Fra: 04-01-2019 til: 06-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse vedr. afstand til nærmeste sygehus01-01-2019SJ-STD-SUMLLU790774
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 332 (Æ)04-01-2019SJ-STD-SUMMPE792866
UdenrigsministerietPræjudicielle forelæggelseskendelser i forenede præjudicielle sager C-694/18 - C-697/18, Ente Público Radio Televisión Madrid m.fl.04-01-20191602492793093
 Borgerhenvendelse om misbrug18-12-20181800263791733
 Borgerhenvendelse om medicin17-12-20181800263791714
 Borgerhenvendelse om diverse emner18-12-20181800263791725
 Borgerhenvendelse om akutberedskabet19-12-20181800263791739
Nordic Medicare A/SHenvendelse til sundhedsministeren vedr. kampagne om kvalitet10-12-2018SJ-STD-DEPEMLM776564
 Borgerhenvendelse vedr. behandling af tinnitus02-01-2019SJ-STD-DEPEMLM790906
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. hjemmehjælp31-12-2018SJ-STD-DEPEMLM790699
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. hjemmehjælp31-12-2018SJ-STD-DEPEMLM790926
 Forespørger til svar fra ældreministeren vedr. vurdering af ældreplejen på plejehjem01-01-2019SJ-STD-DEPEMLM790227
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. underbemanding på landets plejehjem02-01-2019SJ-STD-DEPEMLM791142
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. aflastning og betaling for ophold20-12-2018SJ-STD-DEPEMLM788091
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSkriftlig orientering af styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner12-12-20181802054791342
Rigsombudsmanden på FærøerneHøringssvar (Lovforslag om styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning) - Færøerne - bemærkninger21-12-20181803331792160
JustitsministerietInvitation til nyt netværksmøde om aktindsigt den 24. januar 201903-01-20191805877792404
 Henvendelse til ældreministeren vedr. personaledækningen i den fremtidige ældrepleje03-01-20191807367791219
 Partshøring - udtalelse fra klager vedr. klagesag om afslag på genomprojekt om kronisk tarmbetændelse27-12-20181808134791388
 Borgerhenvendelse med ide til sundere kost31-10-20181809430736414
Region SyddanmarkNyt budget vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Løft af digitale kompetencer for sundhedspersoner21-12-20181809492792271
Svenska Ödemförbundet - SÖFHenvendelse til sundhedsministeren - Savn af viden i sundhedsvæsenet om lymfesystemet og lymfatiske sygdomme01-12-20181810000774636
Styrelsen for PatientklagerSTPK sender bidrag til besvarelse af henvendelse om sundhedspersoners underretningspligt04-01-20191810163792547
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. materiale om alkohol23-12-20181810219790479
 Fremsender sin privatadresse til brug for svar vedr. befordring fra sygehus21-12-20181810640789183
Embassy of the Republic of LithuaniaHenvendelse til ældreministeren vedr. besøg fra Lithauen - marts 201903-01-20191900030791780
 Invitation til ældreministeren til 80 års fødselsdag den 8. februar 201903-01-20191900031791752
GadejuristenHenvendelse om rapport om intravenøse stofbrugeres adgang til sterilt injektionsudstyr i Danmark19-12-20181900067791697
 Henvendelse fra skoleelever til sundhedsministeren vedr. spørgsmål til projektopgave om sundhed og kost i fremtiden04-01-20191900079792469
Region NordjyllandSamarbejdsaftale vedr. analyse af langsigtede effekter af telemedicin19-12-20181900099792243
 Anmodning om aktindsigt i eventuelle afholdte udgifter i forbindelse med indretning af departementschefens kontor01-01-20191900104790226
 Borgerhenvendelse vedr. nedlæggelsen af akutte funktioner02-01-20191900128791143
 Borgerhenvendelse vedr. indskrænkning af offentlig høreapparatbehandling efter 4 år22-12-20181900135790136
StatsministerietBorgerhenvendelse til sundhedsministeren om børnehospice11-12-20181900139777576