Fra: 15-01-2019 til: 15-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Udpegningsbrev som suppleant i Forfremmelsesrådet14-01-20191600659800184
 Udpegningsbrev som suppleant i Forfremmelsesrådet14-01-20191600659800239
 Udpegningsbrev som medlem af Forfremmelsesrådet14-01-20191600659800235
 Udpegningsbrev som medlem af Forfremmelsesrådet14-01-20191600659800211
Dansk ÆldrerådTilsagn for 2019 - driftstilskud til Danske Ældreorganisationer14-01-20191602578800477
Aabenraa KommuneAabenraa Kommune: spørgsmål til budgettet til projektnr. 65237 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.15-01-20191605288801814
Region SyddanmarkVedr. opgørelse af sikkerhedshændelser15-01-20191705769801788
Københavns KommuneVedr. anvendelse af billeder af skærmbesøg i hjemmeplejen15-01-20191705769801789
SundhedsdatastyrelsenVedr. korrektur og godkendelse af engelsk version af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202215-01-20191705769802025
Styrelsen for forskning og uddannelseTil SFU VIII: Anmodning om bistand til udarbejdelse af bekendtgørelser om en kommende ordning for certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet11-01-20191801599799519
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
3F - Fagligt Fælles Forbund
Ansatte Tandlægers Organisation
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Optikerforening
Dansk Kiropraktor Forening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Psykoterapeutforening
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Bandagister
Danske Bioanalytikere
Danske Fodterapeuter
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Ergoterapeutforeningen
Farmakonomforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Jordemoderforeningen
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Radiograf Rådet
Socialpædagogerne
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Ældreråd
Det Centrale Handicapråd
Gigtforeningen
Hjernesagen
Hjerteforeningen
Høreforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen mod spiseforstyrelser og selvskade
Landsforeningen SIND
Patientforeningen
Patientforeningen Danmark
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Retsmedicinsk Institut Københavns Universitet
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Datatilsynet
Institut for Menneskerettigheder
Rigspolitiet
Rådet for Digital Sikkerhed
Danske Professionshøjskoler
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Det Frie Forskningsråd
Udsendelse af høring over udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet15-01-20191801599801011
 Svar på henvendelse om ventetider på audiologisk afdeling14-01-20191802564800015
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Udkast til indstilling vedr. guide til sundhedsapps til bestyrelsen for sundheds-it15-01-20191804186801512
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Henvendelse vedr. analyse af guide til sundhedsapps15-01-20191804186801530
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Udkast til indstilling vedr. guide til sundhedsapps til bestyrelsen for sundheds-it15-01-20191804186801508
Implement Consulting GroupTil ICG: Svar vedr. endelig udgave af analyse af guide til sundhedsapps15-01-20191804186801716
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Udkast til indstilling vedr. guide til sundhedsapps til bestyrelsen for sundheds-it15-01-20191804186801511
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Til SDS og LMS: Møde vedr. analyse af guide til sundhedsapps15-01-20191804186801819
Færøernes LandsstyreFT 18/19-I: Fremsendelse af brev til Færøerne om love med anordningshjemmel15-01-20191805553801386
Grønlands SelvstyreFT 18/19-I: Brev til Grønland om love med anordningshjemmel15-01-20191805553801406
JustitsministerietTilmelding til netværksmøde om aktindsigt den 24. januar 2019 kl. 9-10.30 i Justitsministeriet15-01-20191805877801668
Styrelsen for PatientsikkerhedAfgørelse vedr. afslag på dansk autorisation som tandlæge sendt til STPS til orientering14-01-20191808523799640
 Svar på henvendelse vedr. MFR-vaccinationer15-01-20191809691801347
SundhedsdatastyrelsenVedr. udkast til afrapportering for Landspatientregisteret 3 (LPR3) til statens it-råd - anmodning om underskrift14-01-20191810017799839
SundhedsdatastyrelsenKvittering for udkast til afrapportering for Landspatientregisteret 3 (LPR3) til statens it-råd14-01-20191810017799730
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Fælles pilotafprøvning for 2. halvår 201815-01-20191810017801835
SundhedsdatastyrelsenKvittering for udkast til afrapportering for Landspatientregisteret 3 (LPR3) til statens it-råd med underskrift14-01-20191810017800823
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 22915-01-20191810118801776
 Svar på henvendelse om sundhedsreformen14-01-20191810447800086
 Svar på henvendelse vedr. adgang til sundhedsjournal14-01-20191810575800023
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 32115-01-20191810617801801
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 32015-01-20191810617801796
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 32215-01-20191810617801806
 Svar på invitation til paneldebat den 22. januar på ny adoptionsfilm Amys Vilje11-01-20191900031799194
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om tobaksafgifter15-01-20191900078801109
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. løn til pårørende15-01-20191900078801160
 Svar på henvendelse fra skoleelever om robotkirurgi15-01-20191900079801631
 Svar til skoleelever vedr. projekt om sundhed15-01-20191900079801617
 Svar til skoleelever til opgaven om aktiv dødshjælp15-01-20191900079801831
EURORDIS-Rare Diseases EuropeSvar på invitation til Black Pearl Awards15-01-20191900081801143
LægeforeningenForeløbigt svar på invitation til Lægemøde 201915-01-20191900082801918
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)Svar på invitation til debat om fremtidens sundhedsvæsen på Aarhus Universitet15-01-20191900082801100
Danske GymnasierMøde med Stresspanelets formand i uge 3 - invitation14-01-20191900149799858
Ældre SagenMøde med Stresspanelets formand i uge 3 - invitation14-01-20191900149799859
 Svar på henvendelse vedr. behandling i sundhedsvæsenet15-01-20191900152801285
 Svar på henvendelse om billede på sundhedskort14-01-20191900177799687
 Svar vedr. ambulancehjælp14-01-20191900232800277
 Orientering om mail sendt til E-Boks vedr. klage over afslag på dispensation fra 6 års-fristen14-01-20191900276800569
SundhedsstyrelsenAnmoder SST om evt. supplerende bemærkninger (2) vedr. klage over afslag på dispensation fra 6 års-fristen14-01-20191900276800885
Center for CybersikkerhedTilmelding til gennemgang af lovforslag om ændring af Center for Cybersikkerhedsloven15-01-20191900431802010
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. pressehenvendelse vedr. Huawei og rammeaftale13-01-20191900463799738
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. pressehenvendelse vedr. Huawei og rammeaftale14-01-20191900463799804
 Svar på henvendelse om medicinpas14-01-20191900469799824
SundhedsdatastyrelsenBestilling: liste over psykiatriske institutioner/afdelinger14-01-20191900481800432
Digitaliseringsstyrelsen
Erhvervsministeriet
Clearing af oversendelse af fælles ministersvar til Forsikring & Pension , Dansk Aarbejdsgiverforening og LO til SUU14-01-20191900484800483
LiquidmindsVedr. eksempler på budskaber til awareness-plakater15-01-20191900536801913