Fra: 30-01-2019 til: 30-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region NordjyllandKvittering for status vedr. lægesituationen i sundhedshus i Region Nordjylland29-01-20191609747815355
Greve KommuneSvar på slutrapport vedr. køkkenpuljen, Greve Kommune25-01-20191703162813146
Helsingør KommuneSvar på slutrapport vedr. puljen til ombygning og udvidelse af eksisterende køkken, Helsingør Kommune25-01-20191703170813150
Lejre KommuneSvar på afrapportering vedr. køkkenpuljen, runde 1 og 2, Lejre Kommune25-01-20191703187813125
Vallensbæk KommuneSvar på slutrapport vedr. projektet "Frisklavet mad i fællesskab med beboerne", Vallensbæk Kommune25-01-20191704185813152
Sundhedsdatastyrelsen
Tanium
Regarding further material on Tanium30-01-20191705769816987
Digitaliseringsstyrelsen
Odense Kommune
Danske Regioner
KL
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Sundhed.dk
Sundhedsdatastyrelsen
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
MedCom
Københavns Kommune
Endeligt referat af 4. møde i styregruppen for MedCom1130-01-20191708602816606
NextpuzzleVedr. it-review af apotekersektoren - korrektion ift. fakturafremsendelse29-01-20191801973815161
Region NordjyllandSvar vedr. opfølgning på tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. lægehus i Frederikshavn29-01-20191802091815879
Odder KommuneSvar på status vedr. økonomi ifm. projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse29-01-20191802125815884
Region NordjyllandVedr. projektbeskrivelse og budget for midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionens centre for voldtægtsfore28-01-20191805629814310
Region SyddanmarkOpklarende spørgsmål til regionen vedr. budget for midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre28-01-20191805629814673
Region MidtjyllandOpklarende spørgsmål til budget for midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionens centre for voltægtsofre28-01-20191805629814703
 Svar på henvendelse til ældreministeren vedr. sosu-mangel30-01-20191806446816801
LægemiddelstyrelsenVedr. dataanalyse i Lægemiddelstyrelsen29-01-20191807682815483
Region NordjyllandVedr. øremærkede midler til fødeafdelingerne i 201929-01-20191809090815411
Region SjællandHenvendelse vedr. pulje til øget brug af videotolkning i regionerne29-01-20191810065815679
Nextstep by BindslevForeløbigt svar på invitation til ældreministeren til at hylde de demensvenlige kommuners arbejde29-01-20191900030815674
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. temperatur i lejlighed på plejecenter30-01-20191900078816815
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om skimmelsvamp30-01-20191900078816332
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om hjælp til handicappede30-01-20191900078816320
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelser om erstatning efter uheld30-01-20191900078816397
 Svar på henvendelse fra skoleelev sender spørgsmål til ældreministeren omkring kunstig intelligens30-01-20191900079816857
 Svar på henvendelse fra skoleelever vedr. projekt om aktiv dødshjælp30-01-20191900079816823
 Svar på henvendelse fra skoleelever vedr. spørgsmål til projektuge om aktiv dødshjælp30-01-20191900079816830
 Svar på henvendelse fra skoleelever som forespørger om interview i forbindelse med projektopgave30-01-20191900079816845
 Svar til skoleelever om projektopgave30-01-20191900079816926
Københavns UniversitetSvar på invitation til folkesundhedsvidenskabsuddannelsens 20-årsjubilæum29-01-20191900080815846
InnovationsfondenSvar på invitation til Innovationsfondens Prisuddeling 201930-01-20191900080816604
Den Indiske Ambassade i KøbenhavnSvar på invitation til Fourth Summit of Global Digital Health30-01-20191900081816298
WoibexSvar på invitation til 22nd Global Women Leaders Conference30-01-20191900081816539
NohrconSvar på invitation til konference om fremtidens hospital29-01-20191900082815708
Marijuana Business Daily, a div. of Anne Holland VenturesForeløbigt svar på invitation til konference om cannabis30-01-20191900082816245
Dansk IndustriForeløbigt svar på invitation til Sundhedsindustriens Dag i DI30-01-20191900082816189
 Svar på spørgsmål om grænsefladen mellem lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile og servicelovens kapitel 2429-01-20191900568815682
Bedre PsykiatriAfgørelse om aktindsigt i dokumenter og spørgsmål vedr. forslag til folketingsbeslutning om indførelse af retten til at blive erklæret rask28-01-20191900634814686
 Svar på borgerhenvendelse vedrørende sundhedskort30-01-20191900742816295
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. nr. S 42829-01-20191900765815982
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. nr. S 42629-01-20191900765815978
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. nr. S 42729-01-20191900765815980
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUNotat vedr. nuværende praksis uden for sundhedsvæsenet ifm. borgerforslag om retten til at blive erklæret rask28-01-20191900792815552
Radio 24/7Ministeriets afgørelse på aktindsigt i ministeriets korrespondance med Sundhedsdatastyrelsen vedr. indkøb af visse produkter under netværkskomponentaftalen28-01-20191900797814700
Rødovre KommuneKvittering for henvendelse vedr. rammebeskrivelse for mental sundhed på skoleskemaet30-01-20191901053815997