Fra: 03-06-2019 til: 03-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
  Borgerhenvendelse vedr. ventetid på svar fra vævsprøver på grund af helligdage 28-05-2019 SJ-STD-SUMAI 919873
Miljø- og Fødevareministeriet Skriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. EU-miljømærkekriterier 07-11-2018 1601077 743779
Ballerup Kommune Fremsendelse af regnskabsskema fra 2018 vedr. støtte fra puljen til en mere værdig ældrepleje 23-05-2019 1601581 915627
Dx-Rx Institute Artikel i anledning af at det er 20 år siden at begrebet "personlig medicin" blev introduceret 07-04-2019 SJ-STD-DEPKLH 881006
Region Hovedstaden Status for anvendelsen af bevilget tilskud for 2017 vedr. Landspatientregistret 3 28-09-2018 1603300 709126
Holstebro Kommune Svar fra Holstebro Kommune vedr. anmodning om status for sundhedshus i Holstebro 27-05-2019 1603326 918776
Sundhedsstyrelsen Til orientering er der truffet afgørelse på ansøgninger om midlertidig udvidelse af hoveduddannelsesforløb 20-05-2019 1604067 919325
Faglige Seniorer Faglige Seniorer Storkøbenhavn stiller krav om centrale indsatser i fremtiden 31-05-2019 SJ-STD-DEPKFB 921884
Patienterstatningen Bidrag fra Patienterstatningen vedr. erstatningspligten 29-05-2019 1701784 922506
Region Nordjylland Region Nordsjyllands udtalelse vedr Rigsrevisionens undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet 11-04-2019 1704733 921983
Region Hovedstaden Region Hovedstadens udtalelse til ministeriet om beretning om forskelle på behandlingskvalitet 12-04-2019 1704733 921991
Region Nordjylland Regionsrådets udtalelse til Statsrevisorernes beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene 11-04-2019 1704733 921982
Folketingets Ombudsmand Kopi af svar til borger over klage om afslag på aktindsigt 28-02-2018 1708695 554193
Syddjurs Kommune Statusrapport for projekt "Spis med din nabo - cafégrupper med måltidsværter" fra puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid 21-12-2018 1709312 788440
Kolding Kommune Statusrapport vedr. 'SMAGENS DAG' fra puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre 01-02-2019 1709313 819483
Egedal Kommune Statusrapport for projekt "Spisevenner i Egedal" i 2019 fra puljen til udvikling af bedre rammer af det gode måltid 31-12-2018 1709316 790706
Køge Kommune Regnskab for 2018-midler fra Køge Kommune vedr. puljen til en bedre bemanding i hjemmeplejen 24-05-2019 1800818 917056
Herning Kommune Justering vedr. oplysninger om satellitpraksis i Haderup under lægerne i Sunds 22-05-2019 1802029 919415
Aabenraa Kommune Opfølgning på projektet vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse i 2018 29-05-2019 1802071 921601
Kolding Kommune Afrapportering vedr. puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i 2018 fra Kolding Kommune 28-05-2019 1802087 921565
Programorganisation Sundhedsdata Høring over udfasning af SHAK (Sygehusafdelingsklassifikationen) og overgang til SOR (Sundhedsvæsenets organisationsregister) 05-03-2018 1802393 557524
Praktiserende Lægers Organisation - PLO Henvendelse til ældreministeren vedr. analyse der viser, at der er høj tilfredshed med almen praksis 08-01-2019 1802681 795787
Danske Regioner Høring over oplæg til Regionale Datastøttecentre 24-09-2018 1803406 703700
Region Syddanmark Fremsendelse af referat fra styregruppemødet den 8. maj 2019 vedr. "Sundhedsjournal 3.0" 22-05-2019 1804480 915784
Rigshospitalet - Blegdamsvej Fremsendelse af årsrapport fra Center for Seksuelle Overgreb 22-05-2019 1804548 915569
Uddannelses- og Forskningsministeriet Henvendelse til sundhedsministeren om adgang til sundhedsvidenskabelig forskning 24-05-2018 1805187 633328
  Rykker for svar på henvendelse af 27. juni 2018 vedr. ICD-10 03-08-2018 1805306 663414
Region Midtjylland Pressemeddelelse og dagsordenspunkter vedr. besparelser på byggerierne i Gødstrup og Viborg 31-07-2018 1805387 921370
Fredericia Kommune Fremsendelse af projektregnskab for projekt "Krostue på Øster Elkjær" fra puljen til livskvalitet 21-05-2019 1805462 915524
Randers Kommune Budget for puljen til igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2019 20-05-2019 1805524 921183
Betaniahjemmet Revideret budget for 2019 vedr. projektet "Livskvalitet" 27-05-2019 1805528 921242
Danske Regioner Svar vedr. implementeringsfrist af Landspatientregistret 3 09-08-2018 1805620 666684
Region Sjælland Spørgsmål vedr. tidshorisont ift. udmøntning af midlerne til Centre for Voldtægtsofre 24-05-2019 1805629 917599
Lægeforeningen Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet 14-01-2019 1805744 800292
Forbrugerrådet Tænk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet 14-01-2019 1805744 800899
Digitaliseringsstyrelsen Vedr. deltagere i review-møde med Statens It-råd 03-06-2019 1806579 921785
Erhvervsstyrelsen Vedr. drift af "Fælles løsning til indberetning af it-sikkerhedshændelser" 29-05-2019 1807644 921300
Ministry of Health Henvendelse til sundhedsministeren vedr. nominering af kandidat til posten som Regional Director 24-05-2019 1808768 919472
Region Midtjylland Vores bemærkninger til udkast til referat vedr. møde med Region Midt om status på DNV (Det Nye hospital i Vest) 29-05-2019 1808877 921075
Forsikring & Pension Folkemødeinvitation til reception 29-05-2019 1809460 921898
Danmarks Lærerforening Folkemødeinvitation til mingle 29-05-2019 1809460 921129
Dansk Metal Folkemødeinvitation til fælles fredagsbar 29-05-2019 1809460 921268
Askovfonden Folkemødeinvitation til debat om fremtidens velfærd 28-05-2019 1809460 920023
MUST Sundhedsministeren inviteres til lancereing af ny dansk lykkefond til Folkemødet 24-05-2019 1809460 917845
Trial Nation Dagsorden til Trial Nation bestyrelsesmøde d. 17. juni kl. 16-18 03-06-2019 1809640 922448
WHO´s Regionalkontor for Europa Reminder: Denmark: Fourth reporting cycle under the UNECE-WHO/Europe Protocol on Water and Health 18-03-2019 1809876 860617
BEDklinikken ApS Anmodning om udbetaling af tilskud fra pulje til behandling af spiseforstyrrelser 23-05-2019 1810004 915949
Royal Danish Embassy in China Mental health conferences and legislation in China 27-05-2019 1810231 917901
Fredericia Teater Invitation til ældreministeren til premiere på "Prinsen af Egypten" på Det Kongelige Teater den 21. juni 2019 24-05-2019 1900031 917851
Aarhus Universitet Invitation til ældreministeren til Aarhus Universitets årsfest den 13. september 2019 22-05-2019 1900031 920654
Forsikring & Pension Ældreministeren inviteres til reception på Fokemødet den 14. juni 2019 29-05-2019 1900037 921099
Aarhus Universitet Invitation til Aarhus Universitets årsfest den 13. september 2019 22-05-2019 1900062 920655
Lundehusskolen Invitation til skolefolkemøde den 4. juni i Hans Tavsens Park 27-05-2019 1900066 918459
Business Aabenraa Henvendelse til sundhedsministeren vedr. information om GateDenmark 31-05-2019 1900066 921694
  Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. afslag på pasning af syg ægtefælle 27-05-2019 1900078 919446
  Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om at det er svært at følge kostrådene, når supermarkederne sælger rådne grøntsager 24-05-2019 1900078 917852
  Henvendelse til sundhedsministeren fra studerende med spørgsmål om markedsføring i forbindelse med valget 02-06-2019 1900079 921939
Center for Politiske Studier CEPOS Personlig invitation til CEPOS Onsdagsnetværk den 29. maj 2019 28-05-2019 1900080 919895
Center for Politiske Studier CEPOS Invitation til CEPOS Onsdagsnetværk den 29. maj 2019 24-05-2019 1900080 917254
Augustiana Kunstpark & Kunsthal Invitation til arrangement på Augustiana den 6. juni 2019 01-06-2019 1900080 921915
MUSEUM SØNDERJYLLAND Invitation til åbning af forestilling den 8. juni 2019 31-05-2019 1900080 921832
Aarhus Universitet Invitation til sundhedsministeren til Aarhus Universitets årsfest den 13. september 2019 22-05-2019 1900080 920653
Fredericia Teater Invitation til sundhedsministeren til premiere på "Prinsen af Egypten" på Det Kongelige Teater den 21. juni 2019 24-05-2019 1900080 917961
Danske Regioner Invitation til afskedsreception for forhandlingsdeirektøren i Danske Regioner 27-05-2019 1900080 919449
Rottefælden Premieren på Rottefælden 2019 er aflyst! 28-05-2019 1900080 920022
Uppsala University Invitation til sundhedsministeren til Uppsala Health Summit: Healthy Urban Childhoods 23-05-2019 1900082 916883
Udenrigsministeriet Fristliste af 24. maj 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager med dansk interesse 24-05-2019 1900147 917621
Udenrigsministeriet Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 22, 23 og 24) 24-05-2019 1900147 917619
Udenrigsministeriet Præjudiciel forelæggelse og Domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i sagerne C-789/18 og C-790/18, Corte dei Conti e.a. m.fl. 23-05-2019 1900147 917613
World Health Organization (WHO) WHO: C.L.26.2019 (World Food Safety Day) 21-05-2019 1900192 914177
Behandlingscenter Tjele Status for nye behandlingssteder til ludomanibehandling 22-05-2019 1900233 915651
  Borger kommenterer på ministeriets svar på hans henvendelse om rugemødre og donorbørn 16-02-2019 1900467 831686
Sundhedsstyrelsen Vedr. invitation til dialogmøde vedr. Sundhedsstyrelsens servicetjek af offentlig finansieret alkoholbehandling med revideret bilag 1 indeholdenden en liste over inviterede 22-05-2019 1900650 915121
Den svenske ambassade i Danmark Invitation til jubilæumsarrangement ved Den Svenske Ambassade torsdag den 7. februar 2019 14-01-2019 1900652 801435
Rudersdal Kommune Henvendelse til sundhedsministeren med præcisering af nogle vigtige pointer som opfølgning på telefonmøde omkring sundhedsreformen 21-01-2019 1900769 806157
FCTC - WHO Framework Convention on Tobacco Control WHO FCTC - Call for interest in participating in the pilot project exercise for an Implementation Review Mechanism 13-05-2019 1900967 917849
Forsvarsministeriets Personalestyrelse BMI-oversigter for sessionerne fra Forsvarets dag vedr. 2. halvår af 2018 22-05-2019 1901124 915549
Dansk Præhospital Selskab - DPHS Fremsender reaktion på sundhedsministerens udtalelser og regeringens reformudspil 31-01-2019 1901624 817615
  Borgerhenvendelse med ros til kræftpakke 14-01-2019 1901625 800319
  Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. mangel på ressourcer på hospitalerne 24-01-2019 1901626 809786
IoT Denmark A/S Henvendelse til sundhedsministeren vedr. løsning til drift og vedligholdelse af hjertestartere 17-12-2018 1901627 783364
  Borgerhenvendelse vedr. forslag til etablering af en hjertesundhedspakke 12-12-2018 1901629 778906
  Henvendelse til sundhedsministeren vedr. reduktion i antal indlæggelser på hospitalerne 13-02-2019 1901766 830122
  Henvendelse til sundhedsministeren med input til sundhedsreformen 19-01-2019 1901772 805822
  Henvendelse til sundhedsministeren med input til sundhedsreformen 23-01-2019 1901772 809120
Rigsrevisionen Opsamling på vores møde om besvarelse af materialeanmodning nr. 2 og 3 vedr. sygehusbyggerier 28-05-2019 1901801 919774
  Partshøringssvar i klagesag om aktindsigt 28-05-2019 1901888 920317
  Klager anmoder om samtale med sagsbehandler i sag om fratagelse af autorisation 27-05-2019 1902026 919069
Sundhedsdatastyrelsen Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 29-05-2019 1902088 921292
Ministry of Health and the Interior Høringssvar fra Færøerne vedr. bekendtgørelse om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter 29-05-2019 1902151 921100
  Henvendelse til sundhedsministeren vedr. spørgsmål om mangelfulde brystscreeninger på Odense Universitetshospital 24-05-2019 1902177 916947
  Tilføjelse til henvendelse til sundhedsministeren vedr. spørgsmål om mangelfulde brystscreeninger på Odense Universitetshospital 24-05-2019 1902177 917035
  Borgerhenvendelse vedr. digitalisering af sundhedskortet 21-03-2019 1902459 863194
Skive Kommune Acceptskrivelse fra Skive Kommune vedr. puljen til læge- og sundhedshuse 28-05-2019 1902807 921559
AmCham Denmark Folkemøde Invitation: AmCham Denmark's American BBQ Lunch on June 15 28-05-2019 1902809 920775
Tønder Kommune Accept af tilsagn vedr. puljen til læge- og sundhedshuse 23-05-2019 1902959 921134
Københavns Kommune Acceptskrivelse vedr. puljen til sundheds- og lægehuse 21-05-2019 1902963 919405
Region Nordjylland Accept af tilskudsbetingelser vedr. Morsø Sundhedshus 28-05-2019 1902971 921581
Brøndby Kommune Accept af tilsagn vedr. puljen til læge- og sundhedshuse 23-05-2019 1902975 921191
Ringsted Kommune Acceptskrivelse af tilskudsbetingelser fra Ringsted Kommune vedr. midler fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse 28-05-2019 1902979 921562
Region Hovedstaden Accept af tilskudsbetingelser fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen til læge- og sundhedshuse 24-05-2019 1902991 921550
Region Hovedstaden Accept af tilskudsbetingelser fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen til læge- og sundhedshuse 24-05-2019 1902997 921153
Thisted Kommune Investeringsprofil og budget vedr. puljen til læge- og sundhedshuse 28-05-2019 1903001 921572
Favrskov Kommune Accept af tilskudsbetingelser vedr. puljen til læge- og sundhedshuse 28-05-2019 1903002 921584
Rebild Kommune Acceptskrivelse fra Rebild Kommune vedr. tilskud til sundhedshus i Støvring 27-05-2019 1903006 921118
Helsingør Kommune Acceptskrivelse vedr. tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet til puljen til læge- og sundhedshuse 28-05-2019 1903015 921578
Guldborgsund Kommune Spørgsmål til Sundheds- og Ældreministeriets svar på ansøgning til puljen til læge- og sundhedshuse i 2019 23-05-2019 1903022 915962
Ballerup Kommune Forsinkelse vedr. regnskab ifm. tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen til læge- og sundhedshuse 29-05-2019 1903026 921597
Lolland Kommune Accept om støtte fra puljen til læge- og sundhedshuse 22-05-2019 1903034 919412
Slagelse Kommune Accept af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet til puljen til læge- og sundhedshuse 28-05-2019 1903036 921588
Lægeforeningen Høringssvar fra Lægeforeningen vedr. bekendtgørelse og vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme 23-05-2019 1903432 917366
  Borgerhenvendelse vedr. digitalisering af sundhedskortet 21-03-2019 1903457 875285
Sundhedsdatastyrelsen Analyse vedr. initiativ 3.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 27-05-2019 1903460 920063
Sundhed.dk Udkast til referat af styregruppens møde den 16. maj 2019 24-05-2019 1903529 917447
Erhvervsministeriet Fremsender bilagstabel til redegørelse om erhvervsfremme- og støtte for 2019 og anmoder om tjek om tallene er korrekte 18-03-2019 1903598 860334
Erhvervsministeriet Høring over redegørelse om erhvervsfremme- og støtte 2019 med frist onsdag den 24. april 2019 kl. 12 11-04-2019 1903598 886801
Statens Serum Institut Anmodning om tabeller om antibiotika mod UVI (urinvejsinfektioner) 27-05-2019 1903961 918815
Sundhedsstyrelsen Endeligt referat fra 1. møde i Arbejdsgruppen for udarbejdelse af model for den gode transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi 29-05-2019 1904138 922000
Tandlægeforeningen Forespørgsel vedr. afrundinger af honorarreguleringer 24-05-2019 1904178 918719
WHO´s Regionalkontor for Europa Henvendelse fra WHO vedr. brug af uddrag fra sundhedsministerens tale i bog 30-04-2019 1904262 897671
  Publication of the 8th General Report on GRETA's Activities 29-05-2019 1904574 921693
Dataflow Group Rykker for svar på spørgsmål om autorisationsregister, mv. 23-05-2019 1904587 916473
Miljø- og Fødevareministeriet Vedr. bidrag til kommenteret dagsorden om AMR-rådskonklusioner 21-05-2019 1904629 919062
Miljø- og Fødevareministeriet Vedr. bidrag til kommenteret dagsorden om AMR-rådskonklusioner 22-05-2019 1904629 919658
Miljø- og Fødevareministeriet Vedr. bidrag til kommenteret dagsorden om AMR-rådskonklusioner 21-05-2019 1904629 919652
Miljø- og Fødevareministeriet Vedr. bidrag til kommenteret dagsorden om AMR-rådskonklusioner 21-05-2019 1904629 919059
Miljø- og Fødevareministeriet Vedr. bidrag til kommenteret dagsorden om AMR-rådskonklusioner 21-05-2019 1904629 919061
Miljø- og Fødevareministeriet Vedr. bidrag til kommenteret dagsorden om AMR-rådskonklusioner 21-05-2019 1904629 919649
Rigsrevisionen Åbning af Rigsrevisionens forundersøgelse om outsourcet persondata 13-05-2019 1904657 909042
Lægemiddelstyrelsen Oversender henvendelse vedr. § 10 i tatoveringsloven 15-05-2019 1904690 911354
Lægemiddelstyrelsen Henvendelse om dispensation fra bekendtgørelse nr. 557 af 31/5 2011 16-05-2019 1904791 918970
Sundhedsdatastyrelsen Fremsender klage over aktindsigtsafgørelse 10-04-2019 1904797 885513
  Anmodning om aktindsigt vedr. ministerbeføjelse 17-05-2019 1904819 913049
Miljø- og Fødevareministeriet Svar vedr. høring: Universal Health Coverage zero-draft 27-05-2019 1904849 918934
Justitsministeriet Svar på høring: Universal Health Coverage zero-draft 27-05-2019 1904849 918907
Danmarks faste mission ved FN i New York Høring over Universal Health Coverage zero-draft med frist den 27. maj 2019 21-05-2019 1904849 914985
Skatteministeriet Svar på høring: Universal Health Coverage zero-draft 27-05-2019 1904849 918909
  Borgerhenvendelse med spørgsmål omkring eHealth 30-03-2019 1904899 873667
Danske Plastikkirurgers Organisation Er ikke enig i bemærkninger til udkast til pakkeforløb og referat fra 2. arbejdsgruppemøde 22-05-2019 1904927 915553
Sundhedsstyrelsen Anmodning om udpegning til arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen og galdegangene med udpegningsfrist fredag 7. juni 2019 08-05-2019 1904929 906223
Justitia Henvendelse vedr. det blå sygesikringskort 23-05-2019 1904938 916101
Digitaliseringsstyrelsen Orientering om statusrapportering for 1. halvår 2019 for Sundheds- og Ældreministeriet på baggrund af Strategi for it-styring i staten 24-05-2019 1904964 917372
Sundhedsdatastyrelsen Vedr. orientering om statusrapportering for 1. halvår 2019 for Sundheds- og Ældreministeriet som følge af Strategi for it-styring i staten 24-05-2019 1904964 917394
  Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid på behandling 23-05-2019 1904971 916894
Radiograf Rådet Fremsender budskabspapir samt følgebrev med tak for mødet den 7. februar 2019 13-02-2019 1904983 830091
Qurasense Fremsender forslag til en international datastandard til at partisere adgangen til sundhedsdata 10-08-2018 1904985 667013
Danmarks Statistik 2020 comprehensive review of the UN SDG indicator set 25-05-2019 1904989 918440
Danmarks Statistik 2020 comprehensive review of the UN SDG indicator set 26-05-2019 1904989 917909
Holbæk Kommune Spørgsmål til sundhedslovens § 141 22-05-2019 1904990 918466
  Borgerhenvendelse vedr. 6-årsreglen 23-05-2019 1904994 915561
EMCDDA Dagsorden mv. til Legal and Pocitical Correspodents Meeting den 13.-14. juni 2019 20-05-2019 1904996 918730
  Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. den store travlhed på sygehusenes akutafsnit; foreslår sortering inden de bliver kontaktet 05-03-2019 1905014 847050
  Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. brugen af ressourcer i sundhedsvæsenet 18-03-2019 1905015 860363
Hospice Limfjord Henvendelse til sundhedsministeren om udvikling af den lindrende behandling i Danmark 28-03-2019 1905016 871477
  Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. debatten om psykiatrien i Danmark 25-04-2019 1905024 893954
Arup Henvendelse vedr. hospital construction cost analysis on behalf of the European Investment Bank 27-05-2019 1905036 920741
Sundhedsstyrelsen Anmodning om indstilling til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning for perioden 2019-2022 30-04-2019 1905039 897961
  Borgerhenvendelse vedr. ventetid på svar på CT-scanninger af hjertet på Odense Universitetshospital 21-03-2019 1905040 863804
  Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. besparelser på sygehusene m.m. 06-12-2018 1905041 773105
  Borgerhenvendelse om at hjernen rammes hårdest ved et hjertestop 13-11-2018 1905043 748596
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Fremsender støtteerklæring og bekymringsskrivelse vedrørende besparelser på landets sygehuse 26-05-2019 1905044 917911
Sygehus Sønderjylland - Aabenraa Henvendelse vedr. information om træning af digitale kompetencer 22-05-2019 1905047 915538
  Borgerhenvendelse vedr. ventetid på akutmodtagelsen på Køge Sygehus 07-03-2019 1905049 849265
Halsnæs Kommune Spørgsmål til tilsynspolitikker på ældreområdet 29-05-2019 1905061 921285
Sundhedsdatastyrelsen Klage over aktindsigtsafgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen 23-05-2019 1905073 916906
Sundhedsdatastyrelsen Klage over aktindsigtsafgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen 27-05-2019 1905074 919435
Morgenavisen Jyllands Posten Anmodning om aktindsigt i mammografisagen 03-06-2019 1905097 922293
Justitsministeriet Invitation til genoptagelse af det tværministerielle databeskyttelsesnetværk 27-05-2019 1905105 917978
KL Invitation til debatten "Hvad er et godt ældreliv?" den 6. juni 2019 01-05-2019 1905108 900061