Fra: 02-01-2019 til: 02-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region SjællandGodkendelse af regnskab vedr projekt "Efter- og videreuddannelse af akuthjælperne"20-12-20181603432787749
Foreningen cykling uden alderGodkendelse af regnskab vedr. Livskvalitet På Hjul20-12-20181607176787152
Forsikring & PensionSvar på forespørgsel om vejledning om aktindsigt i helbredsoplysninger20-12-20181611450787788
Styrelsen for PatientsikkerhedDagsorden vedr. 7. følgegruppemøde om sundheds-it19-12-20181703521785611
LiquidmindsVedr. levering af publikation til lancering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren02-01-20191705769790220
LiquidmindsVedr. antal og levering af publikation til lancering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-12-20181705769790091
ErhvervsministerietVedr. lancering af sektorstrategi for cyber- og informationssikkerhed02-01-20191705769790090
JydskeVestkystenSvar på invitation til Forprang02-01-20191800018790409
Den sydvestjydske Venstrepresse ApSForeløbigt svar på invitation til Forprang20-12-20181800018788409
Messe CSvar på invitation til åbning af NutriFair02-01-20191800018790275
TrapholtSvar på invitation til fernisering på Trapholt02-01-20191800018790300
WHO´s Regionalkontor for EuropaSvar på invitation til High-level Conference on Noncommunicable Diseases, Ashgabat02-01-20191800019790182
European Health Forum GasteinSvar på invitation til EHFG2019 2-4 October 201902-01-20191800019790714
Bedre Psykiatri UngdomSvar på invitation til at tale ved psykiatri-arrangement med Bedre Psykiatri Ungdom02-01-20191800019790693
Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center KøbenhavnSvar på anmodning om møde vedr. projekt02-01-20191800021790744
HøreforeningenForeløbigt svar på invitation til Landsmøde02-01-20191800024790733
Kræftens BekæmpelseForeløbigt svar på invitation til Kræftpolitisk Forum21-12-20181800024789527
BeskæftigelsesministerietBekræfter at ministeriet kan besvare henvendelse om opholdskrav02-01-20191800110790664
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Trine Torp
SUU alm. del - opfølgende svar på spm. 50121-12-20181801127790114
Styrelsen for forskning og uddannelseTil SFU V: Anmodning om bistand til udarbejdelse af bekendtgørelser om en kommende ordning for certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet20-12-20181801599788329
Region NordjyllandSvar på anmodning om godkendelse af revideret tidsplan - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-12-20181802121787307
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bemærkninger til klagers fremsendelse af yderligere dokumentation i klagesag om autorisation20-12-20181803131787642
Folketingets OmbudsmandFremsendelse af svar til Folketingets Ombudsmand vedr. læringsindsatser og accessorisk tvang20-12-20181804439787587
Silkeborg KommuneKvittering for modtagelse af mail vedr. frikommuneforsøg20-12-20181805328788045
Region HovedstadenKvittering for spørgsmål vedr. pulje til brug af videotolkning fra Region Hovedstaden20-12-20181805356787290
Region HovedstadenKvittering for henvendelse vedr. pulje til øget brug af videotolkning fra Region hovedstaden20-12-20181805356787294
Ringkøbing-Skjern KommuneSvar vedr. ændring i budget til projektet "Forskønnelse og livsskabelse af gammel terasse"20-12-20181805454787188
 Svar på henvendelse af 20. juli 2018 vedr. stresspanelet10-12-20181805806790660
 Bestyrelse for Personlig Medicin: Udkast til referat fra bestyrelsesmøde 4/12-18 til kommentering samt mødedatoer for 201920-12-20181805865787989
UdenrigsministerietVedr. rekvisition vedr. Sundheds- og Ældreministeriets koncernchefseminar den 28. januar 201920-12-20181807356787676
Dansk Selskab for Obstetrik og GynækologiTidspunkt for næste møde vedr. digital løsning til gravide09-11-20181807926789812
Dansk Selskab for Obstetrik og GynækologiBemærkninger vedr. digital løsning til gravide - foreløbig analyse04-12-20181807926789813
 Udpegningsbrev vedr National Videnskabsetisk Komité20-12-20181807932788161
 Svar på henvendelse vedr. mangel på praktiserende læger20-12-20181809270788275
Region MidtjyllandGodkendelse af budget for projektet "Kompetent digital ledelse"20-12-20181809487787328
DigitaliseringsstyrelsenTakker for orientering om pressehistorie: Innovationsministeren er i DR-nyhederne i aften 21.30 om digitale velfærdsløsninger19-11-20181809817787544
Coop Danmark A/SSvar på henvendelse om et generelt udstillingsforbud af tobak12-12-20181810003788838
SundhedsdatastyrelsenBestilling: Statusrapport for Fælles pilotafprøvning for 2. halvår 2018 - frist 16. januar kl. 12.0002-01-20191810017790425
LægemiddelstyrelsenBestilling: Statusrapport for LEOPARD for 2. halvår 2018 - frist 16. januar kl. 12.0002-01-20191810017790420
SundhedsstyrelsenOrientering om afgørelse på klage over aktindsigt21-12-20181810110789685
 Afgørelse vedr. klage over aktindsigt21-12-20181810110789682
DTHSSvar på henvendelse om høreområdet i fremtiden20-12-20181810240787500
Region HovedstadenKvittering for modtagelse af 3. kvartalsrapport 2018 for Nyt Hospital Hvidovre19-12-20181810529785516
Region HovedstadenKvittering for modtagelse af 3. kvartalsrapport 2018 for Ny Retspsykiatri Sct. Hans19-12-20181810533785522
 Behandling af oplysninger ifm. underskriftsindsamling20-12-20181810583787950
 Behandling af oplysninger ifm. underskriftsindsamling20-12-20181810583787949
 Behandling af oplysninger ifm. underskriftsindsamling20-12-20181810583787948
 Behandling af oplysninger ifm. underskriftsindsamling20-12-20181810583787952
 Behandling af oplysninger ifm. underskriftsindsamling20-12-20181810583787953
 Behandling af oplysninger ifm. underskriftsindsamling20-12-20181810583787958
 Behandling af oplysninger ifm. underskriftsindsamling20-12-20181810583787957
 Behandling af oplysninger ifm. underskriftsindsamling20-12-20181810583787951
 Behandling af oplysninger ifm. underskriftsindsamling20-12-20181810583787955
JordemoderforeningenOpfølgning på kaffemøde vedr. digital løsning til gravide14-08-20181810663789814
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om materiale og udtalelse i klage over autorisation02-01-20191900001790661
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientklager
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
Brev fra erhvervsministeren til hhv. sundhedsministeren og ældreministeren vedr. opdateret vejledning om sociale klausuler02-01-20191900009790349