Fra: 28-01-2019 til: 28-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspørgsmål AK (S)25-01-2019SJ-STD-DEPMAS812821
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspørgsmål AJ (S)25-01-2019SJ-STD-DEPMAS812820
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspørgsmål AL (S)25-01-2019SJ-STD-DEPMAS812823
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 495 (S)28-01-2019SJ-STD-SUMMPE814571
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 496 (S)28-01-2019SJ-STD-SUMMPE814575
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 494 (S)28-01-2019SJ-STD-SUMMPE814569
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 497 (S)28-01-2019SJ-STD-SUMMPE814625
Fredericia KommuneFredericia Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projekt vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede23-01-20191605213810069
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projekt vedr. puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede23-01-20191605360810074
Sønderborg KommuneSønderborg Kommune: spørgsmål til regnskab til projekt vedr. puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning23-01-20191608037810003
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsender bemærkninger til udkast til vejledning om aktindsigt i helbredsoplysninger m.v.21-12-20181611450789354
Faxe KommuneAcceptskrivelse vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201925-01-20191800775812831
Furesø KommuneAcceptskrivelse vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 2019 i Furesø Kommune25-01-20191800784812871
Gladsaxe KommuneAcceptskrivelse fra Gladsaxe Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 201925-01-20191800787812849
Herning KommuneAcceptskrivelse vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201925-01-20191800801812839
Hillerød KommuneAcceptskrivelse vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen for 2019 i Hillerød Kommune24-01-20191800802812804
Holstebro KommuneAcceptskrivelse vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 2019 i Holstebro Kommune25-01-20191800806812824
Sorø KommuneSorø Kommunes acceptskrivelse vedr. puljen til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 201925-01-20191800852812858
SundhedsdatastyrelsenVedr. møde om kortlægning af digital infrastruktur i sundhedssektoren28-01-20191802094813465
SundhedsdatastyrelsenDeltagere til møde om kortlægning af digital infrastruktur i sundhedssektoren18-01-20191802094812930
SundhedsdatastyrelsenVedr. møde om kortlægning af digital infrastruktur i sundhedssektoren28-01-20191802094813466
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 111 - spm. 35-57 (S)25-01-20191803701812524
Herning KommuneAccept af tilskudsbetingelser vedrørende omsorgsklovne på Fuglsangsøcentret25-01-20191805539812643
Vejle KommuneAcceptskrivelse af tilskudsbetingelser vedrørende Gulkrog Plejecenter, Vejle25-01-20191805544812194
ErhvervsministerietHøringssvar vedrørende L 61 (vedrørende opsplitning af pakker til veterinær brug) og L 63 (vedrørende behandlerfarmaceuter og de nye sundhedsydelser på apotek)22-11-20181807453758828
Herlev HospitalSagsbehandling af indsigelse/klage vedrørende afgørelse fra National Videnskabsetisk Komité (NVK)08-11-20181808134744411
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 21 (S)28-01-20191808316814564
PatienterstatningenHøringssvar - bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr19-12-20181808780785590
Dansk ErhvervHøringssvar - bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr20-12-20181808780788119
Dansk IndustriHøringssvar - bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr19-12-20181808780785888
Ansatte Tandlægers OrganisationHøringssvar - bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr02-01-20191808780790676
Danske FysioterapeuterHøringssvar - bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr26-11-20181808780760897
RigspolitietHøringssvar - bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr26-11-20181808780761376
Aalborg UniversitetHøringssvar - bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr20-12-20181808780787872
MedicoindustrienHøringssvar - bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr20-12-20181808780787889
ErhvervsstyrelsenHøringssvar vedr. bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr20-12-20181808780787982
DiaLab - Danish Diagnostics & Laboratory AssociationSvar på rykker for høringssvar fra Dansk Erhverv om bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr20-12-20181808780787987
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar - bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr20-12-20181808780786995
Frederiksberg KommuneSpørgsmål vedrørende fortolkning af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren23-01-20191809477810228
Hviid Advokater A/SForespørgsel om ny bekendtgørelse om betaling for journaler/aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven16-11-20181809767752371
Syddjurs KommuneFremsender spørgsmål om samtykkekompetence og dokumentation m.m22-11-20181809836758876
TrygfondenBidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål vedr. hjertestartere14-12-20181809854813041
 Henvendelse vedr. den organiserede psykiatrisering af den danske befolkning28-12-20181810330790642
Statens Serum InstitutKopi af svar på henvendelse vedr. diTe Booster m.m.19-12-20181810367785886
DentalMæglerneAnmoder stiller sig uforstående over for det ubegrundede afslag på aktindsigt i samtlige sager samt aktlister vedr. anmoders klient samt en dom, som er faldet i klientens sag25-01-20191810423812869
 Borgerhenvendelse - vedr. afgørelse om brud på tavshedspligt m.m.20-12-20181810618787854
Ministry of Family, Labour and Social ServicesÆldreministeren inviteres til "1st Council on Ageing" den 20.-22. februar 201916-01-20191900030803139
 Ældreministeren inviteres til ph.d.-forsvar vedr. perspektiver på indretningen af sundhedsvæsenet i fremtiden25-01-20191900030812730
MuskelsvindfondenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. etablering af aflastningstilbud for familier med livstruede børn27-01-20191900053813329
FarmakonomforeningenHenvendelse fra Farmakonomforeningen med ønske om møde om sundhedsformen28-01-20191900053814247
Ministry of Health and the InteriorAnmodning om møde med sundhedsministeren om overtagelse af Landslægeembedet på Færøerne25-01-20191900053813287
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberEn buket blomster til Lægevidenskabelige Selskabers 100 års jubilæum25-01-20191900065812369
Tønder KommuneHenvendelse vedr. opretholdelse af VUC tilbud i Tønder Kommune25-01-20191900066812874
Radikale Venstre NordsjællandAnmoder om eksemplarer af den nye sundhedsreform27-01-20191900066813319
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - temperaturen i lejlighederne på Trongården er for lav26-01-20191900078813303
 Skoleelev anmoder sundhedsministeren om et interview om unges sundhed26-01-20191900079813421
 Skoleelever anmoder sundhedsministeren om interview om aktiv dødshjælp28-01-20191900079813996
 Skoleelever fremsender spørgsmål om køn og ligestilling28-01-20191900079814253
 Henvendelse til ældreministeren fra skoleelever, der har projektuge om aktiv dødshjælp27-01-20191900079813331
 Skoleelev sender spørgsmål til ældreministeren omkring kunstig intelligens26-01-20191900079813297
 Sundhedsministeren inviteres til ph.d.-forsvar vedr. perspektiver på indretningen af sundhedsvæsenet i fremtiden25-01-20191900080812733
Healthcare Business InternationalHenvendelse til sundhedsministeren vedr. nyt "European Forum"24-01-20191900081812387
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 387, omtrykt til finansministeren - spørgsmål vedrørende besparelsen ved fjernelse af det politiske led i regionerne24-01-20191900089810537
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 388, omtrykt til finansministeren - spørgsmål vedrørende besparelsen ved fjernelse af det politiske led i regionerne24-01-20191900089810542
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-776/18, Eurowings25-01-20191900147813979
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-777/18, Vas Megyei Kormányhivatal28-01-20191900147814024
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-785/18, GAEC Jeanningros25-01-20191900147813976
SundhedsdatastyrelsenBidrag vedr. kort indlæg om datasikkerhed og ICD11 i WHO's bestyrelse23-01-20191900336810339
Region MidtjyllandRykker for svar på spørgsmål til fravalg af genoplivning fremsendt til ministeriet den 6. august 201811-12-20181900505776576
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om lovforslag om certificering af tolke er gennemført14-01-20191900549800346
Bedre PsykiatriHenvendelse vedr. sundhedsministerens tale om B 28 - Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af retten til at blive erklæret rask for sin psykiatriske diagnose.17-01-20191900634803496
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 468 (S)23-01-20191900913808927
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 467 (S)23-01-20191900913808926
 Klage over afslag på dansk autorisation som sygeplejerske23-01-20191900914808610
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 443 til mdtl. besvarelse 30-01 (S)25-01-20191900942812737
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 441 til mdtl. besvarelse 30-01 (S)25-01-20191900942812736
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 490 (S)25-01-20191900946812829
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling af endometriose24-01-20191900947812259
 Henvendelse til sundhedsministeren om indførelse af et årligt sundhedstjek på alle folkeskoler og ungdomsuddannelser25-01-20191900950812464
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. HPV vaccination til drenge22-01-20191900955807904
 Borgerhenvendelse - orientering af ministeren om udspil til psykiatridebat24-01-20191900956809798
 Henvendelse fra en efterladt24-01-20191900966814052
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sproglige fejl i information om behandlingstestamenter02-01-20191900968791151
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om livstestamente11-12-20181900969777209
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til pressehenvendelse om Lenovo-computere28-01-20191900970814515
Region MidtjyllandAnmoder om afklaring vedr. afvisning af behandling med blod26-11-20181900972761404
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 504 (S)28-01-20191900991814588
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 505 (S)28-01-20191900991814594
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 503 (S)28-01-20191900991814586