Fra: 09-01-2019 til: 09-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ParkinsonforeningenVedr. udbetaling for 1. halvår 201908-01-20191604622795820
Samsø KommuneSamsø Kommune: Godkender revideret budget til projekt vedr. puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning08-01-20191607347795116
Ærø KommuneÆrø Kommune: Godkendelse af revideret budget til projekt vedr. puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning08-01-20191607959795096
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune: Godkendelse af forlængelse af projekt vedr. pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning08-01-20191608026795175
Danske RegionerOpklarende spørgsmål til Danske Regioners henvendelse vedr. § 2, stk. 3, i lægevalgsbekendtgørelsen07-01-20191701571793438
Danske RegionerSvar på spørgsmål vedr. § 2, stk. 3, i lægevalgsbekendtgørelsen08-01-20191701571795069
 Vedr. udbetalingsanmodning ift. klippekortsordning 2017 - 2. rate24-01-20181702593528218
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. referat fra følgegruppemøde om forbedring af epikriser08-01-20191703521795498
Dansk IndustriNye forslag til datoer for møde med DI vedr. strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202208-01-20191705769795195
Region Nordjylland
Sundhedsdatastyrelsen
Mulig pressehenvendelse om legacy-systemer i sundhedssektoren07-01-20191705769796547
Dansk SygeplejerådVedr. møde med Dansk Sygeplejeråd07-01-20191705769796591
LiquidmindsFakturering af oversættelse af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren09-01-20191705769796813
Dansk SygeplejerådVedr. møde med Dansk Sygeplejeråd07-01-20191705769796554
Institut for Statskundskab Københavns UniversitetVedr. bemærkninger til orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202209-01-20191705769796736
Energistyrelsen
Søfartsstyrelsen
Finanstilsynet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Center for Cybersikkerhed
Link til sundhedssektorens strategi for cyber- og informationssikkerhed07-01-20191705769796553
ErhvervsministerietKvittering for svar på spørgsmål vedr. seniorbofællesskaber08-01-20191706557794996
Erhvervsministeriet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Materiale til arbejdsgruppemøde om seniorbofællesskaber den 10/108-01-20191706557795000
 Beskikkelsesbrev til formand for Det faglige råd vedr. organisering af mikrobiologisk diagnostik08-01-20191706976795496
Frederikssund ApotekSvar til Frederikssund Apotek vedr. information om økonomisk støtte til medicinudgifter08-01-20191801078794512
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Syddansk Sundhedsinnovation
Dagsorden for møde i styregruppe for digital løsning til gravide 15.01.1909-01-20191803776797037
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU ændringsforslag til L 10807-01-20191804304794493
DigitaliseringsstyrelsenVedr. møde om review ved Statens It-råd09-01-20191806579796840
DigitaliseringsstyrelsenVedr. forespørgsel om mødetidspunkt for review ved Statens It-råd09-01-20191806579796403
DigitaliseringsstyrelsenVedr. mødetidspunkt for review ved Statens It-råd09-01-20191806579796585
KLDagsorden for møde om kommunale akutpladser den 8. januar 201907-01-20191807168795412
Danske PatienterAd oplæg i forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets koncernchefseminar den 28. januar09-01-20191807356796297
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapportering på initiativ 4.4 i Strategi for digital sundhed09-01-20191808366796853
Sundhed.dkNy sagsbehandler og dato for partsmøde vedr. strategi primo januar 201908-01-20191808647795010
SundhedsstyrelsenVedr. evaluering af befordringspuljen08-01-20191808889795636
 Svar på borgerhenvendelse vedr. kryptering08-01-20191809066795520
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder om supplerende udtalelse ifm. en borgers klage over STPS' afgørelse om aktindsigt08-01-20191809186795598
FinansministerietTil FM: Årlig rapportering til Finansudvalget om kvalitetsfondsbyggerier08-01-20191809381795364
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. stråling fra mobiltelefoner09-01-20191809429795909
 Svar på henvendelse vedr. høreområdet09-01-20191809431796400
JustitsministerietGodkendelse af regnskab vedr. Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark08-01-20191809446795615
 Svar på henvendelse vedr. det danske sygehusvæsen09-01-20191809939796430
DigitaliseringsstyrelsenVedr. It-projekter i pipeline09-01-20191810017796829
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 29009-01-20191810488795990
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 28909-01-20191810488795983
 Svar på henvendelse vedr. offentlige udgifter til sundhedsvæsenet08-01-20191810510794810
Praktiserende Lægers Organisation - PLOUdpegning af medlem fra Sundheds- og Ældreministeriet til Fagligt Råd (almen praksis)08-01-20191810667795540
UndervisningsministerietSvar på henvendelse fra ligestillingsministeren med invitation til møde vedr. ligestilling08-01-20191900030795099
 Svar på henvendelse om deltagelse i spørgeskemaundersøgelse09-01-20191900066796628
DR Danmarks RadioSvar på henvendelse om begrundelse for klausulering af speciale09-01-20191900066796719
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om kontanthjælp09-01-20191900078796635
Udlændinge- og IntegrationsministerietAfviser at overtage henvendelse om regler for hjælpemidler09-01-20191900078796146
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om arbejdsløshedsforsikring09-01-20191900078796579
 Svar på henvendelse fra skoleelever om unge og alkohol09-01-20191900079796162
Det tyske Mindretals Sekretariat i KøbenhavnForeløbigt svar på invitation til nytårskur09-01-20191900080795898
 Svar på aktindsigtsanmodning vedr. udgifter i forbindelse med indretning af departementschefens kontor09-01-20191900104796478
BUPL ForbundDatoforslag fra BUPL vedr. møde om forebyggelse af stress hos børn og unge20-12-20181900149793125
PatienterstatningenMail til Patienterstatningen vedr. "tåle-reglen"04-01-20191900157793293
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. fælles rygestopkampagne09-01-20191900204795883
Region HovedstadenVedr. aktindsigt i Sundheds- og Ældreministeriets dialog med Region Hovedstaden vedr. Det Nye Rigshospital08-01-20191900222795024
Region HovedstadenVedr. aktindsigt i Sundheds- og Ældreministeriets dialog med Region Hovedstaden vedr. Det Nye Rigshospital08-01-20191900222795586
KLAnmodning om bidrag til brug for besvarelse af alm. del spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg (vedr. nødkald)08-01-20191900252795379
Dansk GartneriSvar til Dansk Gartneri vedr. forståelse af regelsæt vedr. brug af pesticider i importerede cannabisprodukter08-01-20191900335796370
 Svar vedr. tilskud til tandbehandling efter sundhedslovens § 16609-01-20191900347796889