Fra: 03-01-2019 til: 03-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Behandlingscenter TjeleGodkendelse af regnskab vedr. ludomanimidler - Tjele21-12-20181601006789762
Nationalt Videnscenter for DemensNationalt Videnscenter for Demens - hovedbevilling - Godkendelse af anmodning om dispensation af budget 201802-01-20191604063790222
Nationalt Videnscenter for DemensNationalt Videnscenter for Demens - Initiativ 11 - godkendelse af anmodning om forlængelse af projektperiode02-01-20191604063790223
Nationalt Videnscenter for DemensNationalt Videnscenter for Demens - Initiativ 1 - Godkendelse af anmodning om forlængelse af projektperiode02-01-20191604063790219
 Beskikkelse som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn20-12-20181604318788008
Foreningen cykling uden alderGodkendelse af regnskab vedr. projektet "Livskvalitet På Hjul". Anmodning om tilbagebetaling af uforbrugte midler20-12-20181607222787150
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - Orientering om evaluering af apotekerlovens § 11, stk. 3, 5 og 622-12-20181700284789861
Danske RegionerVedr. strategipublikation: Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren03-01-20191705769791235
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: Takker for status på projektnr. 65401 til Shared care-projektet.21-12-20181706353788613
 Kvittering for modtagelse af henvendelse vedr. klage over sagsbehandlingsfejl21-12-20181707824789090
FinansministerietStatus på arbejdet med governance for data21-12-20181707998788957
Rødovre KommuneSvar på invitation til 25 års jubilæum03-01-20191800018790900
Nestlé Danmark A/SForeløbigt svar på mødeanmodning21-12-20181800021788597
Komiteen for SundhedsoplysningSvar vedr. spørgsmål vedr. projektet LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende - 180009730-12-20181800097790029
BeskæftigelsesministerietOvertagelse af henvendelse vedr. lovforslag om opholdskrav02-01-20191800110790471
BeskæftigelsesministerietAnmoder om overtagelse af henvendelser om integrationsydelse/mulighed for at vende tilbage til Danmark03-01-20191800110792026
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om Lindholm03-01-20191800110792014
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om ny dagpengelov03-01-20191800110791631
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om integrationsydelse03-01-20191800110791654
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om nye regler for dagpenge03-01-20191800110791624
Forskningsklinikken for LudomaniSpørgsmål til udbetalingsanmodning - Restbevilling 2018 for projekt LIV30-12-20181801006790035
Hillerød KommuneSvar vedr. interessetilkendegivelse fra almen praksis - Hillerød Kommune - etablering af sundhedshus21-12-20181802155789198
Styrelsen for PatientsikkerhedFristudsættelse for bemærkninger fra STPS til klage om autorisation - udsat til 14. januar 201921-12-20181803425789069
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 111 - svar på spm. 203-01-20191803701791169
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Svar på henvendelse om kontaktperson, vejledning og hjemmeside til behandlingstestamente.18-12-20181804022785267
Region SjællandSV, RSJ : Bemærkninger om materiale vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - 180404102-01-20191804041790271
Region HovedstadenSvar til RH vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - 180404102-01-20191804041790344
Region SyddanmarkRSYD: Svar vedr. materiale om tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - 180404102-01-20191804041790394
Region MidtjyllandRM: Svar vedr. materiale om tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - 180404102-01-20191804041790301
Implement Consulting Group
Danske Regioner
Digitaliseringsstyrelsen
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Godkendelse af tilrettet og endelig version af analyse af guide til sundheds-apps21-12-20181804186789722
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 108 - svar på spm. 822-12-20181804304789854
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 108 - svar på spm. 1022-12-20181804304789859
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 108 - svar på spm. 922-12-20181804304789857
Styrelsen for PatientsikkerhedRykker for materiale og udtalelse i klagesag om autorisation03-01-20191806226791562
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Endeligt referat af 2. møde vedr. CE-mærkning af PRO21-12-20181806887789741
 Orientering om viderelsendelse af aktindsigtsanmodning til Ankestyrelsen21-12-20181807611789666
AnkestyrelsenVideresendelse af anmodning om aktindsigt21-12-20181807611789672
Rigsrevisionen<109041> Årlig rapportering om de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier til FIU03-01-20191807775791103
RigsrevisionenKopi af videndeling om sygehusbyggeri - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne21-12-20181807775789610
RigsrevisionenMateriale fra møde om effektiviseringer i kvalitetsfondsprojekterne - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne21-12-20181807775789490
RigsrevisionenSvar på materialeanmodning 3 - 1. mail - Rigsrevisionens forundersøgelse om regionernes styring af kvalitetfondsbyggerierne21-12-20181807775789165
RigsrevisionenNotat om færdiggørelse i kvalitetsfondsprojekter - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne21-12-20181807775789223
RigsrevisionenKopi af ansøgninger om endeligt tilsagn til kvalitetfondsbyggerier - Rigrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne21-12-20181807775789214
RigsrevisionenMateriale vedr. totalentreprise - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne21-12-20181807775789225
RigsrevisionenKopi af ansøgninger om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsbyggerierne, part 2 - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne21-12-20181807775789232
RigsrevisionenKopi af ansøgninger om endeligt tilsagn, 3. del - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetfondsbyggerierne21-12-20181807775789243
RigsrevisionenKopi af rapporter om sygehusmad og akutmodtagelser - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne21-12-20181807775789193
RigsrevisionenMateriale fra videndelingsdag vedr. risikostyring i kvalitetsfondsprojekterne - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne21-12-20181807775789427
RigsrevisionenKopi af revisionsinstruks - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne21-12-20181807775789343
RigsrevisionenSvar på opfølgende spørgsmål og sagsbehandlerinstruks - Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne21-12-20181807775789687
Dansk Selskab for Obstetrik og GynækologiDigital løsning til graviditetsforløb - analyserapport og invitation til temadag21-12-20181807926789801
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - svar på spm. 321-12-20181808316789771
KLDUT-høring: Supplement til vejledning om substitutionsbehandling20-12-20181808325791457
BerlingskeSvar på aktindsigtsanmodning om medicinsk cannabis - del 521-12-20181808620789731
Folketingets OmbudsmandOrientering om status for behandling af klage over afgørelse om aktindsigt21-12-20181808884789759
 Svar vedr. status for behandling af klage over afgørelse om aktindsigt21-12-20181808884789758
VIVEProjektkontrakt for evaluering af Nordic Cochrane Center21-12-20181809078789536
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 3923-12-20181809151789894
MedComBrev vedr. finanslovsmidler til MedCom til Sundhedsjournal 3.021-12-20181809160788412
Region MidtjyllandBrev til Region Midt ang. forøgelse af reserver i Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup)23-12-20181809161789875
Region MidtjyllandSupplerende svar på henvendelse om fortolkning af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile03-01-20191809527791552
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - Svar på spm. 301 (785398)21-12-20181809821788870
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. drengeomskæring21-12-20181809837789768
SpastikerforeningenFra sundhedsministeren - svar på brev fra Spastikerforeningen om sundhedstilbud til personer med cerebral parese02-01-20191809950790513
Praktiserende Lægers Organisation - PLONotat vedr. Min læge app21-12-20181810008788983
 Svar på henvendelse vedr. behandling i sundhedsvæsenet21-12-20181810009788789
SundhedsdatastyrelsenBestilling: Statusrapport for Landspatientregisteret (LPR3) 2. halvår 2018 - frist 16. januar kl. 12.0002-01-20191810017790411
SundhedsdatastyrelsenBestilling: Statusrapport for Modernisering af Datamodtagelse (SEI2) for 2. halvår 2018 - frist 16. januar kl. 12.0002-01-20191810017790416
DigitaliseringsstyrelsenBekræftelse af modtagelse af bestilling til Sundheds- og Ældreministeriet - statusrapport 2018(2) for statens It-projekter02-01-20191810017790369
SundhedsdatastyrelsenVedr. bekræftelse af modtagelse af bestilling: Statusrapport for Landspatientregisteret 3 (LPR3) og Modernisering af Datamodtagelse (SEI2) 2. halvår 201802-01-20191810017790535
SundhedsdatastyrelsenVedr. bekræftelse af modtagelse af bestilling: Statusrapport for Fælles pilotafprøvning for 2. halvår 2018 - frist 16. januar kl. 12.0003-01-20191810017791205
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 217 (1810024)21-12-20181810024788868
 Fristudsættelse af din anmodning om aktindsigt vedr. tandlægeoverenskomstens bortfald21-12-20181810055789378
Plougmann VingtoftSvar på henvendelse vedr kliniske forsøg21-12-20181810103789747
LægeforeningenSvar på henvendelse vedr. Kammeradvokatens undersøgelse af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser21-12-20181810119789775
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering om svar til Lægeforening vedr. Kammeradvokatens undersøgelse af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser21-12-20181810119789778
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Links til svar på alm. del - spm. 235, 247 og 248 (svar til byggecheferne)21-12-20181810195788617
TandlægeforeningenBrev til Tandlægeforeningens nye formand02-01-20191810225790484
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF René Christensen
SUU alm. del - svar på spm. 20621-12-20181810331789781
DentalMæglerneForeløbigt svar på din anmodning om aktindsigt i aktlister og dom21-12-20181810423789571
DentalMæglerneSvar på henvendelse om manglende svar på tidligere henvendelse om aktindsigt i aktlister og dom21-12-20181810423789301
 Svar på henvendelse om behandling af diabetes 2 på Gentofte Hospital21-12-20181810425789043
 Orientering om at henvendelse om afvaskning i svømmehaller er blevet oversendt til Miljø- og Fødevareministeriet21-12-20181810499788429
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 294 (1810526)22-12-20181810526789849
Dansk Selskab for Orthomolekylær MedicinFra sundhedsministeren - svar på henvendelse om foretræde22-12-20181810594789843
Region SyddanmarkFinansieringsprofil for Nyt OUH pr. december 201814-12-20181810601791092
Styrelsen for PatientsikkerhedMail til STPS: Anmodning om udtalelse vedr. klage over afslag på ansøgning om registrering som kosmetisk behandler21-12-20181810633789751
 Mail til borger med ønsker om uddybning af klage vedr. afslag på ansøgning om registrering som kosmetisk behandler21-12-20181810633789760
 Svar på borgerhenvendelse om medicinkrævende sygdomme21-12-20181810641789132
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 30803-01-20191810647791705
Styrelsen for PatientsikkerhedMail til STPS: Henvendelse om EU-sygesikring til videre foranstaltning21-12-20181810656789704