Fra: 14-01-2019 til: 14-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
BørnerådetBeretning 2016-18 - Vi mangler en national handlingsplan for børn og unge21-12-2018SJ-STD-SUMAI790503
Miljø- og FødevareministerietHøring over Miljøstyrelsens delegationsbekendtgørelse07-01-2019SJ-STD-SUMLLU793586
LægeforeningenBemærkninger vedr. anmodning om afbeskikkelse som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn08-01-20191604318797427
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 21. august 2018 på Hjerne- og Nervesygdomme, SLB Kolding Sygehus.11-01-20191604904800882
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 23. november 2018 på Børne- og Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital.14-01-20191604904800403
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 24. oktober 2018 på Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland.14-01-20191604904799963
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 16. november 2018 på Afsnit for børn og unge - Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.11-01-20191604904800880
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 13. november 2018 på Plastikkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.14-01-20191604904800124
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 12. og 13. juni 2018 på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri.11-01-20191604904800881
Brøndby KommuneBrøndby Kommune: ønsker overførsel af midler til brug i 2019 til projektnr. 65262 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.14-01-20191605425800494
Assens KommuneAssens Kommune: spørgsmål til årsrapport for 2018 til projektnr. 65273 til pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.14-01-20191605451799909
Brøndby KommuneBrøndby Kommune: regnskab og slutrapport til projektnr. 68404 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.14-01-20191607981800110
Arbejdsmarkedets ErhvervssikringOpkrævning af udlagte erstatninger mv. for 2018 - bloddonorer11-01-20191700351799161
 Forespørgsel i forbindelse med ph.d.-projektbeskrivelse vedr. cyberdefense10-01-20191705769798487
SundhedsdatastyrelsenVedr. bestilling af statusrapportering på initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed11-01-20191705769799768
Center for CybersikkerhedNytårshilsen fra Center for Cybersikkerhed14-01-20191705769800492
SundhedsdatastyrelsenVedr. bestilling af statusrapportering på initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed14-01-20191705769800802
Styrelsen for forskning og uddannelseFra SFU VIII: Anmodning om bistand til udarbejdelse af bekendtgørelser om en kommende ordning for certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet11-01-20191801599799516
Region MidtjyllandRegion Midtjylland: Acceptskrivelse og tilsagnsskrivelse - akutte udrykningstjenester i psykiatrien11-01-20191804041798618
Region NordjyllandRegion Nordjylland: Anmodning om overførsel af midler til regionale voldtægtscentre mhp. nedbringelse af ventetider - overførsel fra 2018 til 201913-12-20181805629798683
Region MidtjyllandRegion Midtjylland: Materiale vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre - 180562914-12-20181805629798799
LægemiddelstyrelsenFra LMS: Svar vedr. udkast til projektbeskrivelse for visionsoplæg og beslutningsoplæg vedr. dataanalyse i Lægemiddelstyrelsen08-01-20191807682799831
LægemiddelstyrelsenFra LMS: Bemærkninger til udkast til projektbeskrivelse for visionsoplæg og beslutningsoplæg vedr. dataanalyse i Lægemiddelstyrelsen10-01-20191807682799832
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Bemærkninger til udkast til projektbeskrivelse for visionsoplæg og beslutningsoplæg vedr. dataanalyse i Lægemiddelstyrelsen10-01-20191807682799828
Styrelsen for PatientsikkerhedBemærkninger vedr. fristforlængelse til STPS vedr. supplerende udtalelse i klagesag om afslag på dispensation09-01-20191809186797685
Danske Patienter
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper09-01-20191809227796742
Danske RegionerHøringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper09-01-20191809227796444
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriHøringssvar: Høring over bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper08-01-20191809227795171
 Bemærkninger til svar på klage over udlevering af oplysninger11-01-20191809396799201
Forum for Mænds SundhedOpdateret folkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat om mænds sundhed14-01-20191809460800340
Københavns Klinik for SpiseforstyrrelserAccept, budget og udbetalingsanmodning fra Københavns Klinik for Spiseforstyrrelser IVS vedr. pulje til udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser.12-01-20191809984799456
I/S SpiseforstyrrelserAcceptskrivelse mm. vedr. tilsagn om spiseforstyrrelser14-01-20191810004800932
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVedr. Faktura til Min Læge kampagne10-01-20191810008799952
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Modernisering af datamodtagelse (SEI2) for 2. halvår 201814-01-20191810017800816
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Modernisering af datamodtagelse (SEI2) for 2. halvår 201814-01-20191810017800825
LægemiddelstyrelsenSvar på bestilling: Statusrapport 2018 (2) - It-projekter i pipeline14-01-20191810017800036
ForhandlingsfællesskabetHøringssvar vedr. ændring af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker - Forhandlingsfællesskabet10-01-20191810204797757
Danske RegionerHøringssvar vedr. ændring af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker - Danske Regioner10-01-20191810204797751
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar vedr. ændring af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker - FOA09-01-20191810204797690
AnkestyrelsenHøringssvar vedr. ændring af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker - Ankestyrelsen10-01-20191810204797691
ErgoterapeutforeningenHøringssvar vedr. ændring af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker - Ergoterapeutforeningen11-01-20191810204799051
Danske FysioterapeuterHøringssvar vedr. ændring af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker - Danske Fysioterapeuter10-01-20191810204797683
Nationalt Videnscenter for DemensHøringssvar vedr. ændring af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker - Nationalt Videnscenter for Demens08-01-20191810204797696
Dansk IndustriHøringssvar vedr. ændring af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker - DI10-01-20191810204797752
Avisen.dk & Ugebrevet A4Forespørgsel fra avisen.dk om interview om Stresspanelet14-01-20191810293799837
DentalMæglerneHenvendelse til departementschefen - påklage: Manglende effektuering af aktindsigt11-01-20191810423799558
Det Kongelige TeaterInvitation til Amadeus på Det Kongelige Teater, Gamle Scene 20. januar 201914-01-20191900031800061
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreformen13-01-20191900066799881
 Invitation til sundhedsministeren til besøg vedr. hjælp til at forbedre valgresultatet for Venstre i Nordjyllands Storkreds12-01-20191900066799581
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. regionerne og sygehusene m.m.13-01-20191900066799842
UndervisningsministerietAnmodning om overtagelsen af henvendelse vedr. uddannelse og job for personer med ADHD21-12-20181900078792344
SkatteministerietAnmoder om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. parkering på Odense Universitetshospital10-01-20191900078798798
 Henvendelse fra skoleelev med spørgsmål vedr. aktiv dødshjælp i Danmark13-01-20191900079799891
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren til forestillingen Amadeus14-01-20191900080799941
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 346 (Æ)10-01-20191900089797644
Danske RegionerMail fra Danske Regioner vedr. bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm. 32911-01-20191900150798514
Region HovedstadenRegion H: Kvittering for modtagelse af bestilling af materiale til aktindsigt vedr. Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter11-01-20191900222798542
SundhedsstyrelsenSST genfremsender klage i andet format - klage over afslag på dispensation fra 6-års fristen11-01-20191900276798540
 Kopi af henvendelse til statsministeren vedr. sin kamp for erstatning efter uheld03-01-20191900461792126
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. problematikken omkring rugemødre og donorbørn11-01-20191900467798370
Statens Serum InstitutMateriale vedr. udbud af kantinedriften i departementet14-01-20191900470799806
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringOpsamling på statusmøde d. 10. december 2018 mellem kliniske funktioner, Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering12-12-20181900472800076
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringFremsendelse af tilrettet udkast til samtykkeerklæring til sundhedskoordinatorers opslag i patientjournaler10-12-20181900472800070
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på spørgsmål vedr. sundhedskoordinatorers indhentning af helbredsoplysninger til brug for sager på beskæftigelsesområdet17-12-20181900472800085
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringDagsorden til statusmøde mellem kliniske funktioner, Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering d. 10. december 201810-12-20181900472799990
Folketingets Retsudvalg REUREU alm. del - spm. 277 og 278 (S)09-01-20191900482796806
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 14 (S)14-01-20191900484800652
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 12 (S)14-01-20191900484800651
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 13 (S)14-01-20191900484800649
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 11 (S)14-01-20191900484800646
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 9 (S)14-01-20191900484800644
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 8, svarfrist 18-01 (S)14-01-20191900484800393
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 10 (S)14-01-20191900484800645
WHO´s Regionalkontor for EuropaKondolancebrev til sundhedsministeren ifm. togulykken på Storebælt02-01-20191900494791149
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker mere fokus på kvaliteten af maden på døgnafsnittet - psykiatrisk afdeling i Ballerup18-10-20181900498725073