Fra: 29-01-2019 til: 29-01-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Styrelsen for PatientsikkerhedHøring over målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 201902-01-2019SJ-STD-SUMLLU790799
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 506 (S)28-01-2019SJ-STD-SUMMPE815090
Dansk Center for OrgandonationUdbetalingsanmodning og acceptskrivelse vedr. bevilling af driftstilskud for 201928-01-20191600787814524
Fredericia KommuneRedegørelse fra Fredericia Kommune om en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen i 201928-01-20191601602814039
Gribskov KommuneRedegørelse vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen i 2018 i Gribskov Kommune28-01-20191601676814449
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 507 (S)28-01-2019SJ-STD-DEPJJJ815091
Frederiksberg KommuneBudgetregnskab vedr. puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i Frederiksberg Kommune28-01-20191605358813786
Bornholms RegionskommuneAnmodning om overførsel af midler til puljen for styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede til brug i 201928-01-20191605360814623
Skanderborg KommuneAnmodning om overførsel af midler til brug for puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede for 201928-01-20191605408814602
Skanderborg KommuneAccept af tilskudsbetingelser for 2019 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede28-01-20191605408814596
Danmarks RederiforeningDanske Rederier sender bemærkninger til referat fra mødet om den særlige sygesikringsordning for søfarende25-01-20191606204813472
Furesø KommuneSpørgsmål til indsendelsen af slutrapport og regnskab til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning28-01-20191607995814480
Aabenraa KommuneUdbetalingsanmodning til projekt vedrørende nedbringelse af ventetid til genoptræning efter sundhedslovens § 14025-01-20191608043812538
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 489 (S)25-01-2019SJ-STD-DEPBHK812828
SundhedsstyrelsenHenvendelse om indsatsen ift. stofmisbrugsområdet23-01-20191610732815231
JustitsministerietJM orienterer om deltagelse i møde om speciallægeerklæringer29-01-20191611502815476
Aarhus KommuneSlutrapport vedr. pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (genopslag)25-01-20191704146812863
KLVedr. ministeriets deltagelse i præsentation af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren for kommunerne28-01-20191705769814674
EnergistyrelsenInvitation til DCIS/Stratgiprojekt Erfamøde28-01-20191705769814459
Dragør KommunePolitisk godkendt redegørelse fra Dragør Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 201924-01-20191800769812791
Glostrup KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en værdig ældrepleje og tilskud til en bedre bemanding i ældreplejen - Glostrup Kommune29-01-20191800788815121
Horsens KommuneAcceptskrivelse vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 201924-01-20191800807812798
Rødovre KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 201928-01-20191800845814521
Slagelse KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 201928-01-20191800850813918
Tårnby KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 201928-01-20191800860814532
 Borgerhenvendelse om betaling for ophold på kommunalt rehabiliteringscenter08-01-2019SJ-STD-DEPEMLM813680
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 141 - spm. 1 (S)28-01-20191802690815080
Region NordjyllandFremsendelse af projektbeskrivelse og budget vedr. psykiatriske udrykningsteams i psykiatrien i Region Nordjylland28-01-20191804041813682
Københavns KommuneRegnskab og afrapportering af projekt fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 201828-01-20191805451814153
Ringkøbing-Skjern KommuneAccept og udbetalingsanmodning vedr. projekt Heldagsudflugt25-01-20191805523814392
Vejle KommuneAnmodning om udbetaling af tilskud til puljen Ældre i bevægelse - en vej til øget livskvalitet28-01-20191805526814410
Frederiksberg KommuneAccept af tilskudsbetingelser for puljen Ældre i bevægelse - en vej til øget livskvalitet28-01-20191805528813607
Region NordjyllandStatus fra Region Nordjylland ift. budget vedr. midler til brug for nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling ift. behandling af ofre for voldtægt28-01-20191805629814628
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS orienterer om fristudsættelse for udtalelse og sagsakter i klagesag om afslag på dansk autorisation vedr. en læge25-01-20191806226814232
Karnov GroupSpørgsmål til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik02-01-20191807453790800
LægemiddelstyrelsenVedr. dataanalyse i Lægemiddelstyrelsen27-01-20191807682814051
LægemiddelstyrelsenVedr. opfølgning på møde om bedre brug af sundhedsdata i Lægemiddelstyrelsen27-01-20191807682814048
Folketinget ChristiansborgKvittering for SUU B 9 - svar på spm. 2028-01-20191808316814845
TandlægeforeningenHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og udkast til bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr20-12-20181808780787897
Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologiHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og udkast til bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr20-12-20181808780787970
DiaLab - Danish Diagnostics & Laboratory AssociationHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og udkast til bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr20-12-20181808780787975
SundhedsstyrelsenUdlevering af akterne på sag om aktindsigt vedr. WHO night noise guidelines 2009 og klage herover25-01-20191809870813574
Danske RegionerDagsorden til arbejdsgruppemøde d. 1/2 om analyse af regionernes it-drift26-01-20191810345813474
 Borgerhenvendelse - vedr. tilskud til medicin12-12-20181810418778325
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - forslag om en statsejet medicinfabrik14-12-20181810541781383
Tyrkiets Ambassade i DanmarkHenvendelse til ældreministeren vedr. 1st Council on Ageing den 20.-22. februar 201925-01-20191900030813373
Dansk Kiropraktor ForeningØnsker møde med sundhedsministeren om sundhedsreformen og fremsender et lille idé-oplæg24-01-20191900053810147
 Henvendelse til sundhedsministeren med ønske om møde om patientvejledernes rolle i sundhedsreformen28-01-20191900053814809
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om ældre og ældrepleje28-01-20191900078814836
 Studerende anmoder om et interview med sundhedsministeren omkring sundhedstendenser med fokus på økologiske og vegetariske produkter28-01-20191900079814261
 Skoleelev fremsender spørgsmål om emnet dyr medicinsk behandling29-01-20191900079815325
 Skoleelever fremsender spørgsmål om fordelingen af de midler, der er afsat til at udvide behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser28-01-20191900079814812
 Skoleelever anmoder sundhedsministeren om et interview til projektopgave om tilsætningsstoffer i kosmetik og personlige plejeprodukter26-01-20191900079813299
Center for Politiske Studier CEPOSPersonlig invitation til CEPOS Onsdagsnetværk den 30. januar 201925-01-20191900080812958
Rainbow Business DenmarkSundhedsministeren inviteres til Danish Rainbow Awards - AXGIL 201928-01-20191900081814972
Romanian Presidency of the European UnionSundhedsministeren inviteres til "Global Forum on Human Rights and a Tobacco-Free World" den 26. marts 201929-01-20191900081814983
Socialdemokratiet Sønderborg KredsSundhedsministeren inviteres til offentligt møde om sundhed28-01-20191900082814819
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 482, omtryk til beskæftigelsesministeren da spørgsmålet vedrører antallet af ubesatte stillinger i psykiatrien28-01-20191900089814622
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-704/18, Spetsializirana prokuratura29-01-20191900147815899
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 5, 6 og 7) ved EU-Domstolen og Retten25-01-20191900147813986
LiquidmindsOpdateret tilbud på awareness-plakater29-01-20191900536815489
Indvandrer KvindecentretKvittering for modtagelse af svar vedr. udeblivelsesgebyr fra praktiserende læge28-01-20191900821814105
 Borgerhenvendelse - vedr. behandling af overvægt ved nedlæggelse af maveballon23-01-20191900902809776
 Borgerhenvendelse vedr. medicinsk cannabis24-01-2019SJ-STD-DEPEBI812266
 Henvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag til sundhedsreformen23-01-20191900951809114
Ekstra BladetHenvendelse fra EB vedr. vederlag og eftervederlag til bestyrelsen i de 5 nye sundhedsforvaltninger29-01-20191900965814981
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkning til pressehenvendelse om Lenovo-computere29-01-20191900970815463
SundhedsdatastyrelsenBemærkning til pressehenvendelse om Lenovo-computere29-01-20191900970815460
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkning til pressehenvendelse om Lenovo-computere29-01-20191900970815461
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkning til pressehenvendelse om Lenovo-computere29-01-20191900970815462
 Henvendelse vedr. indsats mod seksuelt overførte sygdomme08-01-20191900973794802
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteAktindsigtsanmodning i forarbejder til pjecen "De mange skal beskytte de få"28-01-20191900981813876
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 498 (S)28-01-20191901000814577
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 499 (S)28-01-20191901000814579
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 502 (S)28-01-20191901000814584
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 501 (S)28-01-20191901000814581
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 500 (S)28-01-20191901000814580
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 493 (S)28-01-20191901006814567
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på behandling efter mislykket operation28-01-20191901045814813
Foreningen af Danske PsykoterapeuterHenvendelse til sundhedsministeren vedr. anmodning om etablering af officiel registreringsordning for psykoterapeuter21-01-20191901046807256