Fra: 13-06-2019 til: 13-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Vedr. uddannelse m.m.14-05-20191603459910165
Uddannelses- og ForskningsministerietStrategisk referencegruppe i H2020: Nu kan man tilmelde sig European Research and Innovation Days d. 24, 25 og 26 September 201913-06-20191608949927974
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesReferat af møde den 28 maj i Reykjavik - Nordisk folkesundhedsarena10-06-20191609054925297
Region MidtjyllandDet Nye Uversitetshospital i Aarhus - særlig rapportering 2. kv. 201704-09-20171705414926534
Region SjællandBemærkninger vedr. årsrapportering vedr. Universitetshospital Køge (USK)11-06-20191706910925745
Esbjerg KommuneRegnskab vedr. 2018-midler fra Esbjerg Kommune vedr. en mere værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen12-06-20191800772926228
Frederiksberg KommuneRegnskaber for 2018 vedr. en bedre bemanding og værdighedsmilliarden fra Frederiksberg Kommune13-06-20191800780928146
Odsherred KommuneRegnskab for anvendelse af 2018-midler fra Odsherred Kommune vedr. bedre bemandingspuljen12-06-20191800835926957
 Borgerhenvendelse - købetobak er for dyrt.12-06-2019SJ-STD-DEPEMLM926144
 Rykker for svar på henvendelse vedr. anvisning af læge10-06-2019SJ-STD-DEPEMLM927410
 Takker for midler fra pulje til livskvalitet11-06-20191805453927017
Friplejehjemmet HesselvangAfrapportering til sundheds- og ældreministeriet vedr. projekt under puljen til livskvalitet12-06-20191805501926170
Finlands AmbassadeInvitation til reception den 1. juli 2019 i anledning af starten på det finske formandskab11-06-20191900062925666
 Vedr. indsats for at stoppe korruption, bestikkelse, bedrageri og manglende ansvarlighed13-06-20191900066927778
 Borgerhenvendelse vedr. udgifter til flexkørsel og til medhjælper på rejse13-06-20191900078927912
BeskæftigelsesministerietAfviser at overtage henvendelse om afslag på pasning af syg ægtefælle11-06-20191900078926976
Alliance of DemocraciesSundhedsministeren inviteres til "Copenhagen Democracy Summit 2019"11-06-20191900080926130
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager 14/2019 med frist mellem den 15. - 31. juli 2019 ved EU-Domstolen12-06-20191900147926727
DropUd ApsKvittering for modtagelse af godkendelse af revideret budget mv. vedr. behandling af ludomani12-06-20191900236927300
DropUd ApsSpørgsmål vedr. udbetaling af midler til behandling af ludomani12-06-20191900236927291
UdenrigsministerietRevision af Kongeriget Danmarks besvarelse af List of Issues til FN’s komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder: Civilsamfundshøring afsluttet28-05-20191900605920638
Danske RegionerDanske Regioner - Aktivitet i voksentandplejen - April 201913-06-20191902272927389
Komiteen for SundhedsoplysningOrientering om programpunkter i det fælles sundhedstelt på folkemødet08-06-20191902809925722
Region SyddanmarkMateriale til møde mellem Region Syddanmark og ministeriet torsdag 6. juni vedr. Nyt OUH (Odense Universitetshospital)04-06-20191902861925374
UdenrigsministerietHØRING: Udarbejdelse af dansk statusrapport for 2015-pledges forud for 33. International Conference of the RCRC29-05-20191903184927328
UdenrigsministerietFremsender EU-delegationens udkast til bemærkninger samt zero-draftet - Universal Health Coverage04-06-20191904849922541
Danmarks faste mission ved FN i New YorkTakker for kommentarer til UHC zero-draft (Universal Health Coverage)30-05-20191904849921687
 Kommentar til svar vedr. valg af privat bøjletandlæge og kontrol hos den kommunale tandpleje13-06-20191904931927768
 Borgerhenvendelse vedr. manglende hjemmehjælp til handicappet søn (kopi af brev til Statsministeriet)25-05-20191905158917894
 Opfølgende spørgsmål om gebyr08-06-20191905205927772
Sundhed.dkMateriale til sundhed.dk's bestyrelsesmøde den 20. juni 201913-06-20191905227927773
SundhedsdatastyrelsenVedr. behovsundersøgelse for ny kandidatuddannelse på Aalborg Universitet12-06-20191905257927396
SundhedsdatastyrelsenVedr. behovsundersøgelse for ny kandidatuddannelse på Aalborg Universitet12-06-20191905257927397
SundhedsdatastyrelsenMateriale til forhåndsgodkendelse inden styregruppemøde for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren12-06-20191905258927144
Økonomi- og IndenrigsministerietSystemunderstøttelse af risikostyring - Nyt Hospital Bispebjerg11-04-20191905322927229
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. en arbejdsskade20-05-20191905332913711
Danmarks ApotekerforeningVedr. adgang til behandlerfarmaceuters journaler12-06-20191905343928195
Styrelsen for PatientsikkerhedSpørgsmål om (automatisk) videregivelse af epikrise fra egen læge til dennes ferieafløser04-06-20191905344928198
 Borgerhenvendelse - fremsender klage over tvangsindlæggelse09-06-20191905345927336