Fra: 10-01-2019 til: 10-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Center for OrgandonationAnsøgning om driftsmidler for 201920-12-20181600787796927
UdenrigsministerietIOS - indkaldelse til møde i den Internationale Operative Stab mandag den 21. januar 2019 kl. 14 i Udenrigsministeriet18-12-20181600916784087
UdenrigsministerietReminder IOS - indkaldelse til møde i den Internationale Operative Stab mandag den 21. januar 201908-01-20191600916795594
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag om uddannelse til psykiatriske patienter09-01-20191603459795867
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 15. november 2018 på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet.10-01-20191604904797674
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 7. november 2018 på Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital.09-01-20191604904798291
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 4. oktober 2018 på Neurologisk Afdeling og Neurofysiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.10-01-20191604904798120
Hedensted KommuneHedensted Kommune: revideret budget til projektnr. 65264 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.08-01-20191605433797667
 Borgerhenvendelse - anmoder om kommentarer vedr. sag om et diabeteshospital i Herlev22-12-20181700328790150
DigitaliseringsstyrelsenBemærkning til bestilling af statusrapportering på initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed08-01-20191705769796472
Dansk IndustriVedr. møde med DI om Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202210-01-20191705769798139
SundhedsdatastyrelsenVedr. pressehenvendelse om legacy-systemer i sundhedssektoren07-01-20191705769796594
Institut for Statskundskab Københavns UniversitetVedr. orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202210-01-20191705769797563
Region NordjyllandVedr. pressehenvendelse om legacy-systemer i sundhedssektoren07-01-20191705769796534
Region NordjyllandVedr. pressehenvendelse om legacy-systemer i sundhedssektoren07-01-20191705769796595
Institut for Statskundskab Københavns UniversitetVedr. bemærkninger til orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202209-01-20191705769797309
Københavns KommuneForespørgsel om anvendelse af billeder af skærmbesøg i hjemmeplejen04-01-20191705769797826
Center for CybersikkerhedKvittering for bemærkninger til udkast til samarbejdsaftale/hensigtserklæring mellem sundhedssektoren og Center for Cybersikkerhed09-01-20191705769796446
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til udkast til samarbejdsaftale/hensigtserklæring mellem sundhedssektoren og Center for Cybersikkerhed08-01-20191705769796442
Varde KommuneFælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding 2019 - Varde Kommune09-01-20191800862796199
 Borgerhenvendelse vedr. fysioterapeuters ret til manipulation til brug for bachelorprojekt09-01-2019SJ-STD-DEPEMLM796701
 Borgerhenvendelse vedr. 5G telekommunikations netværket.08-01-2019SJ-STD-DEPEMLM795844
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 6 (S)09-01-20191805042796809
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 7 (S)10-01-20191805042798041
Ringkøbing-Skjern KommuneFremsendelse af regnskab for projekt Demensklovne 201809-01-20191805475797044
Holstebro KommuneFremsendelse af endeligt regnskab vedr. projekt "Vi er stadigvæk os"09-01-20191805494796386
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk KomitéVedr. deltagelse i møde med statens it-råd om review af Sundheds- og Ældreministeriets område10-01-20191806579797559
SundhedsdatastyrelsenMateriale til Styregruppemøde 11/1, Koncernfælles-AD10-01-20191807505798190
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. retssikkerhed i forbindelse med kritisk sygdom - hvilken instans har oplysningspligten?23-11-20181807596759995
 Rykker for svar vedr. hjælp til tandbehandling17-12-20181807599783686
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 4 (S)09-01-20191808316796831
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapportering på initiativ 4.4 i Strategi for digital sundhed10-01-20191808366798118
Kræftens BekæmpelseHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Kræftens Bekæmpelse08-01-20191809034795688
Dansk Radiologisk SelskabHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Dansk Radiologisk Selskab09-01-20191809034796935
Region HovedstadenHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Region Hovedstaden09-01-20191809034796221
Danske SeniorerHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Danske Seniorer07-01-20191809034793217
PsykolognævnetHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Psykolognævnet07-01-20191809034793210
Institut for MenneskerettighederHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Institut for Menneskerettigheder08-01-20191809034796960
ErhvervsministerietHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Erhvervsministeriet08-01-20191809034796948
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen08-01-20191809034796942
TandlægeforeningenHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Tandlægeforeningen09-01-20191809034796448
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - LAP09-01-20191809034796242
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Danmarks Apotekerforening07-01-20191809034796969
Det Etiske RådHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven - Det Etiske Råd09-01-20191809034796158
Region NordjyllandVedr. rapportering til Folketingets Finansudvalg om Nyt Aalborg Universitetshospital09-01-20191809381796754
 Anmoder om fremsendelse af brev som blev besvaret den 7. januar 2019 vedr. stråling fra mobiltelefoner07-01-20191809429794478
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 344 (S)08-01-20191809453796461
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVedr. status på app'en Min Læge09-01-20191810008796171
 Kopi af brev vedr. sag om klage over øjenlæger18-12-20181810197784390
Sundhed.dkEndeligt referat fra sundhed.dk's bestyrelsesmøde den 13-12-201809-01-20191810274796758
FinansministerietVedr. vurdering af tilbud på analyse af regionernes it-drift10-01-20191810345798146
Rigshospitalet - BlegdamsvejSvarbidrag fra Region Hovedstaden til SUU alm. del - spm. 29409-01-20191810526796800
DUF - Dansk Ungdoms FællesrådInvitation til ældreministeren til overværelse af en eller flere skoledebatter i januar måned i forbindelse med Skolevalget10-01-20191900030797613
Dansk SkoleidrætHenvendelse til sundhedsministeren vedr. ungepanelets 9 anbefalinger samt invitation til besøg på skole10-01-20191900053797612
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om ministerens private adresse09-01-20191900066797185
 Orientering til sundhedsministeren vedr. fremsendt spørgeskema om skattevæsenet10-01-20191900066797195
 Invitation til sundhedsministeren til deltagelse i spørgeskemaundersøgelse09-01-20191900066797151
BeskæftigelsesministerietOrienterer om at borgerbrev vedr. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension er blevet besvaret09-01-20191900078796344
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om projekt om borgernes fysiske sundhed og årligt tjek10-01-20191900079797371
 Skoleelever stiller spørgsmål vedr. misbrug af cannabis og medicinsk cannabis09-01-20191900079796681
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-719/18, Vivendi10-01-20191900147798330
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-725/18, Anton van Zantbeek10-01-20191900147798336
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-735/18, Ryanair10-01-20191900147798339
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-722/18, KROL10-01-20191900147798333
UdenrigsministerietBerigtigelse: Præjudicielle forelæggelseskendelser i de forenede sager C-724/18 og C-727/18, Cali Apartments m.fl.09-01-20191900147797094
UdenrigsministerietDirekte sagsliste over sager anlagt ved Domstolen og Retten som offentliggjort i EU-Tidende C 4 af 7. januar 201907-01-20191900147797076
UdenrigsministerietPræjudicielle forelæggelseskendelser i de forenede sager C-724/18 og C-727/18, Cali Apartments m.fl.09-01-20191900147797091
Styrelsen for PatientklagerMail fra STPK vedr. by- og landsretsdom09-01-20191900157797331
SundhedsstyrelsenBidrag til svar på henvendelse vedr. Behcets syndrom21-12-20181900225794846
Statsrevisorerne SekretariatetFremsender beretning nr. 7/2018 om rettigheder i indsatsen over for kræftpatienter og anmoder om en redegørelse senest den 7. maj 201907-01-20191900269795902
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. anke i forbindelse med afslag fra Sundhedsstyrelsen på ansøgning om dispensation fra 6-års-reglen for læger08-01-20191900276795446
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 295 (Æ)14-12-20181900282795366
Region HovedstadenRettelse vedr. mail om 3. kvartalsrapport 2018 - Det Nye Rigshospital18-12-20181900302795896
Region HovedstadenFremsendelse af 3. kvartalsrapport 2018 - Det Nye Rigshospital18-12-20181900302795887
Region HovedstadenFremsendelse af 3. kvartalsrapport 2018 - Nyt Hospital Nordsjælland09-01-20191900312796032
Region SyddanmarkMail vedr. aktindsigt i korrespondance ml. Region Syddanmark og Sundheds- og Ældreministeriet om projekt Nyt OUH09-01-20191900337796433
 Borgerhenvendelse - Tandbehandling efter kræftsygdom29-07-20181900347660880
 Borgerhenvendelse vedr. psykiatrien27-12-20181900353791728
 Borgerhenvenvendelse til sundhedsministeren vedr. nedtrapning af medicin til psykiatriske patienter07-01-20191900355794017
 Henvendelse af 9. januar 2019 til formanden for Stresspanelet09-01-20191900366797173
Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg UUIUUI alm. del - spm. 302 (S)09-01-20191900372796408
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om forholdene på midtjyske sygehuse14-12-20181900377781685
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. besparelser på børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet23-12-20181900381790155
DeloitteAnmodning om aktindsigt i svar fra styrelser, råd og nævn vedr. gennemgang af lovgivning i forhold til databeskyttelsesforordningen19-12-20181900390786973
SundhedsdatastyrelsenOrientering om aktindsigtsafgørelse vedrørende omskæring - SDS afslår af hensyn til ressourceforbrug08-01-20191900392797686
 Borgerhenvendelse - forespørgsel vedr. mulighed for aktindsigt i afdød forælders patientjournal07-01-20191900398794488
 Borgerhenvendelse vedr. egenbetaling for tolkebistand09-01-20191900399797184
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. pensionisters betaling for tandlægebehandling09-01-20191900403797183
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål Z (S)10-01-20191900405797642
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSamrådsspørgsmål Y (S)10-01-20191900405797632
 Orientering til ministeren vedr. projekt Stikprøven om hurtigere og nemmere adgang til sundhedscheck m.m.09-01-20191900409797167