Fra: 18-01-2019 til: 20-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål AE (S)18-01-2019SJ-STD-SUMMPE805315
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål AD (S)18-01-2019SJ-STD-SUMMPE805314
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 387-411 (S)18-01-2019SJ-STD-SUMMPE804610
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 412-425 (S)18-01-2019SJ-STD-SUMMPE804768
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 427 (S)18-01-2019SJ-STD-SUMMPE805099
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 428 (S)18-01-2019SJ-STD-SUMMPE805101
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 429 (S)18-01-2019SJ-STD-SUMMPE805102
Komiteen for SundhedsoplysningMail vedr. kronik fra partnere i partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen18-01-20191601142805000
Greve KommuneRevisorerklæring og regnskab for værdighedsmidler 2018, Greve Kommune18-01-20191601675805142
Danish Implementation of EESSIEESSI Programbestyrelse - Statusmøde 17. januar 2019 - materiale17-01-20191602908803314
Roskilde KommuneRoskilde Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65238 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.17-01-20191605296804426
Holbæk KommuneHolbæk Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65241 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.17-01-20191605329804387
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projekt nr. 65242 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.17-01-20191605332804414
Frederiksberg KommuneFrederiksberg Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65250 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.18-01-20191605358804970
Frederiksberg KommuneFrederiksberg Kommune: revideret budget til projektnr. 65250 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.18-01-20191605358804973
Gentofte KommuneGentofte Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65258 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.17-01-20191605412804393
Hedensted KommuneHedensted Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65264 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.17-01-20191605433804397
Glostrup KommuneGlostrup Kommune: accept tilskudsbetingelser 2019 til projektnr. 65268 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.18-01-20191605445804440
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65272 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.17-01-20191605450804402
Odsherred KommuneOdsherred Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65274 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.17-01-20191605452804434
Odsherred KommuneOdsherred Kommune: revideret budget til projektnr. 65274 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.17-01-20191605452804720
SøfartsstyrelsenUdskudt mødedato - ny dato følger: arbejdsgruppe om søfarende13-01-20191606204799899
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringFremsender materiale, som tilsynet i STAR har modtaget på baggrund af mødet i Udbetaling Danmarks bestyrelse den 17. december 201819-12-20181606770786930
Odsherred KommuneRegnskab og ledelseserklæring vedr. Klippekortsordningen i hjemmeplejen 2015 og 201617-01-20191606914804199
Roskilde KommuneRegnskab vedr. Klippekortsordningen i hjemmeplejen17-01-20191606919803820
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune: spørgsmål til regnskab vedrørende projektnr. 68461 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-01-20191608039804452
Fanø KommuneFanø Kommune: revideret budget til projektnr. 68462 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-01-20191608040804692
 Borgerhenvendelse om "Charity Foundation"16-01-20191608559802434
Danske RegionerSpørgsmål fra DR om bekendtgørelse om valg af læge - fortolkning af § 1016-01-20191701571803802
Nyborg KommuneBemærkninger vedr. regnskabsaflæggelse 2017 - puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre - Stjernestunder i køkkenet17-01-20191703215804222
SundhedsdatastyrelsenOpdateret deltagerliste for styregruppe for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202218-01-20191705769804794
SundhedsdatastyrelsenNy deltager fra Sundhed.dk i styregruppe for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202218-01-20191705769804796
SundhedsdatastyrelsenNy dato for møde om strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202217-01-20191705769804186
LiquidmindsOversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til godkendelse18-01-20191705769805303
Vidensråd for ForebyggelseKreditering af Sundheds- og Ældreministeriet i materiale til brug ved konference d. 7. februar "Det fedmefremmende samfund"16-01-20191709070803277
 Borgerhenvendelse vedr. sundhedsreformen17-01-2019SJ-STD-DEPEMLM803746
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. nyt sundhedsudspil17-01-2019SJ-STD-DEPEMLM803201
 Bogerhenvendelse vedr. hjemmepleje og hjælpemidler17-01-2019SJ-STD-DEPEMLM803160
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om behanding af psoriasis patienter i region syd og ny sundhedsreform17-01-2019SJ-STD-DEPEMLM803734
Region HovedstadenEndelige referater for møder mellem ministeriet, Region Hovedstaden og Det Ny Rigshospital d. 18. december 201817-01-20191801566803282
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS anmoder om fristudsættelse for vurdering i klagesag om autorisation18-01-20191803131805006
 Borgerhenvendelse vedr. tilskud til lægeordineret cannabisolie16-01-20191803961802680
Region SyddanmarkSundhedsjournal 3.0: Materiale til styregruppemøde den 24. januar 2019 kl 10.0017-01-20191804480804167
Økonomi- og IndenrigsministerietNyt Hospital Bispebjerg: 1. kvartalsrapport 201804-12-20181806539804246
ErhvervsministerietFra EM: Udkast til indstilling til bestyrelsen for Digital Hub Denmark vedr. bedre udnyttelse af sundhedsdata15-01-20191806667804689
 Kommentarer til svar på henvendelse vedr. forhold på plejehjem18-01-20191808466804341
SundhedsdatastyrelsenOpdateret udkast til afrapportering for Landspatientsregisteret (LPR3) til Statens It-råd17-01-20191810017803784
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 24 (S)18-01-20191810035804824
Implement Consulting GroupImplement: Tilbud på markedsmæssige vilkår: Evaluering af headspace17-01-20191810161804686
SUFOSUFO Høringssvar – udkast til ændring af bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen16-01-20191810204804080
Ældre SagenÆldre Sagens høringssvar - udkast til ændring af bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen15-01-20191810204804086
Institut for MenneskerettighederIngen bemærkninger: Høring vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen10-01-20191810204804092
Danske SeniorerHøringsssvar vedr. høring over ændring af bekendtgørelse til værdighedspolitikken16-01-20191810204804076
FinansministerietTilbud på analyse af regionernes it-drift17-01-20191810345803842
Center for Sund DigitaliseringAfbud til Stresspanelets møde18-01-20191810462804813
 Borgerhenvendelse vedr. brandos16-01-20191810511803062
Landsforeningen AutismeAnmoder om møde med sundhedsministeren vedr. stor bekymring omkring autismeproblematikken og nedlæggelse af regionerne18-01-20191900053804907
 Borgerhenvendelse - vil gerne have tilsendt en trykt udgave af regeringens sundhedsudspil16-01-20191900066803138
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om kvinders karrieremuligheder18-01-20191900078804874
 Borgerhenvendelse vedr. danske kvinders karrieremuligheder16-01-20191900078803072
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kravene til lægeuddannelsen og mangel på læger18-01-20191900078804875
Transport-, Bygnings- og BoligministerietOversendelse af henvendelse vedr. plejehjemsbus18-01-20191900078805126
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever med spørgsmål vedr. rygning og alkohol blandt unge17-01-20191900079804464
MUSEUM SØNDERJYLLANDInvitation til åbning: Kvindernes surrealisme på Kunstmuseet i Tønder den 2. februar 201918-01-20191900080804890
Den Britiske Ambassade i DanmarkInvitation til sundhedsministeren til middag18-01-20191900080805333
Sport, People and HealthSundhedsministeren inviteres til "the IX International Scientific Congress "Sport, People and Health""17-01-20191900081803743
GadejuristenInvitatition til sundhedsministeren til deltagelse i halvdagskonference med politisk paneldebat om stofmisbrug18-01-20191900082804894
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 417 til mdt. besvarelse 23-01 (S)18-01-20191900089804967
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-711/18, Ascopiave e.a. (udsættelse af sagen)16-01-20191900147805890
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-760/18, M.V. e.a.16-01-20191900147805896
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-756/18, easyJet Airline16-01-20191900147805899
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-645/18, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld et Finanzpolizei11-01-20191900147805508
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-693/18, CLCV e.a.16-01-20191900147805905
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-674/18 og C-675/18, TMD Friction m.fl.16-01-20191900147805908
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og Domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i sag C-444/18, Fluctus et Fluentum15-01-20191900147805518
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-752/18, Deutsche Umwelthilfe16-01-20191900147805902
MedComAfrapportering vedr. it-projekter for almen praksis - december 4. kvartal 201815-01-20191900550802251
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om godkendelse af naturprodukter23-12-20181900599790511
DigitaliseringsstyrelsenMødedokumenter til CEF Telecom Committee-møde den 24. januar 201915-01-20191900608803322
Dansk IndustriInvitation til departementschefen til DI’s udvalg for Sundhedspolitik 4. marts 2019 klokken 15.15-16.0008-01-20191900637803432
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. evt. lov om vaccination af flygtninge og asylsansøgere mod tuberkulose15-01-20191900640801704
 Kopi af borgerhenvendelse til TV2 vedr. ønske om aktindsigt og om psykiatri generelt17-01-20191900642803754
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 403 (S)16-01-20191900645802932
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 30. januar - punkt udgår - sekretariatskreds16-01-20191900648804546
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 30. januar - punkt 5 - sekretariatskreds16-01-20191900648804549
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender læserbrev vedr. lukning af Hjallese Plejecenter12-01-20191900662799571
 Borgerhenvendelse - vedr. fjernelse af tatovering med laser og krav til uddannelsesforløb03-01-20191900674792342
 Borgerhenvendelse - vedr. krav på midlertidig kørekort efter kørselsforbud i 12 måneder pga. epilepsibehandling28-12-20181900676790640