Fra: 15-01-2019 til: 15-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KrifaForespørgsel vedr. status for Stresspanelet11-01-2019SJ-STD-DEPCHO798633
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 368 (Æ)15-01-2019SJ-STD-DEPSSK801570
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 367 (Æ)15-01-2019SJ-STD-DEPSSK801569
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 366 (Æ)15-01-2019SJ-STD-DEPSSK801561
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 373 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801585
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 380 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801596
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 382 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801598
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 383 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801600
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 384 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801601
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 385 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801603
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 386 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801605
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 371 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801575
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 381 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801597
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 379 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801595
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 374 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801586
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 377 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801593
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 372 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801584
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 375 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801587
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 376 (S)15-01-2019SJ-STD-SUMMPE801590
 Takker for udpegning til Forfremmelsesrådet14-01-20191600659800321
Tårnby KommuneVærdighedspulje - Redegørelse pr. december 2018 fra Tårnby Kommune 160193114-01-20191601931800783
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringDagorden til EESSI Programbestyrelse 17 januar 201915-01-20191602908801482
Aabenraa KommuneAabenraa Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65237 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.15-01-20191605288801765
Aabenraa KommuneAabenraa Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65237 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.15-01-20191605288801772
Vejle KommuneVejle Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65243 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.15-01-20191605333801742
Viborg KommuneViborg Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65246 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.15-01-20191605339801833
Sønderborg KommuneSønderborg Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65261 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.14-01-20191605417801274
Skive KommuneSkive Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65269 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.14-01-20191605446801264
Svendborg KommuneSvendborg Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65270 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.15-01-20191605448801734
Tårnby KommuneTårnby Kommune: forespørgsel angående brug af bevilling til projektnr. 65271 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.15-01-20191605449801290
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune: spørgsmål til slutrapportskema til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.15-01-20191608006801231
Styrelsen for PatientklagerVedrørende opdateret udkast til vejledning om aktindsigt i helbredsoplysninger m.v. - bemærkninger09-01-20191611450799773
Styrelsen for PatientsikkerhedEndeligt referat af 7. følgegruppemøde (epikriser)10-01-20191703521799956
SundhedsdatastyrelsenSvar på henvendelse vedr. hilse på-møde og snitflader og samarbejde mellem Departementet og Sundhedsdatastyrelsens Cyber- og informationssikkerhedsafdeling11-01-20191705769799208
SundhedsdatastyrelsenVedr. bestilling af statusrapportering på initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed15-01-20191705769802022
SundhedsdatastyrelsenVedr. korrektur og godkendelse af engelsk version af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202215-01-20191705769802024
Region SyddanmarkVedr. opgørelse af sikkerhedshændelser15-01-20191705769801783
Københavns KommuneVedr. anvendelse af billeder af skærmbesøg i hjemmeplejen15-01-20191705769801920
Københavns KommuneVedr. anvendelse af billeder af skærmbesøg i hjemmeplejen15-01-20191705769801786
MediBeeSvar til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. MediBee Community14-01-20191801767800872
Kolding KommuneVedr. Puljen til læge- og sundhedshuse: Forespørgsel vedr. bevilling - Lægehus Christiansfeld14-01-20191802087799594
Jammerbugt KommuneKvartalsstatus vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse11-01-20191802133799445
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS har ikke yderligere bemærkninger i klagesag vedr. autorisation14-01-20191803425800583
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på henvendelse vedr. vurdering af grunduddannelse - klagesag om autorisation14-01-20191803425800658
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - projektbeskrivelse mv.14-01-20191804041799877
Region SjællandRegion Sjælland: Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - Accept af tilskudsbetingelser14-01-20191804041799983
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Henvendelse vedr. analyse af guide til sundhedsapps15-01-20191804186801526
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Henvendelse vedr. analyse af guide til sundhedsapps15-01-20191804186801531
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Henvendelse vedr. analyse af guide til sundhedsapps11-01-20191804186801532
Kolding KommuneKolding Kommune - henvendelse om deltagelse i "1.000 -dages program"15-01-20191804629801463
Ledernes HovedorganisationKontaktoplysninger til presse vedr. præsentation af stress-panelets anbefalinger14-01-20191805140800367
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 19 (S)15-01-20191808316801521
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPSs afgørelse af 12. oktober 2018 vedr. afslag på autorisation som kontaktlinseoptiker14-01-20191808897800475
Dansk Psykolog ForeningHøringssvar fra Dansk Psykolog Forening vedr. bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper11-01-20191809227798745
Folketinget ChristiansborgULØ alm. del - spm. 30 (S)15-01-2019SJ-STD-DEPLSL801748
Praktiserende Lægers Organisation - PLOMin læge app - bemærkninger11-01-20191810008799787
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Fælles pilotafprøvning for 2. halvår 201815-01-20191810017801832
SundhedsdatastyrelsenLandspatientregisteret (LPR3): Udkast til afrapportering til statens it-råd14-01-20191810017799726
SundhedsdatastyrelsenLandspatientregisteret 3 (LPR3): Udkast til afrapportering til statens it-råd14-01-20191810017799731
SundhedsdatastyrelsenVedr. underskrift af udkast til afrapportering for Landspatientregisteret 3 (LPR3) til statens it-råd14-01-20191810017800116
Region SjællandForespørger til svar på ansøgning vedr. øget brug af videotolkning19-12-20181810065785890
VIVEVIVE: Bemærkninger til udbud om evaluering af Headspace14-01-20191810161799690
 Svar til formanden for Stresspanelet vedr. presseplan14-01-20191810293799889
 Mail fra formanden for Stresspanelet vedr. proces11-01-20191810293799698
Stresspanelets deltagereMail fra formanden til Stresspanelet vedr. lancering11-01-20191810462799613
Styrelsen for PatientsikkerhedMail fra STPS vedr. klage over afslag på registrering som kosmetisk behandler15-01-20191810633801563
FolketeatretInvitation til ældreministeren til forpremiere på "Mød mig på Cassiopeia" på Folketeatret januar 201914-01-20191900031800349
Yngre LægerHenvendelse til sundhedsministeren vedr. møde med Yngre Lægers formand vedr. sundhedsreform og lægedækning mv.12-01-20191900053799569
RæsonOrientering om RÆSON, søndag 13. januar 201913-01-20191900066801020
FinansministerietBorgerhenvendelse til ældreministeren vedr. frit valg af plejeboliger15-01-20191900078801470
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever vedr. spørgsmål om hjemmebehandling14-01-20191900079800350
 Skoleelever stiller spørgsmål om robotkirurgi til sundhedsministeren14-01-20191900079800925
 Skoleelever fremsender spørgsmål til sundhedsministeren vedr. aktiv dødshjælp15-01-20191900079801706
FolketeatretInvitation til sundhedsministeren til forpremiere på "Mød mig på Cassiopeia" på Folketeatret januar 201914-01-20191900080800348
Aros PrivathospitalInvitation til sundhedsministeren til besøg på privathospital14-01-20191900081800347
EURORDIS-Rare Diseases EuropeInvitation til sundhedsminsteren til The Eurodis Black Pearl Awards14-01-20191900081800833
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)Invitation til sundhedsministeren til debat om fremtidens sundhedsvæsen13-01-20191900082799873
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 345, omtryk til transport-, bygnings- og boligministeren14-01-20191900089799757
 Telefonsamtale med Dansk Center for Mindfullness - Kopi af henvendelse om at tage kontakt til Stresspanelets formand14-01-20191900149799932
PatienterstatningenBidrag fra Patienterstatningen til belysning af rimelighedsreglen i Klage- og erstatningsloven14-01-20191900157800203
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO/EURO: Nominations for membership of WHO bodies and committees CRM:000783511-01-20191900192799104
SundhedsstyrelsenSST orienterer om nye oplysninger i klagesag om afslag på dispensation fra 6-års fristen14-01-20191900276800840
 Kommentar til partshøring vedr. anke over afslag på dispensation fra 6-års-fristen for læger14-01-20191900276800776
SundhedsstyrelsenSvar til ministeriet vedr. nye oplysninger og bemærkninger vedr. klage over afslag på dispensation fra 6-årsfristen14-01-20191900276800372
Region Hovedstaden3. kvartalsrapport 2018 for Nyt Hospital Hvidovre18-12-20181900321800841
Region Hovedstaden3. kvartalsrapport 2018 for Nyt Hospital Herlev18-12-20181900322800848
Center for CybersikkerhedInvitation til gennemgang af lovforslag om ændring af Center for Cybersikkerhedsloven15-01-20191900431802008
SundhedsdatastyrelsenKopi af bemærkninger vedr. pressehenvendelse vedr. Huawei og rammeaftale14-01-20191900463800040
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. pressehenvendelse vedr. Huawei og rammeaftale14-01-20191900463799857
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til pressehenvendelse vedr. Huawei og rammeaftale14-01-20191900463799735
SundhedsdatastyrelsenKvittering for modtagelse af pressehenvendelse vedr. Huawei og rammeaftale14-01-20191900463799736
SundhedsdatastyrelsenVedr. pressehenvendelse vedr. Huawei og rammeaftale15-01-20191900463801825
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. pressehenvendelse vedr. Huawei og rammeaftale15-01-20191900463801822
SundhedsdatastyrelsenOrientering om pressehenvendelse vedr. Huawei og rammeaftale14-01-20191900463799756
 Borgerhenvendelse - forespørger om tilladelse til at medbringe medicin til Dubai29-12-20181900469790691
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. lægevalg og tvangsskifte ved flytning13-01-20191900504799911
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren med tak for god sygehusbehandling13-01-20191900508799851
 Anmodning om aktindsigt i antallet af aktindsigter i 2017 og 2018, herunder hvor mange som er blevet besvaret inden for 7 hverdage12-01-20191900516799583
 Borgerhenvendelse vedr. forkerte patientoplysninger29-07-20181900517660878
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 347 (S)10-01-20191900519797645
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune - henvendelse om praksis for opkrævning af betaling for kost, linned, tøjvask o. lign for borgere, der udskrives som færdigbehandlet i hospitalsregi til et døgnophold i kommunen14-01-20191900520799655
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 365 (S)14-01-20191900523800670
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 369 (S)15-01-20191900539801572
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 370 (S)15-01-20191900539801574