Fra: 04-01-2019 til: 06-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
DELTA Teknisk-Audiologisk LaboratoriumMeddelelse om satser for 2019 for DELTAs godkendelse af og tilsyn med private høreapparatforhandlere06-01-20191611235793079
RigsrevisionenHøringsvar vedr. udkast til beretning om forskelle i behandlingskvalitet04-01-20191704733792932
Aarhus Kommune
Region Syddanmark
Danske Regioner
Vedr. lancering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren02-01-20191705769791379
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mette Gjerskov
SUU alm. del - svar på spm. 58603-01-20191801961792135
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mette Gjerskov
SUU alm. del - svar på spm. 58703-01-20191801961792140
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mette Gjerskov
SUU alm. del - svar på spm. 58803-01-20191801961792145
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mette Gjerskov
SUU alm. del - svar på spm. 59003-01-20191801961792152
Danske RegionerHenvendelse om regionernes indkøb03-01-20191803076791580
Frederikshavn KommuneGodkendelse af regnskab for "Projekt Livskvalitet"03-01-20191805487790974
Danmarks ApotekerforeningBemærkninger om forslag om nedsat honorering af Tjek på inhalationen (TPI)30-08-20181806534791263
Danmarks ApotekerforeningBemærkninger om forslag om nedsat honorering af Tjek på inhalationen (TPI)30-08-20181806534791264
Danmarks ApotekerforeningOrientering om antal berørte patienter - Tjek på inhalationen (TPI)30-08-20181806534791268
Danmarks ApotekerforeningSvar på henvendelse om honoraret i 2019 for Tjek på inhalationen (TPI)03-01-20191806534791261
Danmarks ApotekerforeningBemærkninger om forslag om nedsat honorering af Tjek på inhalationen (TPI)31-08-20181806534791271
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. STPS' tilbagemelding om deltagelse i ministeriets review ved Statens It-råd i 201903-01-20191806579791200
 Svar på henvendelse vedr. smertelindring04-01-20191807366792162
Aldi DanmarkSvar fra sundhedsministeren på henvendelse om rygepolitik03-01-20191808938791442
Region SyddanmarkBemærkninger vedr. øremærkede midler til fødeafdelingerne 201903-01-20191809090791506
RigsrevisionenKopi af brev til Region Midtjylland ang. forøgelse af reserver i Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup)03-01-20191809161791113
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 14604-01-20191809497792704
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 14704-01-20191809497792708
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 14504-01-20191809497792706
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 14404-01-20191809497792699
Region SyddanmarkUdkast til dagsorden til møde med Region Syddanmark om Nyt OUH d. 17. januar 201903-01-20191810166791243
 Svar på henvendelse vedr. flere konsultationer hos almen praksis04-01-20191810220792165
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del. - svar på spm. 26704-01-20191810416792644
 Anmodning om at få tilsendt postadresse til brug for besvarelse af henvendelse om befordring fra sygehus21-12-20181810640789087
 Svar på henvendelse om kost og sundhed fra skoleelever til sundhedsministeren04-01-20191900079792888
Region NordjyllandSamarbejdsaftale vedr. analyse af langsigtede effekter af telemedicin04-01-20191900099792262
 Svar på borgerhenvendelse vedr. befordring og sygehusvalg04-01-20191900107792792