Fra: 11-06-2019 til: 11-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Center for OrgandonationRevideret budget 2019 vedr. Dansk Center for Organdonation28-05-20191600787924320
Langeland KommuneRegnskab vedr. værdighedspuljen for 2018 fra Langeland Kommune07-06-20191601887924480
Thisted KommuneRegnskab for værdighedsmilliarden - restmidler fra 2017 fra Thisted Kommune07-06-20191601928924672
Region SjællandUdbetalingsanmodning vedr. projekt Familiepakken vedr. behandling af svært overvægtige børn07-06-20191602486924448
RinggårdenAnmodning om udbetaling af bevilling 2019 - satspulje04-06-20191602841924495
Lemvig KommuneStatus fra Lemvig Kommune, juni 2019, vedr. pulje til akuthuse07-06-20191603335924609
SundhedsstyrelsenBilag til møde i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 12. juni08-06-20191603740925227
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationBudget 2019 og aktivitetsplan for REHPA, j.nr. 160434903-06-20191604349925679
Region SjællandRegionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om uønsket variation i behandlingskvaliteten30-04-20191704733897933
Frederiksberg KommuneHenvendelse vedr. brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet06-06-2019SJ-STD-DEPKME924227
Komiteen for SundhedsoplysningReferat af møde i følgegruppen for LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende d. 14. maj 201907-06-20191800097924640
 Kopi af borgerhenvendelse vedr. praktiserende læger og deres rolle i fremtidens sundhedssektor.04-06-2019SJ-STD-DEPEMLM923573
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. Specialklinikken Rebild23-05-2019SJ-STD-DEPEMLM916917
Fredericia KommuneAfrapportering for 1. kvartal 2019 for sags nr. 1802107 (Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2018)09-06-20191802107925276
Fredericia KommuneAfrapportering for 2018 for sags nr. 1802107 (Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2018)09-06-20191802107925256
Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center KøbenhavnForespørger til projekt Shared Care 2019 - Collabri Flex22-05-20191803846915189
JustitsministerietFra JM: Anmodning om bemærkninger til den danske sprogversion af whistleblowerdirektivet04-06-20191804314923043
Directorate of HealthSummary from the Reykjavik meeting (Nordic Working Group on Psychiatry)06-06-20191805036924204
Frederikshavn KommuneTakker for godkendelse af afrapportering - pulje til livskvalitet06-06-20191805487924451
Rudersdal KommuneBemærkninger vedr. pulje til livskvalitet på plejehjem.06-06-20191805505924456
Region MidtjyllandUdbetaling af tilskud vedr. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme24-05-20191806307924256
Center for HjerneskadeAccept og udbetalingsanmodning fra Dansk Center for Hjernerystelse - satspulje03-06-20191808210924391
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. supersygehuset i Aarhus15-03-2019SJ-STD-DEPHBO856732
Copenhagen CapacityFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til Life Science-event07-06-20191809460924721
Hansen & Ersbøll AgendaFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat07-06-20191809460925105
Kræftens BekæmpelseRøgfri Fremtid: Invitation til partnerseminar den 15. november11-10-20181809574720636
Kræftens BekæmpelseRøgfri Fremtid: partnerseminar den 15. november 2018 - program og tilmelding25-10-20181809574735336
Kræftens BekæmpelseRøgfri Fremtid: tak for et fantastisk partnerseminar16-11-20181809574753250
Trial NationEkstra bilag til Trial Nation bestyrelsesmøde den 17. juni11-06-20191809640926003
Trial NationBilag til Trial Nation bestyrelsesmøde den 17. juni08-06-20191809640925217
Dansk Selskab for PatientsikkerhedBekræftelse af beskrivelse af anvendelse af midler til kvalitetsarbejde i kommunerne07-06-20191810020924729
KMDInvitation til studietur til Japan06-06-20191900062924560
 Borgerhenvendelse - fremsender spørgsmål vedr. køb af handicapbil08-06-20191900078925159
Designskolen KoldingSundhedsministeren inviteres til årsfrokost på Designskolen Kolding den 27. juni07-06-20191900080925144
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 24, 25 og 26) ved EU-Domstolen07-06-20191900147925046
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager 13/2019 med frist mellem den 1. - 14. juli 2019 ved EU-Domstolen03-06-20191900147924989
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 187 af 3. juni 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten04-06-20191900147924992
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-306/19, Milis Energy (udsættelse af sagen)04-06-20191900147925024
UdenrigsministerietFristliste af 29. maj 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager29-05-20191900147924981
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 23, 24 og 25) ved EU-Domstolen31-05-20191900147924987
UdenrigsministerietFristliste af 6. juni 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager06-06-20191900147925043
Region MidtjyllandRebudget til behandling af ludomani 2019 og 202029-05-20191900279925534
Region MidtjyllandRebudget til forebyggelse af ludomani 2019 og 202029-05-20191900280925593
 Fremsender kommentar til svar på henvendelse vedr. ældreministerens synlighed04-06-20191901474923856
 Rykker for svar på henvendelser vedr. betaling af ophold på plejehjem04-06-20191901767922945
RigsrevisionenSpørgsmål vedr. filer vedr. Det Nye Universitetshospital i Vest, Gødstrup (DNV)07-06-20191901801924595
RigsrevisionenBesvarelse på materialeanmodning 2 og 3 vedr. Universitetshospital Køge04-06-20191901801925371
RigsrevisionenKvittering for besvarelse af materialeanmodning 2 og 3 vedr. Slagelse Psykiatrisygehus (GAPS), Kolding og Slagelse06-06-20191901801924267
Non-EU-læger i DanmarkHenvendelse om at kompetente læger mangler KBU-stillinger (klinisk basisuddannelse)28-05-20191901940920643
 Takker for svar på henvendelse til sundhedsministeren og fremsender kommentarer vedr. opkrævning af brugerbetaling04-06-20191901967922961
Børn, Unge og SorgSvar på spørgsmål vedr. gruppeterapeutisk behandling til ældre samt anmodning om udbetaling af midler27-05-20191902584924298
SundhedsdatastyrelsenRapport vedr. initiativ 1.1 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren06-06-20191902787924603
Dansk SygeplejerådInvitation fra DSR på folkemødet08-06-20191902809925717
Bedre PsykiatriInvitation til fredagsøl på Folkemødet06-06-20191902809925710
Region MidtjyllandOrientering om proces for tilskudssagen vedr. etablering af læge- og sundhedshus06-06-20191903039924224
Region MidtjyllandOrientering vedr. proces for tilskudssagen om Vivild Lægehus06-06-20191903040924219
Kræftens BekæmpelseRøgfri Fremtid: Folketingsvalg 201908-05-20191904445905546
SundhedsstyrelsenMødeindkaldelse - 1. møde i referencegruppen vedr. udarbejdelse af National klinisk retningslinje for udredning og behandling af angstlidelser hos voksne11-06-20191904542925871
Dataflow GroupRykker igen for svar på spørgsmål om autorisationsregister m.v.03-06-20191904587921947
Center for CybersikkerhedResume af møde i NIS-samarbejdsgruppen den 5.-6. juni 201906-06-20191904726924228
TolkdanmarkTolkDanmark - Tilbud på simultantolkning - engelsk til fransk05-06-20191904769925962
 Tak for svar vedr. serviceniveau i ældreplejen04-06-20191904827923857
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren med ønske om ny debat om aktiv dødshjælp08-05-20191904841909960
RigsrevisionenUndersøgelse af regionernes styring af sygehusenes produktivitet11-06-20191904914925864
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteRykker for svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over Sundhedsstyrelsen24-05-20191904923917202
SundhedsstyrelsenAnmoder om hurtig udpegning til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning for perioden 2019 - 202204-06-20191905039922820
Kræftens BekæmpelseSøger driftspuljen 2019 - udlodningsmidler27-05-20191905138919457
 Takker for tilbagemelding på henvendelse vedr. hjælp til farfar på 95 år05-06-20191905152923855
småtegnHenvendelse vedr. præsentation af platform for fjerntolkning af døve, hørehæmmede og CI (Cochlear Implant)09-05-20191905197907109
 Klage over afslag på ansøgning vedr. autorisation04-06-20191905212923793
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresendelse af klage over afgørelse om autorisation06-06-20191905212923810
 Fremsender kommentar til svar på henvendelse om de nationale mål07-06-20191905216925178
SundhedsdatastyrelsenOpfølning på erfa-gruppemøde om cyber- og informationssikkerhed07-06-20191905224924576
Astma- Allergi ForeningenBilag til ansøgning om udlodningsmidler - Årsrapport 201806-06-20191905239924882
Astma- Allergi ForeningenBilag til ansøgning om udlodningsmidler06-06-20191905239924885
Astma- Allergi ForeningenBilag til ansøgning om udlodningsmidler06-06-20191905239924884
Astma- Allergi ForeningenBilag til ansøgning om udlodningsmidler - Årsrapport 201706-06-20191905239924881
Astma- Allergi ForeningenAnsøgning om udlodningsmidler06-06-20191905239924879
Astma- Allergi ForeningenBilag til ansøgning om udlodningsmidler - AAF-vedtægter06-06-20191905239924883
Dansk Glaukom ForeningBilag til ansøgning om udlodningsmidler05-06-20191905240924904
Dansk Glaukom ForeningBilag til ansøgning om udlodningsmidler05-06-20191905240924907
Dansk Glaukom ForeningBilag til ansøgning om udlodningsmidler - Vedtægter 201905-06-20191905240924906
Dansk Glaukom ForeningBilag til ansøgning om udlodningsmidler - Dansk Glaukomforening årsregnskab for 201805-06-20191905240924905
Dansk Glaukom ForeningAnsøgning fra Dansk Glaukom Forening til Driftspuljen 2019 - udlodningsmidler05-06-20191905240924903
Lægemiddelstyrelsen
Dansk Lægemiddel Information A/S
Oversender henvendelse om, hvorvidt tramadol kræver en Schengen attest ved rejse til lande i Schengenområdet04-06-20191905245922957
 Borgerhenvendelse - kommentarer til svar på henvendelse vedr. sletning af diagnose27-05-20191905246918901
 Kopi af henvendelse vedr. de mange penge der bruges til administration frem for "varme hænder"26-05-20191905248917913
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren fra forældre til psykisk syg datter28-05-20191905249919473
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over behandling i psykiatrien under tvangsindlæggelse27-05-20191905250919468
 Anmodning om aktindsigt: Svar på folketingsspm. nr. 268 af 22. januar 201907-06-20191905255925357
EpinionBehovsundersøgelse for ny uddannelse på Aalborg Universitet04-06-20191905257923792
SundhedsdatastyrelsenUdkast til materiale til styregruppemøde for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren06-06-20191905258925418
SundhedsstyrelsenErindrer om udpegning til "Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen og galdegangene"06-06-20191905261924253
 Borgerhenvendelse vedr. kosten til gravide på Rigshospitalets afd. Center for gravide med diabetes04-06-20191905263923571
Varde KommuneVedr. frit valg i omsorgstandplejen20-05-20191905265925597