Fra: 11-01-2019 til: 13-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Institut for MenneskerettighederHøringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen - Institut for Menneskerettigheder10-01-2019SJ-STD-DEPCHS797758
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 362 (S)11-01-2019SJ-STD-SUMMPE798789
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 364 (S)11-01-2019SJ-STD-SUMMPE798796
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 363 (S)11-01-2019SJ-STD-SUMMPE798792
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 361 (S)10-01-2019SJ-STD-SUMMPE798188
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 360 (S)10-01-2019SJ-STD-SUMMPE798187
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 359 (S)10-01-2019SJ-STD-SUMMPE798142
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 357 (S)10-01-2019SJ-STD-SUMMPE798132
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 358 (S)10-01-2019SJ-STD-SUMMPE798141
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 355 (S)10-01-2019SJ-STD-SUMMPE798106
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 354 (S)10-01-2019SJ-STD-SUMMPE798102
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 356 (S)10-01-2019SJ-STD-SUMMPE798123
 Borgerhenvendelse - udspil til Europarådet09-01-2019SJ-STD-SUMTRP795871
UdenrigsministerietIOS: Dagsorden for stabsmøde for Den Internationale Operative stab (IOS) den 21. januar 201909-01-20191600916796476
Region NordjyllandRegion Nordjylland: angående tilbagebetaling til projektnr. 49804 til puljen til styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade.11-01-20191601548798549
Statsrevisorerne SekretariatetOrientering til ministeren om Statsrevisorernes Beretning 4/2016 om indsatsen over for patienter med hjerneskade21-12-20181601689788756
Lejre KommuneVærdighedspolitik 2018 for Lejre Kommune - pulje til en værdig ældrepleje10-01-20191601888797502
LivslinienUdbetalingsanmodning vedr. videreførelse af natåbning af Livslinien09-01-20191602022797643
Psykiatrisk Center GlostrupFremsender bestilling af pjecen "Når du er henvist til sygehus"11-01-20191606006798732
HSPAPræsentationer fra det 16. møde i HSPA den 5/12 - 201811-01-20191608741799046
HSPAPræsentationer fra det 16. møde i HSPA den 5/12- 201811-01-20191608741798986
HSPAPræsentationer fra det 16. møde i HSPA den 5/12- 201811-01-20191608741798998
HSPAUdkast til referat fra "16th HSPA meeting Dec. 5th"10-01-20191608741798968
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 349 (Æ)10-01-2019SJ-STD-DEPBHK798066
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 348 (Æ)10-01-2019SJ-STD-DEPBHK798065
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 352 (Æ)10-01-2019SJ-STD-DEPBHK798076
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 351 (Æ)10-01-2019SJ-STD-DEPBHK798071
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 350 (Æ)10-01-2019SJ-STD-DEPBHK798067
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: MK 16 IPA JH 03 19 Strengthening the prevention/counter violent extremism and counterterrorism coordination capacities09-01-20191609726797386
KLBemærkninger vedr. svar på henvendelse om frit valg09-01-20191610732797808
 Borgerhenvendelse vedr. kost og behandling af sukkersyge08-01-20191700328795841
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 353 (S)10-01-2019SJ-STD-DEPIKR798100
LiquidmindsVedr. fakturering af oversættelse - Strategi for cyber- og informationssikkerhed10-01-20191705769797577
Dansk SygeplejerådVedr. strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202207-01-20191705769796589
LiquidmindsVedr. faktaside i engelsk version af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren10-01-20191705769797641
LiquidmindsLevering af 1000 stk. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren11-01-20191705769798484
LiquidmindsVedr. anvendelse af billeder af skærmbesøg i hjemmeplejen10-01-20191705769798135
Københavns KommuneVedr. anvendelse af billeder af skærmbesøg i hjemmeplejen10-01-20191705769798137
Odsherred KommuneSvar fra Odsherred Kommune - godkendelse af anvendelse af Værdighedsmidler 201910-01-20191800835797488
Frederikssund ApotekHenvendelse vedr. manglende informationer i pjecen "Har du brug for hjælp til at betale din medicin"04-01-20191801078793047
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. underernæring af syge og ældre – en overset sundhedsmæssig udfordring10-01-2019SJ-STD-DEPEMLM797381
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. underernæring af syge og ældre – en overset sundhedsmæssig udfordring10-01-2019SJ-STD-DEPEMLM797532
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. reglerne for behandling af syge mennesker08-01-2019SJ-STD-DEPEMLM795403
Region HovedstadenRegion H: Svar vedr. særlig rapportering for Det Nye Rigshospital - manglende mails10-01-20191801566798045
Styrelsen for forskning og uddannelseFra SIU I: Svar på spørgsmål vedr. anmodning om bistand til udarbejdelse af bekendtgørelser om en kommende ordning for certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet10-01-20191801599797677
Patientforeningen lungekræftPatientforeningen Lungekræft søger Rådighedspuljen - udlodningsmidler07-01-20191801767798035
Region SjællandRegion Sjælland: Materiale vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre19-12-20181805629798292
LægemiddelstyrelsenTilbagemelding om deltagelse i Sundheds- og ældreministeriets review ved Statens It-råd i 201910-01-20191806579798124
Danske PatienterBemærkninger vedr. oplæg i forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets koncernchefseminar den 28. januar09-01-20191807356798247
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapportering på initiativ 4.4 i Strategi for digital sundhed11-01-20191808366798877
 Henvendelse om patientrettigheder04-12-20181808893769632
 Borgerhenvendelse - efterlyser en samlet journal over en afdød person23-10-20181808988727830
 Rykker for svar på henvendelse vedr. skade efter MFR-vaccination08-01-20191809691795593
Region HovedstadenAccept og nyt budget vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. pulje om BED/Spiseforstyrrelser - 180998210-01-20191809982797356
Psykiatrien i Region SyddanmarkProjekt "Behandling af BED" i Region Syddanmark - Accept af tilskudsbetingelser09-01-20191809983797070
SundhedsstyrelsenUdtalelse vedr. dispensation fra ambulancebekendtgørelsen10-01-20191810061797411
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS: Svar til klager vedrørende klage over aktindsigtsafgørelse sendes t.o.05-12-20181810126797907
 Fremsender svar på afgørelse af 11. december 2018 vedr. klagesag om øjenlæge16-12-20181810197782570
 Orientering om at svar fra Region Syddanmark afventes den 21. december 2018 - klagesag vedr. øjenlæge18-12-20181810197785514
SundhedsdatastyrelsenMedicintilskudsgrænser for 201822-11-20171810502798052
 Borgerhenvendelse vedr. brændeos m.m.06-01-20191810511797740
Praktiserende Lægers Organisation - PLOMødedatoer 2019 - Fagligt Råd - udpegning af medlem fra Sundheds- og Ældreministeriet08-01-20191810667796132
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender materiale og udtalelse ifm. klage over afslag på autorisation som tandplejer11-01-20191900001799042
Region HovedstadenInvitation til ældreministeren til Region Hovedstadens Nytårskur samt tiltrædelsesreception for regionsdirektøren den 25. januar 201909-01-20191900031796737
 Invitation til paneldebat den 22. januar på ny adoptionsfilm Amys Vilje11-01-20191900031798750
 Vedr. invitationen til paneldebat den 22. januar på ny adoptionsfilm Amys Vilje11-01-20191900031798756
 Forespørger til status på henvendelse til sundhedsministeren af 3. december 2018 vedr. overdødelighed, multisygdom og socialpsykiatri10-01-20191900049797614
Region HovedstadenInvitation til departementschefen til Region Hovedstadens Nytårskur samt tiltrædelsesreception for regionsdirektøren09-01-20191900062797128
CEEweb for BiodiversityHenvendelse til sundhedsministeren - update - CEEweb for Biodiversity11-01-20191900066799103
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om løn til pårørende for pasning af syge i hjemmet11-01-20191900078798852
SkatteministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. bundfradrag for pensionister10-01-20191900078798249
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om kontanthjælp11-01-20191900078798783
Miljø- og FødevareministerietBekræfter overtagelse af Micreos' henvendelse vedr. brev til Den Europæiske Ombudsmand vedr. listeria09-01-20191900078796231
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. betaling for el og varme i nyt demensrum09-01-20191900078797300
 Henvendelse fra skoleelever med anmodning om ministerens holdning til aktiv dødshjælp10-01-20191900079797608
 Studerende ønsker en kort udtalelse fra sundhedsministeren om hendes holdning til aktiv dødshjælp10-01-20191900079798369
Region HovedstadenInvitation til Region Hovedstadens Nytårskur samt tiltrædelsesreception for regionsdirektøren den 25. januar 201909-01-20191900080797258
LægeforeningenInvitation til sundhedsministeren til Lægemøde 201911-01-20191900082799217
UdenrigsministerietFristliste af 10. januar 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten10-01-20191900147798327
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager 04/19 ved EU-Domstolen med frist mellem den 15. - 28. februar 201910-01-20191900147798324
Danske RegionerMail fra Danske Regioner vedr. bidrag til besvarelse af SUU spørgsmål nr. 32909-01-20191900150797338
Styrelsen for PatientklagerMail fra STPK vedr. tålereglen10-01-20191900157799472
Region HovedstadenHenvendelse vedr. svarfrist i aktindsigtssag om Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter09-01-20191900222796804
SundhedsstyrelsenHASTER - klage over Sundhedsstyrelsens afslag på dispensation fra 6 års fristen i den lægelige videreuddannelse08-01-20191900276795421
Helse- og OmsorgsdepartementetHenvendelse vedr. Pacemakerregister10-01-20191900304798061
Region Hovedstaden3. kvartalsrapport 2018 - Endelige revisorerklæringer, underskrevet ledelseserklæring samt godkendte regionsråds mødesager vedr. Ny Hospital Nordsjælland20-12-20181900312796149
Region Hovedstaden3. kvartalsrapport 2018 - Endelige revisorerklæringer, underskrevet ledelseserklæring samt godkendte regionsråds mødesager - Nyt Hvidovre Hospital20-12-20181900321796182
Region Hovedstaden3. kvartalsrapport 2018 - Endelige revisorerklæringer, underskrevet ledelseserklæring samt godkendte regionsråds mødesager for Nyt Herlev Hospital20-12-20181900322796176
SundhedsdatastyrelsenSvar på bestilling: WHO’s bestyrelsesmøde (EB144) – FRIST: 10. januar10-01-20191900336797926
 Borgerhenvendelse vedr. nummervisning ved opkald fra sygehus08-01-20191900371795840
MedComFakturering vedr. Min Læge app frontend samt national infrastruktur10-01-20191900388798194
 Henvendelse om anmodning om kaffemøde med departementschefen vedr. digital sundhed mv.10-01-20191900389797650
Dansk Myelomatose ForeningAnsøgningsskema - Dansk Myelomatose Forening - udlodningsmidlerne 201910-01-20191900402797916
SundhedsdatastyrelsenVedr. Departementets tilsyn med informationssikkerhed 2018-1922-11-20181900412798207
 Borgerhenvendelse vedr. tilskud til plastre ved sårbehandling07-01-20191900419793263
 Aktindsigtsanmodning af 10. januar 2019 vedr. zoneteapi/ergoterapi via gul sygeforsikring10-01-20191900422797370
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 379 til mundtlig besvarelse 16-01 (S)10-01-20191900424797725
 Borgerhenvendelse - forespørger til en fremskrivningsanalyse for bl.a. SOSU-området10-01-20191900429797583
SundhedsdatastyrelsenVedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed11-01-20191900431799210
ErhvervsministerietBorgerhenvendelse om regulering af adgang til at donere stamceller06-12-20181900432772870
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse om stamceller til videre foranstaltning18-12-20181900432784420
 Borger sender artikel til sundhedsministeren om stofskifteproblematik03-01-20191900435792360
 Skoleelever stiller spørgsmål om velfærdssamfundet16-11-20181900436752804
SkatteministerietBorgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. vilkårene for patienter med stofskiftesygdomme19-12-20181900437785876
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. anmeldelse mod skizofren nabo for vold og trussel på livet10-01-20191900440797639