Fra: 07-01-2019 til: 07-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Kvittering for henvendelse vedr. aldersdiskrimination af læger07-01-2019SJ-STD-DEPCALP793926
 Beskikkelse til Det Psykiatriske Patientklagenævn07-01-20191604318793310
Københavns UniversitetMail: Spørgsmål vedr. bevilling ifm. afrapportering af forskningsprojektet SURVIVE03-01-20191604798791214
RigsrevisionenHøringsvar vedr. udkast til beretning om forskelle i behandlingskvalitet04-01-20191704733793287
Dansk IndustriVedr. bemærkninger til orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793472
Dansk Institut for Internationale StudierOrientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793470
Institut for Strategi ForsvarsakademietOrientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793466
Institut for Statskundskab Københavns UniversitetOrientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793463
Dansk IndustriOrientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793461
Dansk Erhverv
IT-Branchen
Orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202204-01-20191705769793459
LiquidmindsBekræftelse af modtagelse af publikation til lancering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren07-01-20191705769794163
Energistyrelsen
Søfartsstyrelsen
Finanstilsynet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Center for Cybersikkerhed
Vedr. forespørgsel om muligt samarbejde om cyber- og informationssikkerhedsstrategierne07-01-20191705769793996
Grønlands RepræsentationSvar på invitaiton til nytårsreception07-01-20191800018793465
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i DanmarkSvar på invitation til Forebyggelsesdag 18. januar 201907-01-20191800019793662
DR Danmarks RadioSvar på anmodning om udlån af speciale07-01-20191800101794165
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om mere fleksibel lægeuddannelse07-01-20191800110793960
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om løn for at passe syge pårørende07-01-20191800110793936
Region HovedstadenUdkast til referater af møder mellem SUM, Region Hovedstaden og Det Ny Rigshospital d. 18. december 201804-01-20191801566793343
 Svar på borgerhenvendelse om cannabisolie og kørekort07-01-20191804647793477
Høje-Taastrup KommuneSpørgsmål til anmodning om udbetaling af tilskud vedr. projektet "Øget livskvalitet gennem musik"05-01-20191805463792952
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Møde om juridisk vurdering af Erhvervsministeriets projektforslag om sundhedsdatasandkasse07-01-20191806667793418
 Svar på henvendelse vedr. lægekonsultationer04-01-20191806878792319
 Svar på henvendelse vedr. afgrænsningscirkulæret04-01-20191807460792227
Region SyddanmarkTil RS: Aabenraa Sygehus - kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 og udbetaling for 1. kvartal 201928-12-20181807809793978
 Genfremsendelse af svar på henvendelse vedr. ALS (ny adresse)04-01-20191808714792665
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. stråling fra mobiltelefoner07-01-20191809429793974
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
3F - Fagligt Fælles Forbund
Ansatte Tandlægers Organisation
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Optikerforening
Dansk Kiropraktor Forening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Psykoterapeutforening
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Bandagister
Danske Bioanalytikere
Danske Fodterapeuter
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Ergoterapeutforeningen
Farmakonomforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Jordemoderforeningen
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Radiograf Rådet
Socialpædagogerne
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Ældreråd
Det Centrale Handicapråd
Gigtforeningen
Hjernesagen
Hjerteforeningen
Høreforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen mod spiseforstyrelser og selvskade
Landsforeningen SIND
Patientforeningen
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Ansatte Tandlægers Organisation
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Retsmedicinsk Institut Københavns Universitet
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Datatilsynet
Grønlands Selvstyre
Institut for Menneskerettigheder
Rådet for Digital Sikkerhed
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Ankestyrelsen
Beskæftigelsesministeriet
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Udsendelse i høring: Høring vedr. bekendtgørelser om autorisation af læger, tandlæger og visse andre sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS (frist 4/2-19)07-01-20191809545793715
 Svar på henvendelse vedr. screening for SCID07-01-20191809579794216
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar på henvendelse vedr. budget ifm. kampagne for app'en Min Læge21-12-20181810008792264
PwCUdbud på markedsmæssige vilkår: Evaluering af headspace21-12-20181810161791444
Børne- og SocialministerietSvar på status for henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet med anmodning om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse om sundhedspersoners underretningspligt07-01-20191810163793701
JustitsministerietAnmodning om bidrag fra JM til besvarelse af henvendelse om sundhedspersoners underretningspligt07-01-20191810163793710
Region SyddanmarkDagsorden til møde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Region Syddanmark og Nyt OUH04-01-20191810166792552
Danske RegionerInvitation til Danske Regioner vedr. samarbejde om biobanker07-01-20191810299794012
 Svar på henvendelse vedr. høreområdet07-01-20191810357794075
Region HovedstadenUdkast til referater af møder mellem SUM, Region Hovedstaden og Det Ny Rigshospital d. 18. december 201804-01-20191810455793347
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 27207-01-20191810484793206
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 27107-01-20191810484793200
Statens Serum InstitutHensigtserklæring fra sundhedsministeren til European Development and Clinical Trial Partnership (EDCTP)03-01-20191810552790996
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om hjælp i psykiatrien07-01-20191900078793316
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. skattefrit arbejde for pensionister07-01-20191900078793397
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmoder om overtagelse af henvendelse vedr. fritagelse for brug af styrthjelm07-01-20191900078793929
 Svar på spørgsmål om aktiv dødshjælp fra skoleelever07-01-20191900079793405
AdipositasforeningenSvar på invitation til at åbne symposium om svær overvægt07-01-20191900082793610
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag fra Koncernregnskab til svar på en anmodning om aktindsigt i udgifter afholdt i forbindelse med indretning af departementschefens kontor04-01-20191900104792463
DigitaliseringsstyrelsenAnmodning om at Digitaliseringsstyrelsen overtager borgerhenvendelse vedr. digitalt tilsyn hos ældre04-01-20191900109792532
 Svar på henvendelse vedr. ordning om gebyr for tolkebistand07-01-20191900136793585
 Svar på henvendelse vedr. forskning på æg og embryoner07-01-20191900167793502