Fra: 17-01-2019 til: 17-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Brøndby KommuneBrøndby Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 65262 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.17-01-20191605425803444
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering om Strategi 2019-2020 - En styrket, fælles indsats for cyber- og informationssikkerhed16-01-20191705769802392
Region NordjyllandVedr. besøg i serverrum og præsentation af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren17-01-20191705769804207
Dansk Industri
Sundhedsdatastyrelsen
Vedr. aflysning af møde om strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202217-01-20191705769803276
Sundhedsdatastyrelsen
Dansk Industri
Vedr. ny dato for møde om strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202217-01-20191705769804190
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
MedCom
Danske Regioner
Københavns Kommune
Programstyregruppemøde vedr. digital almen praksis den 20. december 2018 - referat16-01-20191706920802577
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde om ny governance for sundhedsdata16-01-20191707998802611
Danske Regioner
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
MedCom
Dagsorden og bilag til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner16-01-20191802054802560
Kolding KommuneSvar til Kolding Kommune om initiativet 1.000 dages program16-01-20191804629802937
 Orientering til Stresspanelets formand vedr. Pusterummet16-01-20191807523802582
 Kort ministersvar vedr. aktiv dødshjælp16-01-2019SJ-STD-DEPSSF802292
KLSvar på henvendelse om modgiften naloxon17-01-20191808325803890
SundhedsstyrelsenSpørgsmål fra Sundhedsstyrelsen vedr. forsøgsordning med befordring16-01-20191808889802683
SundhedsdatastyrelsenKvittering for statusrapportering for Modernisering af Datamodtagelse (SEI2) for 2. halvår 201817-01-20191810017803653
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Fælles Pilotafprøvning17-01-20191810017803424
SundhedsdatastyrelsenVedr. udkast til afrapportering for Landspatientregisteret 3 (LPR3) til Statens It-råd17-01-20191810017803597
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Fælles Pilotafprøvning17-01-20191810017804183
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Fælles Pilotafprøvning17-01-20191810017803601
SundhedsdatastyrelsenBemærkning til statusrapportering for Modernisering af Datamodtagelse (SEI2) for 2. halvår 201817-01-20191810017803832
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Fælles Pilotafprøvning17-01-20191810017803425
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkning til statusrapportering for Modernisering af Datamodtagelse (SEI2) for 2. halvår 201817-01-20191810017803876
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 31917-01-20191810202804114
 Svar på henvendelse om tal fra rapport om eftersynet på stofskifteområdet17-01-20191810369803210
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 32317-01-20191810605804129
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 30917-01-20191810664804135
 Svar på henvendelse med ønske om at få tilsendt trykt udgave af sundhedsreformen17-01-20191900066803395
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om sundhedsreformen17-01-20191900078803954
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. Lindholm-Kalvehave17-01-20191900078804213
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. udrejsecenter Lindholm- Kalvehave17-01-20191900078803430
OnelifeSvar til studerende om sparring til ide om screening17-01-20191900079804070
 Svar på henvendelse fra skoleelever om projektopgave17-01-20191900079804019
 Svar på henvendelse fra skoleelever om projektopgave om rygning17-01-20191900079804023
 Svar på forespørgsel om besvarelse til projektopgave17-01-20191900079803177
Italiens AmbassadeSvar på invitation til koncert17-01-20191900080803677
Ministry of Health and Medical Industry of TurkmenistanSvar på invitation til konference i Turkmenistan17-01-20191900081803790
 Svar på din henvendelse til ældreministeren vedr. ældre17-01-20191900087804139
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 34217-01-20191900186803924
 Svar på aktindsigtsanmodning af 10. januar 2019 vedr. zoneteapi/ergoterapi via gul sygeforsikring17-01-20191900422803499
SundhedsdatastyrelsenSag til (Nationalt Sundheds-it) NSI om digital understøttelse af graviditetsforløb16-01-20191900427802906
 Svar på henvendelse vedr. reklamer for alkohol17-01-20191900445803235
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - svar på spm. 817-01-20191900484804265
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. kvalitet i mad på døgnafsnittet på psykiatrisk afdeling Ballerup16-01-20191900498802431
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresendelse af spørgsmål om fravalg af genoplivning til Styrelsen for Patientsikkerhed15-01-20191900505801078
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 36417-01-20191900506803922
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 36217-01-20191900506803918
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 36317-01-20191900506803920
 Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt i antallet af aktindsigter i 2017 og 2018, herunder hvor mange som er blevet besvaret inden for 7 hverdage17-01-20191900516803305
Liselund FriplejehjemSvar på henvendelse vedr. plejehjemsbus17-01-20191900525804164
Læge Peter FrølichSvar på henvendelse om den nye folder om tilskud til medicin17-01-20191900618804078
SundhedsstyrelsenOversendelse af henvendelse vedr. travel fellowship - public Health and food industry17-01-20191900627803906