900147818276
Region HovedstadenTilbagemelding fra Region Hovedstaden vedr. aktindsigt i materiale om Det Nye Rigshospital18-01-20191900222816257
Region HovedstadenDokumenter vedr. aktindsigt om Det Nye Rigshospital18-01-20191900222816263
Region HovedstadenKvittering for svar på anmodning om aktindsigt i ministeriets dialog med Region Hovedstaden om kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital i 201825-01-20191900222813485
Region HovedstadenAntal mails sendt i forbindelse med aktindsigt i ministeriets dialog med Regionen om kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital i 201818-01-20191900222816266
Region HovedstadenTilbagemelding fra Region Hovedstaden vedr. aktindsigt i materiale om Det Nye Rigshospital18-01-20191900222816235
Region HovedstadenTilbagemelding fra Region Hovedstaden vedr. aktindsigt i materiale om Det Nye Rigshospital18-01-20191900222816238
BerlingskeKvittering på svar om anmodning om aktindsigt i ministeriets dialog med Region Hovedstaden om kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital i 201826-01-20191900222813483
Landsforeningen mod spiseforstyrelser og selvskadeSlides fra seminar om selvskade30-01-20191900293816287
BeskæftigelsesministerietOpfølgende spørgmål II vedr. data på sundhed.dk fra BM30-01-20191900408817447
Danske RegionerMail fra Danske Regioner vedr. bidrag til besvarelse af SUU 48828-01-20191900869816936
Sikringsafdelingen Region SjællandFremsender svar på praksis om visitation inden patienter overlades til politiet29-01-20191901049815815
MedComVedr. bidrag til beredskabsøvelse30-01-20191901078817170
MedComVedr. bidrag til beredskabsøvelse30-01-20191901078817168
 Spørgsmål om egenbetaling for vask og leje af linned på plejecentre08-01-20191901085794803
Dansk Selskab for Palliativ MedicinHenvendelse til sundhedsministeren vedr. en national uddannelse i Palliativ Medicin13-12-20181901102779807
HK KommunalHenvendelse til sundhedsministeren om udspil til sundhedsreformen25-01-20191901103812624
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender opskrifter på engelske drikkevarer27-01-20191901112813392
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - anbefaler "Skotsk Haggis"27-01-20191901112813328
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. dødsfald29-01-20191901120815943
Region HovedstadenEffektiviseringsrapport samt besparelseskatalog - Nyt Hvidovre Hospital21-01-20191901125817605
Dansk Selskab for FolkesundhedHealth literacy i et ulighedsperspektiv, opsummering31-01-20191901126817627
 Borgerhenvendelse - hvordan kan I lave korrekt lægefagligt arbejde på individer der ikke tilhører homo sapiens30-01-20191901131815977
Patientgruppen SOS IngenmandslandAnsøgning om aktindsigt vedr. præmisserne for, hvem der skal have del i 5 mio. kr. af "Puljemidler til forskning i behandling af lavt stofskifte" med fokus på Thyroid29-01-20191901136815620
Hiv-DanmarkFremsender ansøgning til udlodningspuljen 201929-01-20191901144815912
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 510 (S)30-01-20191901153816574