Fra: 14-06-2019 til: 16-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KLVedr. afrapportering af faste læger på plejecentre og botilbud07-05-20191708844928810
SundhedsdatastyrelsenVedr. møder i august i forbindelse med review ved Statens It-råd14-06-20191806579928376
Styrelsen for PatientsikkerhedMail fra STPS vedr. krav til dokumentation ifm. registrering som kosmetisk behandler13-06-20191810633927698
Patient Access Partnership (PACT)Invitation to attend PACT's conference: "The future of health - advancing the UN 2030 Sustainable Development Agenda in Europe"13-06-20191900082928171
Danmarks ApotekerforeningSupplerende bidrag fra Apotekerforeningen vedr. falske recepter07-06-20191900158927419
DropUd ApsUdbetalingsanmodning vedr. midler til behandling af ludomani12-06-20191900236927407
ACT.GlobalFremsendelse af kopi af brev vedr. ICARS16-04-20191901639889693
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. tilbagebetaling af erstatning22-05-20191902041915558
Nanyang Technological UniversityHenvendelse til sundhedsministeren vedr. "Microbial DNA Sequencing"11-04-20191904136886164
 Bemærkninger til svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. permanent make up03-06-20191904690927422
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteRykker for svar på klage over Sundhedsstyrelsen07-06-20191904923924563
LægemiddelstyrelsenSvar fra Lægemiddelstyrelsen vedr. årsgebyr for forhandling af medicinkister til redningbåde og flåder28-05-20191905178919537
Region HovedstadenAfklaring af spørgsmål vedr. afvigende udbetalinger til Nyt Hospital Bispebjerg13-06-20191905322927484
 Borgerhenvendelse vedr. "Denmark and the Dutch Heath Care insurance Act"11-06-20191905355925660