Fra: 25-01-2019 til: 27-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 484 (S) (del af 475-484)23-01-2019SJ-STD-DEPABK812368
 Henvendelse til ældreministeren - skoleelever skriver projektopgave om aktiv dødshjælp21-01-2019SJ-STD-SUMLLU806318
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. Movias stærkt forringede service23-01-2019SJ-STD-SUMLLU808944
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 487 (S)23-01-2019SJ-STD-SUMMPE809475
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 485 (S)23-01-2019SJ-STD-SUMMPE809460
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 486 (S)23-01-2019SJ-STD-SUMMPE809462
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 491 (S)25-01-2019SJ-STD-SUMMPE812830
SundhedsstyrelsenEndeligt referat af 12. møde i Task Force for Psykiatri - 4. december 201825-01-20191602789812702
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 128 - spm. 38 (S)25-01-20191604285812789
SøfartsstyrelsenUdkast til referat fra mødet om den særlige sygesikringsordning for søfarende25-01-20191606204812883
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesReferat af møde i Nordisk folkesundhedsarena den 21. november 201814-12-20181609054810366
SundhedsstyrelsenUdbetalingsanmodninger vedr. handlingsplan om lægemiddelovervågning22-01-20191702951812041
Økonomi- og IndenrigsministerietBemærkninger vedr. henvendelse til tilskudsmodtagere ifm. demensboligpuljen - OIM14-01-20191704849810064
Trafik-, Bygge- og BoligstyrelsenBidrag fra TBST vedr. henvendelse til tilskudsmodtagere ifm. demensboligpuljen12-12-20181704849810057
Økonomi- og IndenrigsministerietBemærkninger vedr. henvendelse til tilskudsmodtagere ifm. demensboligpuljen - OIM21-12-20181704849810061
Nordic Medicare A/SVedr. erfaringsopsamling om udbuds- og regionsklinikker17-07-20181800734810029
Ringkøbing-Skjern KommuneAcceptskrivelse vedrørende puljen til en mere værdig ældrepleje og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 201925-01-20191800841812835
FinansministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse til sundhedsministeren med forslag til socioøkonomiske besparelser18-01-2019SJ-STD-DEPEMLM805238
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedslovens § 13820-01-2019SJ-STD-DEPEMLM806036
FinansministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreformen18-01-2019SJ-STD-DEPEMLM805258
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om udsættelse af offentliggørelse af vejledningerne om fravalg af livsforlængende behandling m.v.02-01-20191804022790238
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 25-38 (S)24-01-20191805042812173
Hedensted KommuneRegnskab vedr. puljen til livskvalitet23-01-20191805453808635
Roskilde KommuneAccept og udbetalingsanmodning vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2019.24-01-20191805527812070
Folketingets OmbudsmandVedr. løsladelser på grund af manglende plads i psykiatrien25-10-20181808991731432
Region MidtjyllandAnsøgning fra Region Midtjylland om øremærkede midler til fødeafdelingerne25-01-20191809090812384
Region SjællandAnsøgning fra Region Sjælland om øremærkede midler til fødeafdelingerne25-01-20191809090812529
 Borgerhenvendelse - vedr. kontanthjælpsmodtagere og tilskud til tandpleje08-11-20181809425744584
Region SyddanmarkAccept og budget vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Løft af digitale kompetencer for sundhedspersoner24-01-20191809489812075
PolitikenAnmoder om aktindsigt i korrespondancer/notater mellem Danmarks og Tysklands permanente repræsentationer ved EU i Bruxelles angående forhandlinger om nye regler for godkendelse m.v. vedrørende medicinsk udstyr21-11-20181809818758123
OsteoporoseforeningenTakker for svar på henvendelse vedr. osteoporose24-01-20191810282810286
 Henvendelse vedr. den organiserede psykiatrisering af den danske befolkning29-12-20181810330790690
 Henvendelse vedr. den organiserede psykiatrisering af den danske befolkning27-12-20181810330790633
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. den australske sundhedsminister som erkender ME som værende en biologisk sygdom m.m.07-12-20181810361773116
 Anmodning om aktindsigt i ministeriets sag nr. 170907120-12-20181810593786988
FarmakonomforeningenØnsker møde om sundhedsreformen25-01-20191900053812666
Sydslesvigsk Forening SSF Dansk GeneralsekretariatSydslesvigsk Forenings nyhedsbrev24-01-20191900066810406
 Henvendelse til sundhedsminsteren vedr. ny lovgivning inden for skilsmisse24-01-20191900078812415
 Skoleelever fremsender tre spørgsmål vedr. stamcelleterapi24-01-20191900079812458
 Skoleelever vil gerne stille ældreministeren spørgsmål om aktiv dødshjælp25-01-20191900079812527
RigspolitietInvitation til 1. spadestik til den nye politiskole i Vejle 31. januar 201924-01-20191900080812379
Kræftens BekæmpelseSundhedsministeren inviteres til repræsentantskabsmøde 201924-01-20191900082812226
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 475-484 (S)23-01-20191900089809443
UdenrigsministerietFristliste af 24. januar 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten24-01-20191900147812138
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-754/18, Ryanair Designated Activity Company24-01-20191900147810247
MedicoindustrienHenvendelse til sundhedsministeren om gebyrer vedr. medicinsk udstyr10-01-20191900396797366
BeskæftigelsesministerietOpfølgende spørgmål vedr. data på sundhed.dk fra BM25-01-20191900408812848
Center for CybersikkerhedPræsentation fra gennemgang den 24. jan. af lovforslag om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed25-01-20191900431812914
 Borger sender adresse til brug for svar på henvendelse vedr. klage over sygehusbehandling24-01-20191900778810430
 Fremsender klage over Sundhedsstyrelsens direktør05-11-20181900785795835
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 431 til mundtlig besvarelse 30-01 (S)23-01-20191900868809791
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker mere skånsom brystscreening af kvinder23-01-20191900905809324
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 469 (S)23-01-20191900906808928
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 471 (S)23-01-20191900906808934
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 470 (S)23-01-20191900906808932
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 474 (S)23-01-20191900911809438
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 472 (S)23-01-20191900912809436
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 440 til mdtl. besvarelse 30-01 (S)25-01-20191900933812732
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 442 til mdtl. besvarelse 30-01 (S)25-01-20191900933812735