Fra: 16-01-2019 til: 16-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål Ø (Æ)16-01-2019SJ-STD-DEPSSK802631
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål Æ (Æ)16-01-2019SJ-STD-DEPSSK802626
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål Å (Æ)16-01-2019SJ-STD-DEPSSK802632
Regionernes AkutlægehelikopterAmodning om udbetaling af puljemidler for kvartal 4. 2017: GPS-anflyvningsprocedurer15-01-20191601563801848
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSpørgsmål fra PLO vedr. forståelsen af samboende i lægevalgsbekendtgørelsen.15-01-20191701571801646
Guldborgsund KommuneProjekt Kildebo her spises godt - afslutningsrapport15-01-20191703164801635
Center for CybersikkerhedVedr. nytårshilsen fra Center for Cybersikkerhed16-01-20191705769803024
MedComBilag med risici til dagsordenen for møde i styregruppen for forløbsplaner15-01-20191802054802224
Implement Consulting GroupFra ICG: Endelig udgave af analyse af guide til sundhedsapps04-01-20191804186801498
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Status og milepæle for initiativ 1.5 vedr. analyse af guide til sundhedsapps17-12-20181804186802904
JustitsministerietFra JM: Spørgsmål til Sundheds- og Ældreministeriets høringssvar - Ytringsfrihedskommissionen14-01-20191805385801057
Region SyddanmarkWorkgroup for the National Genome Database - bemærkninger vedr. deltagelse i møde15-01-20191806074802072
QurasenseFra Qurasense: Opfølgning på henvendelse vedr. it-standarderne FHIR og HL715-01-20191806628802881
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Henvendelse vedr. it-standarderne FHIR og HL706-01-20191806628802878
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Henvendelse vedr. it-standarderne FHIR og HL706-01-20191806628802876
QurasenseFra Qurasense: Henvendelse vedr. it-standarderne FHIR og HL706-01-20191806628802874
Dansk Selskab for Almen MedicinSvar på forespørgsel vedr. materiale om stress til praktiserende læger - Stresspanelet15-01-20191807523801379
 Bidrag om uddannelse - Stresspanelet15-01-20191807523801926
 Bidrag om uddannelse - Stresspanelet15-01-20191807523801928
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 378 (S)15-01-2019SJ-STD-DEPWIR801594
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 10 - spm. 1 (S)16-01-20191808158802356
 Svar på fremsendelse af afgørelse vedr. klage over afslag på dansk autorisation som tandlæge14-01-20191808523801234
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Kommissorium for projektstyregruppen for Sygehusmedicinregisteret til godkendelse i databestyrelsen05-12-20181808570802941
AngstforeningenHøringssvar vedr. tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte grupper09-01-20191809227801135
Holstebro KommuneSvar på forespørgsel vedr. omkostninger til undervisning - Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Løft af digitale kompetencer for sundhedspersoner15-01-20191809664801769
Region SyddanmarkBudget vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. pulje om BED/Spiseforstyrrelser - 180998315-01-20191809983803038
SundhedsdatastyrelsenUdkast til afrapportering for Landspatientregisteret 3 (LPR3) til statens it-råd med underskrift14-01-20191810017800814
LægemiddelstyrelsenStatusrapport for LEOPARD for 2. halvår 201816-01-20191810017802519
LægemiddelstyrelsenStatusrapport for LEOPARD for 2. halvår 2018 med underskrift16-01-20191810017802550
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Modernisering af datamodtagelse (SEI2) for 2. halvår 201816-01-20191810017803027
Praktiserende Lægers Organisation - PLOMateriale - Fagligt Råd - udpegning af medlem fra Sundheds- og Ældreministeriet15-01-20191810667801692
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - spørgsmål vedr. det kommende folketingsvalg15-01-20191900066802171
TV2 DanmarkHenvendelse til sundhedsministeren - Er tonen overfor danske politikere blevet grovere? Invitation til deltagelse i undersøgelse15-01-20191900066801558
SkatteministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om tobaksafgifter16-01-20191900078802404
Region MidtjyllandOpfordring til sundhedsministeren om at hæve tobaksafgifterne18-12-20181900078783725
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelser om integrationsydelse16-01-20191900078802321
 Skoleelever - spørgsmål til sundhedsministeren vedr. mental sundhed hos unge15-01-20191900079801472
Italiens AmbassadeInvitation til sundhedsministeren: “From Napoli to Copenhagen Antonio Onorato Guitar Solo”15-01-20191900080801745
CPH:DOXFremsender invitation til CPH:DOX 201915-01-20191900080801621
Kræftens BekæmpelseMail fra Kræftens Bekæmpelse vedr. rimelighedsreglen i Klage- og erstatningsloven15-01-20191900157801297
SundhedsstyrelsenSST: Ingen yderlige bemærkninger til klage over afslag på dispensation fra 6 års-fristen14-01-20191900276801222
 Ingen yderligere bemærkninger til klage over afslag på dispensation fra 6 års-fristen15-01-20191900276801270
SundhedsstyrelsenKvittering for kopi af afgørelse i sag vedr. 6-årsfristen16-01-20191900276802605
ErhvervsministerietMeddeler at der ikke er bemærkninger til deling af fællessvar til Dansk Arbejdsgiverforening, LO og Forsikring & Pension om lovforslag om bedre digitalt samarbejde14-01-20191900484801168
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender en række argumenter for ikke at vælge Lindholm-Kalvehave som nyt udrejsecenter16-01-20191900528802334
TV2 DanmarkHenvendelse til ældreministeren - Er tonen overfor danske politikere blevet grovere? Invitation til deltagelse i undersøgelse15-01-20191900528801607
LiquidmindsVedr. eksempler på budskaber til awareness-plakater16-01-20191900536802290
 Borgerhenvendelse - spørgsmål om implementeringen af et prisreferencesystem på det danske lægemiddelmarked08-01-20191900547794805
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til tvangsbehandlingsloven og Kapitel 24 i Serviceloven14-01-20191900568800295
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - regionerne hindrer udredning fremfor at hjælpe borgeren11-01-20191900578799560