Fra: 21-01-2019 til: 21-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Rigshospitalet - BlegdamsvejBrev til Center for Sjældne Sygdomme på Rigshospitalet vedr. udmøntning af finanslovsmidler18-01-20191607063805208
Aarhus UniversitetshospitalBrev til Center for Sjældne Sygdomme på Aarhus Universitetshospital vedr. udmøntning af finanslovsmidler18-01-20191607063805204
Cystisk Fibrose ForeningenBrev til CF Foreningen om udmøntning af finanslovsmidler18-01-20191607063805200
Rigshospitalet - BlegdamsvejBrev til CF Center Rigshospitalet: Anmodning om budget og projektbeskrivelse vedr. eftersyn af indsatsen mod cystisk fibrose18-01-20191607063805195
Aarhus UniversitetshospitalBrev til CF Center Skejby: anmodning om budget og projektbeskrivelse vedr. eftersyn af indsatsen mod cystisk fibrose18-01-20191607063805193
Sjældne DiagnoserBrev til Sjældne Diagnoser - udmøntning af finanslovsmidler18-01-20191607063805213
Skanderborg KommuneSkanderborg Kommune: angående udbetaling for 2018 og 2019 til projektnr. 68481 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-01-20191608056806099
LægeforeningenAnmodning om indstilling af medlem fra Lægeforeningen til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn21-01-20191611041806664
Dansk Industri
Sundhedsdatastyrelsen
Vedr. ny dato for møde om strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202221-01-20191705769806090
Sundhedsdatastyrelsen
Dansk Industri
Vedr. ny dato for møde om strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202221-01-20191705769806266
SundhedsdatastyrelsenVedr. oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til korrektur og godkendelse21-01-20191705769806216
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS: Fristudsættes til den 25/1-19 i klagesag om autorisation18-01-20191803131805014
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 111 - svar på spm. 3421-01-20191803701806105
Styrelsen for Patientsikkerhed2. rykker for materiale og udtalelse i klagesag om autorisation18-01-20191806226805351
UdenrigsministerietEndelig udgave af program for Sundheds- og Ældreministeriets koncernchefseminar den 28. januar 201918-01-20191807356805335
Region HovedstadenUdbetaling af kvalitetsfondsmidler - Ny Retspsykiatri Sct. Hans18-01-20191808142805146
Region HovedstadenNyt Hospital Hvidovre - Rykker for effektiviseringsrapport og årsrapportering18-01-20191808295805154
BerlingskeSvar til Berlingske - 4. delafgørelse om aktindsigt vedr. medicinsk cannabis12-12-20181808620805009
BerlingskeSvar til Berlingske - 4. delafgørelse om aktindsigt vedr. medicinsk cannabis12-12-20181808620805019
 Svar på henvendelse vedr. befordring og lægeskift18-01-20191809858804406
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 21621-01-20191809993806898
 Svar på borgerhenvendelse om skimmelsvamp18-01-20191810005804847
SundhedsdatastyrelsenVedr. statusrapport for Fælles Pilotafprøvning21-01-20191810017806237
DigitaliseringsstyrelsenStatusrapporter fra Sundheds- og Ældreministeriet for 2. halvår 2018 til Statens It-råd18-01-20191810017804487
SundhedsdatastyrelsenKvittering for statusrapportering til Statens It-råd, Fælles Pilotafprøvning21-01-20191810017806286
SundhedsstyrelsenHenvendelse om MDMA (ecstasy)16-01-20191810608805249
JustitsministerietSvar på henvendelse om MDMA (ecstasy)16-01-20191810608805252
 Supplerende oplysninger vedr. anmodning om aktindsigt af d. 26. december 2018 i dokumenter med konkret navn18-01-20191810665805435
 Kvittering og orientering til borger vedr. sagsbehandling af anmodning om aktindsigt af d. 26. december 2018 i dokument med konkret navn18-01-20191810665805379
 Svar på henvendelse om mangel på alment praktiserende læger18-01-20191900005804943
 Svar til skoleelever vedrørende interview til projekt21-01-20191900079806717
 Svar til studerende om unges rygevaner21-01-20191900079806127
Center for Sund DigitaliseringAftale om kaffemøde med departementschefen18-01-20191900389805457
DeloitteImødekommelse af anmodning om aktindsigt i svar fra styrelser, råd og nævn vedr. gennemgang af lovgivning i forhold til databeskyttelsesforordningen18-01-20191900390805443
BeskæftigelsesministerietSvar til BM vedr. adgang til sundhed.dk21-01-20191900408806077
Region NordjyllandSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. digitalisering af anmeldelser vedr. infektioner18-01-20191900490805052
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 37121-01-20191900570806235
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 37721-01-20191900570806238
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 376 (1900570)21-01-20191900570806240
 Svar på henvendelse til ældreministeren vedr. skærmkontakt21-01-20191900621806751