Fra: 10-01-2019 til: 10-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Center for OrgandonationFremsendelse af bevillingsskrivelse om driftstilskud for 201909-01-20191600787796943
Hedensted KommuneHedensted Kommune: godkender revideret budget til projektnr. 65264 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.10-01-20191605433797873
Region HovedstadenGodkendelse af regnskab til Region Hovedstadens afrapportering vedr. projekt (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse08-01-20191609924795685
Holbæk KommuneForespørgsel om materiale om anvendelse af støtte fra puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre09-01-20191703176796862
LiquidmindsVedr. oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren10-01-20191705769797580
Liquidminds
Københavns Kommune
Vedr. anvendelse af billeder af skærmbesøg i hjemmeplejen10-01-20191705769797828
Institut for Statskundskab Københavns UniversitetVedr. bemærkninger til orientering om den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202210-01-20191705769797312
Sønderborg Lokal tv SLTVSvar på invitation til Erhvervskonferencen Klima & Bright Green Business10-01-20191800018797406
Region HovedstadenSærlig rapportering for Det Nye Rigshospital - manglende mails10-01-20191801566797756
Styrelsen for forskning og uddannelseTil SFU VII: Anmodning om kvalitetssikring af bekendtgørelser om en kommende ordning for certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet09-01-20191801599797068
Styrelsen for Institutioner og UddannelsesstøtteTil SIU I: Anmodning om bistand til udarbejdelse af bekendtgørelser om en kommende ordning for certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet10-01-20191801599797852
Danske RegionerTil Danske Regioner: Anmodning om svar på DUT-høring - Lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet08-01-20191801599794782
Holstebro KommuneGodkendelse af regnskab vedr. projekt "Vi er stadigvæk os" (pulje til livskvalitet)09-01-20191805494796417
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk KomitéVedr. deltagelse i møde med statens it-råd om review af Sundheds- og Ældreministeriets område10-01-20191806579797275
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapportering på initiativ 4.4 i Strategi for digital sundhed10-01-20191808366798119
Region NordjyllandVedr. rapportering til Finansudvalget om Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU)09-01-20191809381796568
Region NordjyllandVedr. rapportering til Finansudvalget om Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU)09-01-20191809381796753
 Svar på henvendelse vedr. ventetid på udredningsforløb for demente09-01-20191809943796435
KLFremsendelse af borgerhenvendelser om egenbetaling ved ophold på forskellige kommunale pladser til orientering09-01-20191810210796113
FinansministerietVedr. vurdering af tilbud på analyse af regionernes it-drift10-01-20191810345798279
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 28110-01-20191810518797142
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 28210-01-20191810518797145
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 28310-01-20191810518797148
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 28710-01-20191810523797293
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 28610-01-20191810523797286
 Fremsendelse af besvarelse af borgerhenvendelse om tavshedspligt i sundhedsvæsenet10-01-20191810618797351
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. ønske om vurdering af betaling for el og varme i nyt demensrum10-01-20191900078797305
 Svar på henvendelse om projekt om aktiv dødshjælp10-01-20191900079798024
 Svar på henvendelse fra skoleelever om misbrug af cannabis10-01-20191900079797376
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenGenfremsendelse af svar på invitation til: The inaugural health forum of the 2019 World Government Summit09-01-20191900081796215
Danske RegionerAnmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 32909-01-20191900150796039
Danske RegionerAnmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 34209-01-20191900186796046
Region HovedstadenSvar på henvendelse om svarfrist i aktindsigtssag09-01-20191900222796803
 Svar på henvendelse vedr. Behcets syndrom08-01-20191900225795013
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Danske Regioner
Høring vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen overfor kræftpatienter08-01-20191900269796577
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Jeppe Jakobsen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 29509-01-20191900282796770
 Svar på henvendelse om pacemakerregister09-01-20191900304796649
 Svar på henvendelse om pacemakerregister09-01-20191900304796619
Herlev KommuneSvar på spørgsmål om ændringer i bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren09-01-20191900313796023
 Svar på spørgsmål til ministerens økonomiske interesser09-01-20191900361796816
 Svar på mail af 9. januar 2019 til Stresspanelets formand10-01-20191900366798219
 Svar vedr. Nummervisning/stedvisning10-01-20191900371797303