Fra: 03-01-2019 til: 03-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsstyrelsenReferat fra kontaktkreds for sundhedsberedskab den 9. oktober 2018 samt øvrigt materiale19-12-20181605979787545
LiquidmindsStaus på engelsk oversættelse af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren03-01-20191705769791927
Danske RegionerStrategipublikation: Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren03-01-20191705769791234
MedComMateriale til styregruppemøde i Digital almen praksis torsdag, den 20. dec.12-12-20181706920791323
Brand & Redning SønderjyllandInvitation til sundhedsministeren til præsentationsmøde21-12-20181800018789190
Rødovre KommuneSundhedsministeren inviteres til 25-års jubilæums-reception19-12-20181800018790073
RæsonInvitation til sundhedsministeren til arrangement på Esbjerg Gymnasium29-12-20181800018790692
Dansk Jødisk MuseumOfficiel invitation til sundhedsministeren til Auschwitzdag21-12-20181800018789345
Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center KøbenhavnInvitation til sundhedsministeren til konference om forebyggelse21-12-20181800019791062
WHO´s Regionalkontor for EuropaSundhedsministeren inviteres til "WHO symposium on the future of digital health systems in the European Region"02-01-20191800024790790
Udlændinge- og IntegrationsministerietAfviser at overtage henvendelse om integrationsydelse mv.03-01-20191800110792017
Udlændinge- og IntegrationsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om Lindholm03-01-20191800110792001
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om ny lov om dagpenge03-01-20191800110791989
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender forslag om at pensionister må arbejde og tjene mere02-01-20191800110791159
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om løn til pårørende, der passer ægtefælle i hjemme30-12-20181800110790697
 Indlæg fra udlandsdansker i Seattle vedr. afstemningen om lovforslag om opholdskrav den 20. december 201819-12-20181800110786950
Seniorcenter EgegårdenTak til ældreministeren for hendes julehilsen02-01-20191800285790677
Mændenes HjemHenvendelse om nyhedsbrev om stoftest19-12-20181801708791639
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Dansk Center for Partikelterapi for 3. kvartal 201820-12-20181801994787930
Odsherred KommuneAnmodning om konvertering af puljemidler - Odsherred Kommune - pulje til etablering af sundhedshus20-12-20181802100790474
Aalborg KommuneKvartalsvis opfølgning på puljen om læge- og sundhedshuse - 3. kvartal 201817-12-20181802128790167
DentalMæglerneSvar på ministeriets svar vedr. klage over manglende besvarelse af tidligere henvendelse om aktindsigt02-01-20191802167790399
Herlev HospitalTilbagekaldelse af høringssvar af 17. december 2018 (Lovforslag om styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning) - DSKA20-12-20181803331787960
Region SyddanmarkRSYD: Accept vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - 180404121-12-20181804041790352
Region SjællandRSJ: Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - Anmodning om fristforlængelse20-12-20181804041790243
Region HovedstadenRH: Bemærkninger vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - 180404120-12-20181804041790336
UndervisningsministerietStatus vedr. opfølgning på inklusionseftersynet og god jul21-12-20181806459791126
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
Nationalt Genom Center
Digitaliseringsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientklager
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Tilbagemelding om deltagelse i SUM's review ved Statens It-råd i 201903-01-20191806579791189
DigitaliseringsstyrelsenInput til ministeriet til sundhed.dk-strategi: Sundhedsformidling til borgere med kronisk sygdom02-11-20181808647787637
Region MidtjyllandDagsorden til møde med Region Midt vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV) den 29. november22-11-20181809161789755
 Til formanden for ekspertpanelet: Årlig rapportering om de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier til FIU03-01-20191809381791277
Børne- og SocialministerietHenvendelse om SUU-orientering om høring over udkast til lovforslag17-12-20181809442791589
DigitaliseringsstyrelsenDagsorden og mødemateriale til niende initiativ 3.3-styregruppemøde06-12-20181809817787502
SundhedsdatastyrelsenBekræftelse af modtagelse af bestilling: Statusrapport for Fælles pilotafprøvning for 2. halvår 2018 - frist 16. januar kl. 12.0003-01-20191810017791202
SundhedsdatastyrelsenBekræftelse af modtagelse af bestilling: Statusrapport for Landspatientregisteret 3 (LPR3) og Modernisering af Datamodtagelse (SEI2) 2. halvår 201802-01-20191810017790524
SundhedsdatastyrelsenBekræftelse af modtagelse af bestilling: Statusrapport for Landspatientregisteret 3 (LPR3) 2. halvår 2018 - frist 16. januar kl. 12.0002-01-20191810017790438
LægemiddelstyrelsenBekræftelse af modtagelse af bestilling: Statusrapport for LEOPARD for 2. halvår 2018 - frist 16. januar kl. 12.0003-01-20191810017791203
SundhedsdatastyrelsenBekræftelse af modtagelse af bestilling: Statusrapport for Modernisering af Datamodtagelse (SEI2) for 2. halvår 2018 - frist 16. januar kl. 12.0002-01-20191810017790434
SundhedsdatastyrelsenBekræftelse af modtagelse af bestilling: Statusrapport for Landspatientregisteret 3 (LPR3) 2. halvår 2018 - frist 16. januar kl. 12.0002-01-20191810017790430
DigitaliseringsstyrelsenBestilling til Sundheds- og Ældreministeriet - statusrapport 2018(2) vedr. statslige it-projekter02-01-20191810017790363
DentalMæglerneSvar på rykker for fuldmagt i sag om anmodning om aktindsigt02-01-20191810423790470
 Bekræftelse af fuldmagt til brug for sag om anmodning om aktindsigt21-12-20181810423788729
Region MidtjyllandHenvendelse vedr. samarbejdet omkring færdigbehandlede patienter i psykiatrien20-12-20181900020788140
Rødovre KommuneÆldreministeren inviteres til 25-års jubilæums-reception 4. januar 201921-12-20181900031790076
Danske PatienterHenvendelse: Nationalt kompetencecenter for pårørendeindsatser målrettet børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser21-12-20181900043791112
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om behandling i psykiatrien af børn og unge22-12-20181900048790132
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. fejlmedicinering og bosteder03-12-20181900049769193
 Ønsker møde med sundhedsministeren om patientinddragelse i almen praksis02-01-20191900053790795
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 331 (S)21-12-20181900086790816