Fra: 11-01-2019 til: 13-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UlykkesPatientForeningenVedrørende tilskud til UlykkesPatientForeningen for 2019.11-01-20191601123798544
Region SjællandRegion Sjælland: rykker for projektregnskab til projektnr. 49801 til puljen til unge med erhvervet hjerneskade.11-01-20191601545798427
Region NordjyllandRegion Nordjylland: Godkendelse af regnskab til projektnr. 49804 til puljen til styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade.11-01-20191601548798462
KLSvar på henvendelse om frit valg08-01-20191610732797759
Region NordjyllandBesøg i jeres serverrum og præsentation af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren11-01-20191705769798864
KLBesøg i kommuner og præsentation af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren11-01-20191705769798841
SundhedsdatastyrelsenVedr. bestilling af statusrapportering på initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed11-01-20191705769799285
Allerød KommuneSvar til Allerød Kommune vedr. akut alkoholafrusning11-01-20191800495798831
Region HovedstadenFremsendelse af materiale vedr. skærpet tilsyn for kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital til brug for behandling af aktindsigt10-01-20191801566797780
TandlægeforeningenSvar på spm fra Tandlægeforeningen - hvornår kommer den næste rapport11-01-20191803753798626
 Dagsorden for møde i styregruppe for digital løsning til gravide 15.01.19 - Eftersendelse af Bilag 411-01-20191803776798458
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Udkast til indstilling vedr. guide til sundhedsapps til bestyrelsen for sundheds-it11-01-20191804186799246
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Status og milepæle for initiativ 1.5 vedr. analyse af guide til sundhedsapps09-01-20191804186799252
LægemiddelstyrelsenKvittering for tilbagemelding om deltagelse i Sundheds- og Ældreministeriets review ved Statens It-råd i 201910-01-20191806579798127
ErhvervsministerietTil EM: Bemærkninger vedr. forslag til pilotprojekt for sundhedsdatasandkasse09-01-20191806667799262
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Møde om projektforslag om sundhedsdatasandkasse21-12-20181806667799264
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Møde vedr. Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice09-01-20191806667799260
Danske PatienterEndeligt program for Sundheds- og Ældreministeriets koncernchefseminar den 28. januar samt deltagerliste11-01-20191807356799277
KLEndeligt program for Sundheds- og Ældreministeriets koncernchefseminar den 28. januar11-01-20191807356799314
Advokatfirmaet KrebsSvar på henvendelse fra advokat vedrørende betaling for aktindsigt11-01-20191807822798793
SundhedsstyrelsenTakker for bidrag - supplement til vejledning om udlevering af modgift til alle i kommunal behandling for misbrug af heroin og andre opioider20-12-20181808325798114
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapportering på initiativ 4.4 i Strategi for digital sundhed11-01-20191808366798878
 Svar på henvendelse vedr. betaling for plejehjem11-01-20191808558798510
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sygesikringskort som gyldig legitimation10-01-20191808861797402
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om bidrag i sag om tandlægeproblematik11-01-20191809007799164
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 7611-01-20191809138798832
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 7511-01-20191809138798821
 Svar på borgerhenvendelse vedr. høreområdet10-01-20191809374797201
 Svar vedr. indboforsikring for plejehjemsbeboere11-01-20191809385798409
 Svar på henvendelse vedr. barnebarn med psykiske problemer11-01-20191809392799152
 Svar på borgerhenvendelse vedr. klage over udlevering af oplysninger10-01-20191809396797393
Novo Nordisk FondenBrev til Novo Nordisk Fonden vedr. godkendelse af bevilling til Nationalt Genom Center09-01-20191809755796457
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUOrientering om notat til Folketingets Europa-Udvalg om forslag til kommissionsbeslutning om markedsføringstilladelser10-01-20191809931797344
Region HovedstadenGodkendelse af budget vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. pulje om BED/Spiseforstyrrelser - 180998212-01-20191809982799439
 Svar på borgerhenvendelse vedr. hjælp til behandling af pårørende10-01-20191810094798218
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. hjælp til behandling10-01-20191810094798099
Danske RegionerVedr. datadialog med praksis - kommentarer fra Danske Regioner09-01-20191810189796702
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 27010-01-20191810463798362
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 26910-01-20191810463798357
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 28411-01-20191810518798976
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 28811-01-20191810585798790
 Svar på henvendelse vedr. forsøgsordning med ledsagerordning til pensionister med synshandicap.11-01-20191810639799206
Børne- og SocialministerietOversendelse af henvendelse vedr. forsøgsperiode med ledsagerordning til pensionister med synshandicap11-01-20191810639799239
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om løn til pårørende11-01-20191900078798862
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. kontakthjælp11-01-20191900078798787
 Svar på henvendelse vedr. defekt høreapparat10-01-20191900126797730
 Svar vedr. forståelse af nærhedssundhed11-01-20191900142798403
BerlingskeVedr. aktindsigt om skærpet tilsyn med Det Nye Rigshospital - udsættelse af frist10-01-20191900222798133
SundhedsstyrelsenAnmoder om genfremsendelse af ansøgning ifm. behandling af klage over afslag på dispensation fra 6-årsfristen ifm. lægelig videreuddannelse10-01-20191900276798280
 Anmodning om bemærkninger fra borger ifm. behandling af klage over afslag på anmodning om dispensation fra 6-årsfristen ifm. lægelig videreuddannelse10-01-20191900276798281
SundhedsdatastyrelsenOrientering om henvendelse om Pacemakerregister10-01-20191900304798129
SundhedsdatastyrelsenKvittering for svar på bestilling: Bemærkninger til materiale ifm. WHO’s bestyrelsesmøde (EB144)10-01-20191900336798158
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. indberetning til Folketinget og Europa-Kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer10-01-20191900340797203
 Svar vedr. sårbehandling og hjemmesygepleje11-01-20191900419798828
 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning vedr. zoneteapi/ergoterapi via gul sygeforsikring11-01-20191900422798570