Fra: 09-01-2019 til: 09-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region NordjyllandRegion Nordjylland: Fremsender regnskab til projekt vedr. puljen til styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade02-01-20191601548795141
Dragør KommuneFremsendelse af revisorgodkendt regnskab for værdighedsmilliarden 2017 - Dragør Kommune08-01-20191601589794879
Dragør KommuneFremsendelse af revisorgodkendt regnskab for værdighedsmilliarden og anmodning om overførsel af midler - Dragør Kommune08-01-20191601589794876
Lemvig KommuneOrientering om nyt kontonummer til udbetaling af fremtidige midler - En værdig ældrepleje - Lemvig Kommune08-01-20191601889794657
LægeforeningenAfbeskikkelse af medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn for Region Hovedstaden08-01-20191604318795475
Randers KommuneFremsendelse af regnskabsmateriale ifm. Klippekortmodellen 2015/2016 - Restforbrug i 2017/18 - Randers kommune07-12-20181606915794959
Varde KommuneFremsendelse af revisorerklæring - Klippekortsordningen hjemmeplejen20-12-20181606939794917
Samsø KommuneSamsø Kommune: Revideret budget til projekt vedr. puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning03-01-20191607347795101
Ærø KommuneÆrø Kommune: Revideret budget til projekt vedr. puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning21-12-20181607959795074
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune: Ansøgning om forlængelse af projekt vedr. puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning03-01-20191608026795146
Aalborg Universitetshospital, SydFremsendelse af regnskab 2016-2018 for projekt ProData02-01-20191609181794418
Danske RegionerYderligere bemærkninger til tidligere spørgsmål til § 2, stk. 3, i lægevalgsbekendtgørelsen07-01-20191701571794263
Praktiserende Lægers Organisation - PLOT.o.: Fremsendelse af PLO's henvendelse vedrørende de nye lægevalgsregler til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg04-01-20191701571793441
Danske RegionerSpørgsmål vedr. § 2, stk. 3, i lægevalgsbekendtgørelsen03-01-20191701571793436
Middelfart KommuneUdbetalingsanmodning for 2. halvår 2018 fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere20-12-20181702571795228
Styrelsen for PatientsikkerhedReferat fra følgegruppemøde om forbedring af epikriser21-12-20181703521795332
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVedr. referat fra følgegruppemøde om forbedring af epikriser08-01-20191703521795221
LiquidmindsVedr. fakturering af oversættelse af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren09-01-20191705769796814
Institut for Statskundskab Københavns UniversitetBemærkninger til orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202209-01-20191705769796732
Institut for Statskundskab Københavns UniversitetTilføjelse til bemærkninger til orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202209-01-20191705769796734
Dansk SygeplejerådVedr. møde med Dansk Sygeplejeråd07-01-20191705769796587
FinanstilsynetVedr. forespørgsel om muligt samarbejde om cyber- og informationssikkerhedsstrategierne08-01-20191705769795232
MedComVedr. referat fra styregruppemøde for Program for digital almen praksis - den 20. dec. 201808-01-20191706920795279
Roskilde KommuneUnderskrevet tillæg til tilsagnsbrev vedr. midler til modningsprojekt om digital borgervendt PRO-løsning til tidlig opsporing - Roskilde Kommune09-01-20191708244796000
Kalundborg KommuneKorrektion af fælles redegørelse - En værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201908-01-20191800814794577
Lemvig KommuneVedr. orientering om nyt kontonummer til udbetaling af fremtidige midler - Lemvig Kommune08-01-20191800821794866
Mariagerfjord KommuneFremsendelse af fælles redegørelse for en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 - Mariagerfjord Kommune06-12-20181800825794973
Frederikssund ApotekKvittering fra Frederikssund Apotek for svar på henvendelse om information om økonomisk støtte til medicinudgifter08-01-20191801078794892
 Henvendelse fra Frederikssund Apotek om information om økonomisk støtte til medicinudgifter04-01-20191801078794511
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietBorgerhenvendelse om sundhedsfare ved udbredelse af 5G08-01-2019SJ-STD-DEPEMLM795328
 Borgerhenvendelse - ønsker et samfund, hvor folk selv må bestemme, om de vil ryge eller ej05-01-2019SJ-STD-DEPEMLM793117
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender sit projekt Stikprøven om hurtigere og nemmere adgang til sundhedscheck m.m.07-01-2019SJ-STD-DEPEMLM794485
Danske RegionerFra DR: Endeligt oplæg til regionale datastøttecentre fra Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning18-12-20181803406784107
DigitaliseringsstyrelsenForespørgsel om mødetidspunkt for review ved Statens It-råd09-01-20191806579796399
DigitaliseringsstyrelsenVedr. møde om review ved Statens It-råd09-01-20191806579796839
SundhedsdatastyrelsenUdkast til program samt slides til workshop den 9. januar 2019 om implementering af Aftaler og Fælles Stamkort07-01-20191806892795318
 Hjælp til formulering om stress07-01-20191807523796391
RigsrevisionenKvittering for modtagelse af årlig rapportering om de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier04-01-20191807775795239
RigsrevisionenKvittering for modtagelse af mails, svar på opfølgende spørgsmål og sagsbehandlerinstruks - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne21-12-20181807775795316
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 9 (S)09-01-20191808316796844
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 7 (S)09-01-20191808316796842
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 11 (S)09-01-20191808316796846
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 13 (S)09-01-20191808316796851
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 14 (S)09-01-20191808316796858
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 15 (S)09-01-20191808316796893
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 17 (S)09-01-20191808316796895
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 16 (S)09-01-20191808316796894
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 12 (S)09-01-20191808316796848
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 10 (S)09-01-20191808316796845
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 18 (S)09-01-20191808316796898
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 5 (S)09-01-20191808316796838
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 6 (S)09-01-20191808316796841
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 8 (S)09-01-20191808316796843
SundhedsdatastyrelsenStatusrapportering på initiativ 4.4 i Strategi for digital sundhed09-01-20191808366796852
Abbott Diabetes CareSvar på brev af 19/11-2018 om glukosemålere08-01-20191808472795634
 Henvndelse vedr. møde om fertilitetsudfordringer02-01-20191808733796341
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen sender svar på anmodning om supplerende udtalelse ifm. klage over afgørelse om aktindsigt08-01-20191808884795286
Styrelsen for PatientklagerMail fra STPK vedr. kontakt til borger ift. kryptering af mails08-01-20191809066794855
Region NordjyllandSpørgsmål fra Region Nord vedr. forsinkelse på Nyt Aalborg Universitetshospital09-01-20191809381796569
JustitsministerietJM: Rykker for svar vedr. budget for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark07-01-20191809446795547
JustitsministerietJM: Kvittering for modtagelse af henvendelse om budget for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark08-01-20191809446795624
JustitsministerietJM: Anmodning om godkendelse af regnskab vedr. Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark03-01-20191809446795544
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeFremsendelse af acceptskrivelse og udbetalingsanmodning vedr. pulje til BED/spiseforstyrrelser08-01-20191809988795705
OUH Odense universitetshospitalFremsendelse af underskrevet accept ifm. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. pulje til BED/Spiseforstyrrelser07-01-20191809990793862
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVedr. kampagne for Min Læge app07-01-20191810008795290
Statens Serum InstitutSvar på bestilling: Statusrapport 2018 (2) - It-projekter i pipeline08-01-20191810017795600
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 4 (S)08-01-20191810035795567
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 3 (S)08-01-20191810035795566
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 2 (S)08-01-20191810035795565
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 1 (S)08-01-20191810035795564
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 5 (S)08-01-20191810035795568
PwCPWC: Evaluering Headspace - opfølgning09-01-20191810161795897
Region MidtjyllandBidrag til svar på SUU alm. del spm. 24814-12-20181810195795341
SundhedsdatastyrelsenFremsendelse af tal for kronikeropfølgning for 2014-201720-12-20181810208795338
 Henvendelse angående den organiserede psykiatrisering af den danske befolkning05-01-20191810330795838
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. diagnoser der skader syge borgere05-12-20181810330771720
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. den organiserede psykiatrisering af den danske befolkning26-12-20181810330790624
B-graphicSvar på tilbud på opgave om opsætning og tryk af publikation for Stresspanelets afrapportering07-01-20191810356795531
TandlægeforeningenForeløbigt svar på invitation til sundhedsministeren til deltagelse i Tandfaglige Dage 201907-01-20191810579794780
 Mail fra borger vedr. patienterstatning mv.08-01-20191810655795957
Selveje NetværketBringer indbydelse til ældreministeren til bestyrelses- og forstanderkonference i København i venlig erindring09-01-20191900030796366
Nørrebro TeaterVil snarest fremsende invitation til ældreministeren til musikforestillingen "Jeg er sgu min egen" den 28. februar 201908-01-20191900031795786
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenAnmoder om et møde med sundhedsministeren08-01-20191900053795181
Folketinget ChristiansborgInvitation til tiltrædelsesreception for folketingssekretær/vicedirektør07-01-20191900062795124
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHenvendelse til sundhedsministeren - PLO Analyse viser, at der er høj tilfredshed med almen praksis08-01-20191900066795789
Nobel Peace Prize WatchNominationer till Nobels fredspris07-01-20191900066794799
Udlændinge- og IntegrationsministerietOversender henvendelse fra fysioterapeut vedr. regler for kropsbårne hjælpemidler til flygtninge - indlæg/sko08-01-20191900078795409
SkatteministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. skattefrit arbejde for pensionister07-01-20191900078793561
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om modregning i kontanthjælp07-01-20191900078794798
 Henvendelse vedr. ønske om vurdering af betaling for el og varme i nyt demensrum07-01-20191900078794063
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever med spørgsmål om aldersgrænsen for køb og salg af alkohol08-01-20191900079795416
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren til "Højskolesangbogen"07-01-20191900080794062
Nørrebro TeaterVil snarest fremsende invitation til sundhedsministeren til musikforestillingen "Jeg er sgu min egen" den 28. februar 201908-01-20191900080795783
Betty Nansen TeatretPremiereinvitation til sundhedsministeren til forestillingen MOD ALLE ODDS08-01-20191900080794806
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-688/18, Spetsializirana prokuratura09-01-20191900147797099
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-8/19, Spetsializirana prokuratura09-01-20191900147797085
Center for HjerneskadePressemeddelelse: Center for Hjerneskade, København, eksporterer viden om hjerneskaderehabilitering til Kina04-01-20191900218792770
Region HovedstadenVedr. aktindsigt i Sundheds- og Ældreministeriets dialog med Region Hovedstaden vedr. Det Nye Rigshospital08-01-20191900222795254
BerlingskeAnmodning om aktindsigt i Sundheds- og Ældreministeriets dialog med Region Hovedstaden om kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital i 201803-01-20191900222794770
Statsrevisorerne SekretariatetFremsender beretning nr. 6/2018 om forløbet for flygtninge med traumer og anmoder om en redegørelse senest den 7. maj 201907-01-20191900245795901
Nordisk MinisterrådIndkaldelse til møde i Nordisk Embedsmandskomité for Social- og Helsepoliti (EK-S) den 6.-7. februar 201908-01-20191900257795114
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 343 (S)08-01-20191900311795367
Herlev KommuneSpørgsmål vedrørende ændringer i lægevalgsbekendtgørelsen04-01-20191900313793063
 Borgerhenvendelse vedr. prisen på rygestopmidler07-01-20191900315794011
Dansk GartneriHenvendelse fra Dansk Gartneri vedr. forståelse af regelsæt vedr. brug af pesticider i importerede cannabisprodukter08-01-20191900335796369
Landsforeningen Naboer til KæmpevindmøllerFremsender svar vedr. stillingtagen til WHO's anbefaling for vindmøllestøj08-01-20191900343794505
 Borgerhenvendelse - Tandbehandling efter kræftsygdom29-07-20181900347660879
 Forespørger til svar på henvendelse af 29. juli 2018 vedr. tandbehandling13-12-20181900347779838
 Borgerhenvendelse - vedr. sag om tandbehandling07-01-20191900347794490
 Borgerhenvendelse vedr. manglende hjælp til psykisk syg pårørende04-01-20191900348793066
 Borgerhenvendelse - årsagen til psykisk sygdom08-01-20191900354795177
 Fremsender link i forbindelse med henvendelse om nedtrapning af medicin til psykiatriske patienter07-01-20191900355794019
 Borgerhenvendelse - vil gerne have et møde med ældreministeren09-01-20191900357796312