Fra: 12-06-2019 til: 12-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Astma- Allergi ForeningenSøger driftspuljen 2019 - udlodningsmidler09-06-2019SJ-STD-SUMAMA925160
Sygeplejestuderendes LandssammenslutningInvitation til reception i forbindelse med nyt forretningsudvalg i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning10-06-2019SJ-STD-SUMLLU925174
Dansk Center for OrgandonationUdbetalinganmodning for 2. kvartal vedr. Dansk Center for Organdonation28-05-20191600787924317
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM)Mail 2: Danmarks Mentale Sundhedsdag - kampagnepakke07-06-20191601142925242
SundhedsstyrelsenAflysning af møde i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (NRLV) den 12. juni11-06-20191603740925545
JulemærkefondenAccept og udbetalingsanmodning vedr. driftstilskud for Julemærkehjemmene 201911-06-20191603979925724
LægeforeningenIndstilling af medlem til Det Psykiatriske Patientklagenævn11-06-20191604318925407
Guldborgsund KommuneRegnskab vedr. 2018-midler fra Guldborgsund Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen mv.12-06-20191800792926145
Roskilde KommuneAnsøgning om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en bedre bemanding fra Roskilde Kommune07-06-20191800843926278
Socialstyrelsen (The National Board of Health and Welfare)Invitation til selvmordkonference 2. oktober 201910-06-20191805036925250
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks reviderede forslag til ekstern gennemang af Nyt OUH (Odense Universitetshospital)04-06-20191807187925391
AmCham DenmarkSundhedministeren inviteres til American BBQ Lunch på Folkemødet 201912-06-20191809460926625
Hansen & Ersbøll AgendaSundhedsministeren inviteres til debat på Folkemødet 201911-06-20191809460925507
ØjenforeningenSundhedsministeren inviteres til event på Folkemødet 201911-06-20191809460925510
Styrelsen for PatientsikkerhedMeddeler at STPS er forhindret i at deltage i møde om sundhedspersoners underretningspligt07-06-20191810163925194
Styrelsen for PatientklagerSTPK orienterer om mødedeltagere til møde om sundhedspersoners underretningspligt11-06-20191810163925462
Børne- og SocialministerietBSM sender bemærkninger til brug for møde den 13. juni vedr. sundhedspersoners underretningspligt07-06-20191810163925203
JustitsministerietAnmodning om bidrag til Danmarks 8. rapport til FN's Torturkomité06-06-2019SJ-STD-DEPGSM923850
UdenrigsministerietReferat: Møde i Østersørådet den 3. juni 201906-06-20191810606924264
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. artiklen "The WHO cover-up that is costing us the Earth"11-06-20191900066925672
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om førtidspension12-06-20191900078927007
World Health Organization (WHO)Sundhedsministeren inviteres til "Health and Climate Ministerial session" under Abu Dhaib Global Preparatory Meeting for the SG Climate Action Summit12-06-20191900081926620
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og Domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i sag C-10/19, Wilo Salmson France12-06-20191900147927129
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i sag C-665/18, Pólus Vegas11-06-20191900147926723
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-327/19, Nobina Finland12-06-20191900147927091
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-328/19, Porin kaupunki12-06-20191900147927098
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-354/19, Novartis12-06-20191900147927120
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-223/19, YS12-06-20191900147927125
Forskningsklinikken for LudomaniÆndringer i behandlingstilbud 2019 og 2020 - behandling af ludomani07-06-20191900279925689
 Borgerhenvendelse - er glad for at ældreministeren stopper06-06-20191900528924315
UdenrigsministerietRevision af Kongeriget Danmarks besvarelse af List of Issues til FN’s komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder: Civilsamfundshøring afsluttet29-05-20191900605920827
Økonomi- og IndenrigsministerietVurdering af Nyt Hospital Bispebjerg – 2. kvartal 201827-03-20191901717927230
RigsrevisionenRR: Kvittering vedr. besparelseskatalog for Nyt Hospital Bispebjerg11-06-20191901801925629
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabRevideret det tredje øje (DTØ)-oplæg til gennemgang af Nyt Herlev Hospital 201907-06-20191903721925352
SundhedsstyrelsenDagsorden for 2. møde i Arbejdsgruppen for udarbejdelse af model for den gode transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi d. 18/6-19 kl. 11-1411-06-20191904138926918
Grønlands StatistikTakker for indberetninger af danske udgifter vedr. Grønland11-06-20191904397925483
Miljø- og FødevareministerietBemærkninger vedr. rådsmøde om antimikrobiel resitens (AMR)07-06-20191904629926042
Børne- og SocialministerietRykker for svar på om ministeriet vil overtage borgerhenvendelse om dement far fra Estland kan få hjælp i Danmark11-06-20191904688925667
Hoffmeyer TolkningHoffmeyer tolkning - Tilbud på simultantolkning - engelsk til fransk30-05-20191904769922478
TolkesekretariatetTolkesekretariatet - Tilbud på simultantolkning - engelsk til fransk03-06-20191904769922476
RigsrevisionenMaterialeanmodning vedr. undersøgelse om regionernes styring af sygehusenes produktivitet11-06-20191904914925865
Dansk Dermatologisk SelskabUdkast til pakkeforløb og referat fra 2. arbejdsgruppemøde til kommentering - Revision af pakkeforløb for modermærkekræft05-06-20191904927923624
Kræftens BekæmpelseKommentarer til udkast til pakkeforløb og referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. revision af pakkeforløb for modermærkekræft04-06-20191904927922837
SundhedsdatastyrelsenÆndring vedr. kontaktpersoner i forbindelse med statusrapportering for 1. halvår 2019 for Sundheds- og Ældreministeriet til Statens It-råd11-06-20191904964925525
 Borgerhenvendelse - information om at patient er smidt ud af behandlingen på Gentoftes lungeafdeling02-06-20191905169921935
Københavns UniversitetTakker for bemærkninger vedr. antimikrobiel resistens (AMR) og ICARS (International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions)11-06-20191905202926022
 Tilføjelse til klage over afslag på ansøgning om anerkendelse af faglige kvalifikationer04-06-20191905212923795
AteaREMINDER: Udløb af serviceaftale under Moderniseringsstyrelsen - aftale på print og kopi 201403-06-20191905233924766
AteaUdløb af serviceaftale under Moderniseringsstyrelsen - aftale på print og kopi 201422-05-20191905233924757
 Borgerhenvendelse - diverse vedr. forsøg og behandling i sundhedsvæsenet24-05-20191905252917869
 Borgerhenvendelse - behandling i sundhedsvæsenet24-05-20191905252917871
 Borgerhenvendelse vedr. behandling for Parkinsons sygdom06-06-20191905253924252
 Svar fra aktindsigtsanmoder: Aktindsigt i svar på folketingsspm. nr. 268 af 22. januar 201911-06-20191905255925363
Department of Health & Social CareHenvendelse fra UK Department of Health and Social Care vedr. antimicrobial resistance (AMR) in the UHC political declaration31-05-20191905288926010
Foreningen FarFremsender forslag til Regeringen 201911-06-20191905321926126
Økonomi- og IndenrigsministerietBidrag fra Region H vedr. færdiggørelsesgrader03-06-20191905322927232
Økonomi- og IndenrigsministerietKvittering fra ØIM vedr. proces for rådgivningsnotat04-06-20191905322927238