Fra: 22-01-2019 til: 22-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 459 (S)22-01-2019SJ-STD-SUMMPE808025
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 447-458 (S)21-01-2019SJ-STD-SUMMPE807821
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 460 (S)22-01-2019SJ-STD-SUMMPE808026
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 462 (S)22-01-2019SJ-STD-SUMMPE808028
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 461 (S)22-01-2019SJ-STD-SUMMPE808027
Greve KommuneRevisorerklæring og regnskab for værdighedsmidler 2018 - Greve Kommune21-01-20191601675805992
Sorø KommuneOrientering vedr. godkendelse af værdighedspolitik - puljerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen 201921-01-20191601921806392
Næstved KommuneNæstved Kommune: revideret budget til projektnr. 65254 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.21-01-20191605378807477
Fredericia KommuneFredericia Kommune: revideret budget til projektnr. 68466 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-01-20191608044807456
Dansk IndustriVedr. ny dato for møde om strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202221-01-20191705769806264
TaniumVedr. møde med Tanium22-01-20191705769808275
LigebehandlingsnævnetAnmoder om bemærkninger vedr. klage til Ligebehandlingsnævnet30-10-20181802752735060
LigebehandlingsnævnetAnmoder om afsluttende bemærkninger vedr. klage11-01-20191802752799135
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. afslutning af projekt "Behandlingstestamente"17-01-20191804022804663
Uddannelses- og ForskningsministerietSvar til sundhedsministeren på henvendelse vedr. antallet af lægefaglige ph.d.er14-11-20181806281750503
7NFra 7N: Opfølgning på møde den 21/1-19 vedr. analyse af forskningsportal22-01-20191807099807984
Stresspanelets deltagereBemærkninger fra Stresspanelet vedr. panelets rapport20-01-20191807523805950
DigitaliseringsstyrelsenBestilling: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi - dagsordenspunkter til porteføljestyregruppemøde, statusrapportering og bidrag til årlig statusredegørelse10-01-20191807647806766
DigitaliseringsstyrelsenLeveranceoversigt for initiativer i Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi08-01-20191807647806762
Sundhed.dkPartsmøde nr. 3 - 29. januar 2019: Strategiudkast og målformuleringer - sundhed.dk22-01-20191808647808097
Danske RegionerSvar på høring over forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven - Danske Regioner21-01-20191809034806797
Region HovedstadenAnsøgning fra Region Hovedstaden om øremærkede midler til fødeafdelingerne22-01-20191809090807437
Dansk Lymfødem Forening (DALYFO)Henvendelse til sundhedsministeren - vedr. mangel på viden om lymfødem og lymfatiske sygdomme i sundhedsvæsenet25-11-20181810000760883
Folketinget ChristiansborgYderligere oplysninger fra § 71-tilsynet vedr. spm. 922-01-20191810456807945
Gribskov KommuneØnsker afklaring af sektoransvar mellem regionen og hjemmesygeplejen i forbindelse med overvågning om natten under behandling10-12-20181810517775843
InnovationsfondenRSVP Confirmation – Innovationsfondens Prisuddeling den 1. februar 201922-01-20191900031808234
InnovationsfondenInvitation til ældreministeren til Innovationsfondens Prisuddeling den 1. februar 201922-01-20191900031807655
 Oplysninger vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om behandling af børn og unge i psykiatrien19-01-20191900048806170
 Anmoder om møde med sundhedsministeren17-01-20191900053808117
Dagens MedicinInvitation til debatmøde om sundhed18-01-20191900062808349
Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet - DSSInvitation til Årsmøde 201921-01-20191900062808353
Aalborg UniversitetInvitation til departementschefen til at deltage i seminar om fremtidens lægepraksis14-01-20191900062803021
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren med kritik af ministeren18-01-20191900066804905
 Åbent brev til Folketingets medlemmer: Er Folketingets holdning til krig uforsvarlig?18-01-20191900066805050
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om lægeuddannelse22-01-20191900078808204
 Opfølgning vedr. henvendelse om Lindholm-Kalvehave og ældre borgere i kommunen18-01-20191900078805046
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever som ønsker interview vedr. aktiv dødshjælp22-01-20191900079807636
 Skoleelever stiller spørgsmål til sundhedsministeren vedr. unges mentale helbred21-01-20191900079807037
InnovationsfondenInvitation til sundhedsministeren til Innovationsfondens Prisuddeling22-01-20191900080807659
KLInvitation til sundhedsministeren til at tale ved KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum22-01-20191900082807955
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - problematikken om at ældre optager for mange senge på sygehusene17-12-20181900087783672
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-743/18, Elme Messer Metalurgs21-01-20191900147807722
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-762/18, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria21-01-20191900147807735
ErhvervsministerietFra EM: Anmodning III om bidrag til regeringens Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 201921-01-20191900182807142
Region HovedstadenDokumenter vedr. aktindsigt i kvalitetsfondsprojektet - mail 120-01-20191900222806891
Region HovedstadenDokumenter vedr. aktindsigt i kvalitetsfondsprojektet - mail 220-01-20191900222806888
Region HovedstadenDokumenter vedr. aktindsigt i kvalitetsfondsprojektet - mail 420-01-20191900222806883
Region HovedstadenDokumenter vedr. aktindsigt i kvalitetsfondsprojektet - mail 320-01-20191900222806885
Region HovedstadenOrientering om antal mails sendt i forbindelse med aktindsigt om kvalitetsfondsprojektet20-01-20191900222806882
BerlingskeSvar vedr. partshøring om aktindsigtsanmodning om kvalitetsfondsprojektet21-01-20191900222806955
Folketinget ChristiansborgHjælp til at besvare spørgsmål om "University Hospitals - legal status, financing, professors and top management"14-01-20191900537800342
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid på behandling for lyskebrok15-01-20191900560801732
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - oplæg om et sammenhængende sundhedssystem og IT-projekt13-01-20191900593799843
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vil gerne klage over leder i socialpsykiatrien i Roskilde16-01-20191900642803060
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klager over leder i socialpsykiatrien i Roskilde17-01-20191900642804510
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 420 til mundtlig besvarelse 23-01 (S)21-01-20191900679806568
Foreningen Rygsøjlegigt og Morbus BechterewAnsøgning til aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler14-01-20191900688800322
 Borgerhenvendelse - forespørger til operation i Danmark, hvis han som dansk statsborger bor i USA14-01-20191900692800320
Region NordjyllandTilmeldingsbekræftelse vedr. deltagelse i Telecare Nord Konference21-01-20191900728806809
Region NordjyllandBemærkninger vedr. accept af invitation til TeleCare Nords afslutningsseminar på TeleCare Nord Hjertesvigts forskningsprojekt d. 7. februar18-01-20191900728806807
 Borgerhenvendelse vedr. cpr. nr. på sundhedskortet21-12-20181900742788361
Danske BioanalytikereHenvendelse til sundhedsministeren vedr. bioanalytikere og det videre arbejde med sundhedsreformen18-01-20191900743805796
 Borgerhenvendelse til departementschefen med anmodning om genoptagelse og koordinering af sag vedr. EU-regler og dansk lovgivning15-01-20191900753802159
Jung-Stilling-Krankenhaus Diakonie Klinikum GmbHEU-sygesikring - anmoder om yderligere materiale i forbindelse med behandling i Tyskland02-01-20191900754791745
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 436 (S)18-01-20191900763805316
SundhedsdatastyrelsenUdkast til retningslinjer for mobile enheder17-01-20191900767807777
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. kritisable forhold på Psykiatrisk Center Amager18-01-20191900791804896
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid på udredning og behandling af ikke livstruende sygdomme15-01-20191900795801675
Børne- og SocialministerietHøring over udkast til vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område - frist den 22. februar 201922-01-20191900802807915
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kvinders ret til to dage på barselshotel15-01-20191900806801003
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender beretning om sin mands indlæggelse på Holbæk Sygehus15-01-20191900807801672
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. nedlæggelse af regionsrådene18-01-20191900808805044