Fra: 23-01-2019 til: 23-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region NordjyllandRegion Nordjylland: Afregning i forbindelse med afslutning af projektnr. 49804 til puljen til styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade.21-01-20191601548807402
Holbæk KommuneVærdighedspulje 2016-18 - Anmodning om udbetaling af 4. rate23-01-20191601693809132
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 128 - spm. 1-37 (S)23-01-20191604285809263
Region SjællandUdbetalingsanmodning vedr. afrapportering til Sundheds-og Ældreministeriet vedrørende støtte til projektet ”Behandling af MRSA svælgbærerskab med rhinopharynxskylning med mupirocin” sagsnummer 160896417-01-20191608964807552
Styrelsen for PatientklagerMedlem fra Lægeforeningen ønsker at udtræde af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn15-01-20191611041806661
Folketingets OmbudsmandFremsender kopi af brev vedr. afgørelse af 16. maj 2017 vedr. ministeriets afslag på dispensation til hampedyrkning20-12-20181703476788082
SundhedsdatastyrelsenIgangsættelse af cyber- og informationssikkerhedsinitiativer - Opgavebeskrivelser til kommentering21-01-20191705769807710
National Videnskabsetisk KomitéAnmoder om status i sagen vedrørende samtykkeproblematikken i store befolkningsundersøgelser.22-01-20191707833808652
Region SyddanmarkUdbetalingsanmodning vedr. pulje til mere viden om brug og effekt af medicinsk cannabis22-01-20191708012807573
Syddansk UniversitetOpdateret projektplan - pulje til mere viden om brug og effekt af medicinsk cannabis21-01-20191708012806704
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS kvitterer for modtagelse af anmodning vedr. selvstændigt virke som tandlæge23-01-20191709257809049
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS forhører sig om svar på henvendelse om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge14-01-20191709257808024
Region SyddanmarkSundhedsjournal 3.0: referat fra styregruppemøde den 27. november 201812-12-20181804480809280
 Bemærkninger til svar på henvendelse vedr. plejehjemsassistenters arbejdsopgaver22-01-20191806138808251
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 20 (S)23-01-20191808316809501
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. forespørgsel om ambulanceberedskabet i Danmark22-01-20191808387807787
Folketingets OmbudsmandBekræftelse på modtagelse af status vedr. tavshedspligt og Sundhed.dk21-12-20181808663790105
Region SyddanmarkAnsøgning fra Region Syddanmark om øremærkede midler til fødeafdelingerne23-01-20191809090808998
 12. Henvendelse om Nordic Cochrane Center11-12-20181809254776664
DigitaliseringsstyrelsenKvittering for modtagelse af Sundheds- og Ældreministeriets statusrapporter til Statens It-råd for 2. halvår 201822-01-20191810017807448
 Henvendelse til sundhedsministeren om fremtidens sundhedsvæsen13-12-20181810447780492
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. orientering om brystkræftsagen på hospitalerne i Viborg og Randers28-12-20181810580790689
 Anmodning om aktindsigt vedr. al kommunikation fra virksomheden Geomatic18-12-20181900017784450
Danske ProfessionshøjskolerHenvendelse til sundhedsministeren vedr. uddannelse af flere sygeplejersker22-01-20191900053808881
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om lægeuddannelsen23-01-20191900078809401
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om skimmelsvamp22-01-20191900078809086
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. hjælpemidler til sine to handicappede børn22-01-20191900078808607
Uddannelses- og ForskningsministerietAfviser at overtage henvendelse om lægeuddannelsen23-01-20191900078809404
 Studerende fremsender diverse spørgsmål om apopleksi23-01-20191900079809101
HjerteforeningenSundhedsministeren inviteres til Hjertegalla22-01-20191900080808473
Solrød KommuneInvitation til sundhedsministeren til borgmesters 25 års jubilæum22-01-20191900080807647
UdenrigsministerietSundhedsministeren inviteres til "Fourth Summit of Global Digital health Partnership"23-01-20191900081808966
UdenrigsministerietInvitation til sundhedsministeren til The Fourth Global Ministerial Summit for Patient Safety22-01-20191900081808862
 Sundhedsministeren inviteres til borgermøde i Silkeborg22-01-20191900082808608
Marijuana Business Daily, a div. of Anne Holland VenturesInvitation til sundhedsministeren til at tale ved cannabiskonference22-01-20191900082808630
NohrconSundhedsministeren inviteres til at være taler på konference om Fremtidens hospital22-01-20191900082808609
Dansk IndustriInvitation til sundhedsministeren til at holde oplæg ved Sundhedsindustriens Dag21-01-20191900082808637
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - samrådsspm. Q (OMTRYK - ændret adressat)23-01-20191900089809458
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - samrådsspm. P (OMTRYK - ændret adressat)23-01-20191900089809434
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-759/18, OF23-01-20191900147809694
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelser i sagerne C-690/18 og C-692/18, CLCV e.a. (udsættelse)22-01-20191900147809682
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-691/18, CLCV e.a. (udsættelse af sagen)22-01-20191900147809685
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-769/18, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle23-01-20191900147809700
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-726/18, U.T.G. - Prefettura di Lucca (udsættelse af sagen)23-01-20191900147809712
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-750/18, A et B23-01-20191900147809715
UdenrigsministerietKopi af: Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-749/18, B e.a.22-01-20191900147809594
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-745/18, Skarb Panstwa22-01-20191900147809688
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-778/18, Association française des usagers de banques23-01-20191900147809697
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-765/18, Stadtwerke Neuwied22-01-20191900147809613
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsens svar til journalist vedr. henvendelse om indkøb af Huawei-udstyr23-01-20191900463809042
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. cannabis-olie20-01-20191900599806043
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 348, omtryk til finansministeren22-01-20191900667808856
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 418 til mundtlig besvarelse 23-01 (S)18-01-20191900679804968
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 412 til mundtlig besvarelse 23-01 (S)18-01-20191900679804963
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 419 til mundtligt besvarelse 23-01 (S)18-01-20191900679805098
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 420, tilbagetaget (S)22-01-20191900679808006
PatienterstatningenBidrag fra Patienterstatningen vedr. egetbidraget21-01-20191900698809446
World Health Organization (WHO)Vedr. oplæg på WHO Symposium om "Striking the right balance between privacy and sharing of digital health data"22-01-20191900752807497
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS svarer på ministeriets anmodning om tidligere henvendelse fra borger vedr. genoptagelse og koordinering af sager vedr. EU-regler og dansk lovgivning22-01-20191900753807969
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender afgørelse i klagesag om KBU-forløb (klinisk basisuddannelse)22-01-20191900755808210
 Fremsender klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse vedrørende KBU (klinisk basisuddannelse)05-01-20191900755793119
 Fremsender bilag til tidligere fremsendt klage vedr. KBU (klinisk basisuddannelse)05-01-20191900755793127
 Henvendelse fra skoleelever - har projektuge om spiseforstyrrelser21-01-20191900793806303
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien § 3, stk. 418-01-20191900803805041
 Borgerhenvendelse om ambulanceservice m.v22-01-20191900813808218
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 43022-01-20191900814807999
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 42922-01-20191900814807997
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. syge mennesker22-01-20191900815807939
 Borgerhenvendelse vedr. det gode sundhedsvæsen22-01-20191900820807642
Indvandrer KvindecentretHenvendelse vedr. udeblivelsesgebyr fra praktiserende læge22-01-20191900821808648
SundhedsdatastyrelsenRykker for svar på opfølgning på tiltag - koncernfælles handlingsplan for informationssikkerhed14-01-20191900823808976
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på tiltag - koncernfælles handlingsplan for informationssikkerhed08-01-20191900823808974
 Henvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag til at gøre sundhedsreformen endnu bedre20-01-20191900825806153
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. mangel på lægebehandling m.m.04-01-20191900844792362