Fra: 31-01-2019 til: 31-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Albertslund KommuneSpørgsmål til Albertslund Kommunes regnskabsskema for puljen til en værdig ældrepleje i 201730-01-20191601577816364
Billund KommuneSpørgsmål til regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Billund Kommune30-01-20191601582816374
Brøndby KommuneSpørgsmål til regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Brøndby Kommune30-01-20191601587816417
Brønderslev KommuneSpørgsmål til regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Brønderslev Kommune30-01-20191601588816418
Jammerbugt KommuneSpørgsmål til regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Jammerbugt Kommune30-01-20191601597816447
Kalundborg KommuneSpørgsmål til regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Kalundborg Kommune30-01-20191601712816487
Næstved KommuneSpørgsmål til regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Næstved Kommune30-01-20191601899816503
Odsherred KommuneSpørgsmål til regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Odsherred Kommune30-01-20191601902816552
Roskilde KommuneSpørgsmål til regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Roskilde Kommune30-01-20191601907816608
Skive KommuneSpørgsmål til revisionserklæringer og regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Skive Kommune30-01-20191601915816616
Struer KommuneSpørgsmål til regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Struer Kommune30-01-20191601923816275
Struer KommuneSpørgsmål vedr. regnskab vedr. en mere værdig ældrepleje - J.nr. 160192331-01-20191601923818073
Varde KommuneSpørgsmål til regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Varde Kommune30-01-20191601934816622
Vejle KommuneSpørgsmål til regnskab over midler fra værdighedsmilliarden i 2017 i Vejle Kommune30-01-20191601937816626
Bornholms RegionskommuneGodkendelse af revideret budget til projekt vedr. puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede29-01-20191605360815034
Skanderborg KommuneGodkendelse af revideret budget til projekt vedr. puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede29-01-20191605408815052
Assens KommuneAssens Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 65273 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.31-01-20191605451817806
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune: besvarer spørgsmål til slutrapport til projektnr. 68461 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.31-01-20191608039817251
Fredericia KommuneFredericia Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 68466 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.31-01-20191608044817354
Morsø KommuneMorsø Kommune: besvarer spørgsmål til slutrapport til projektnr. 68488 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.31-01-20191608062817283
Tanium
Sundhedsdatastyrelsen
Request about further material from meeting with Tanium30-01-20191705769816928
SundhedsdatastyrelsenVedr. forestående møde og demo med Tanium30-01-20191705769816921
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
MedCom
Danske Regioner
Københavns Kommune
Programstyregruppemøde Digital almen praksis den 20. december 2018 - referat31-01-20191706920817137
SundhedsdatastyrelsenKommunikation vedr. udkast til udpegningsbrev vedr. ny governance for data på sundheds- og ældreområdet30-01-20191707998816924
NextpuzzleVedr. it-review af apotekersektoren - angivelse af modtageradresse for fakturaer29-01-20191801973815088
KL
Danske Regioner
DUT-høring vedr. konsekvensændringer i bekendtgørelser vedr. indberetning til og godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser31-01-20191803955817769
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 14831-01-20191804676817538
Statens Serum InstitutAftale om møde om forskningsplatform30-01-20191807099816955
Danske Regioner
Region Midtjylland
Kommunikation vedr. sygehusmedicinregisteret26-10-20181807789816659
Styrelsen for PatientsikkerhedMail til STPS vedr. klage over sagsbehandlingstid30-01-20191808298816968
Foreningen af Speciallæger - FASVedr. analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallæger31-01-20191808366817511
 Svar på henvendelse vedr. visitation til hjemmehjlælp31-01-20191808579817598
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - svar på spm. 431-01-20191810135817621
Copenhagen Healthtech ClusterFremsender oplysninger om kommissoriet for Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet29-01-20191810437815587
Finansministeriet
KL
Danske Regioner
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Dagsorden til møde i fællessekretariatet for den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet den 5. februar 201929-01-20191810437815078
Danske RegionerKommunikation vedr. bidrag til folketingsspørgsmål30-01-20191810482816495
PatienterstatningenMail til Patienterstatningen vedr. anmodning om bidrag vedr. anker over erstatningsafgørelser31-01-20191810531817278
Styrelsen for PatientklagerMail til STPS vedr. patienterstatning31-01-20191810531817292
JustitsministerietReturnering af henvendelse om cannabis til besvarelse31-01-20191900078817086
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. tids- og ruteangivelser ved stoppesteder30-01-20191900078816812
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om 5G-stråling30-01-20191900078816922
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om skilsmisselovgivning31-01-20191900078817693
 Orientering til afsender om oversendelse af henvendelse om forældreintra til Undervisningsministeriet30-01-20191900078816965
 Svar på invitation til ph.d.-forsvar - med perspektiver på indretningen af sundhedsvæsenet i fremtiden31-01-20191900080817710
Romanian Presidency of the European UnionSvar på invitation til Global Forum on Human Rigths and a Tobacco-Free World31-01-20191900081817363
Healthcare Business InternationalSvar på invitation til deltagelse i forum for ledere i sundhedssektoren31-01-20191900081817158
KLForeløbigt svar på invitation til deltagelse på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 201931-01-20191900082817436
Kræftens BekæmpelseForeløbigt svar på invitation til Kræftens Bekæmpelses repræsentantskabsmøde 201931-01-20191900082817446
ErhvervsministerietTil EM: Bidrag til regeringens Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 201931-01-20191900182817831
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 33231-01-20191900252817925
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 34431-01-20191900406817630
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUREU alm. del - svar på spm. 27731-01-20191900482817744
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUREU alm. del - svar på spm. 27831-01-20191900482817751
UdenrigsministerietOpdateret kapacitetsliste over psykiatriske institutioner under de 5 regioner29-01-20191900583815340
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 37931-01-20191900586817718
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 38431-01-20191900589817777
Assens KommuneSvar på henvendelse vedr. besparelser i Assens Kommune31-01-20191900591818008
 Svar på henvendelse vedr. besparelser i Assens Kommune31-01-20191900591817999
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 37431-01-20191900719817699
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
MF Astrid Krag
SUU supplerende svar på spm. 584, 1244, 1245 og S 3531-01-20191900760817884
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 22231-01-20191900760817843
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. nr. S 43030-01-20191900814817226
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. nr. S 42930-01-20191900814817219
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 46131-01-20191900896817307
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 45931-01-20191900896817304
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 47031-01-20191900906817097
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 46931-01-20191900906817095
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 47131-01-20191900906817101
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteMinisteriet anmoder om opringning vedr. afgrænsning af aktindsigt i forarbejderne til pjecen "De mange skal beskytte de få"29-01-20191900981815039
 Svar på henvendelse vedr. egenbetaling ifbm. ophold på midlertidige pladser i kommunalt regi30-01-20191901063816634
Region MidtjyllandAnmodning om bidrag til folketingssvar vedr. aflyste operationer på Aarhus Universitetshospital30-01-20191901071816325
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af borgerhenvendelse vedr. den nye sundhedsreform30-01-20191901075816380
 Svar på henvendelse om egenbetaling for vask og leje af linned på plejecentre30-01-20191901085816615