Fra: 18-06-2019 til: 18-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandDen Landsdækkende Akutlægehelikopterordning - Patienttilfredshedsundersøgelse17-06-20191606835929343
SundhedsstyrelsenNy mødedato for møde i Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse18-06-20191609785930428
Region SyddanmarkRegnskabsmateriale vedr. pulje til udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsudnyttelse13-06-20191609922928940
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde i PRO-infrastrukturstyregruppen (patientrapporterede data) d. 13. juni 201907-06-20191704642927681
French agency for food, environmental and occupational health & safetySkype invitation to OHEJP (One Health EJP) - POC meeting at Anses on 19th June 2019 - Agenda and supporting documents17-06-20191707559929514
Ringkøbing-Skjern KommuneOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201814-06-20191801955930065
Odsherred KommuneOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2018, projektnr. 180210017-06-20191802100930059
Danske RegionerDanske Regioners kommentarer til Rambølls analyse - Digital understøttelse af graviditetsforløb16-12-20181803776930814
Region SyddanmarkDagsorden til møde i arbejdsgruppe for projekt "PRO i almen praksis"20-09-20181805390930917
Roskilde KommuneTakker for godkendelse af afrapportering: Pulje om livskvalitet på plejecentre 201814-06-20191805470928992
Ringkøbing-Skjern KommuneBemærkninger vedr. projekt "Heldagsudflugt til Hjerl Hede" under pulje til livskvalitet14-06-20191805523928981
HjerneForumAfregning for aktivitetspuljen 201817-06-20191807234930954
KMDVedr. tidsplan m.v. for opgradering af WorkZone til 2019.318-06-20191807661930437
ErhvervsministerietVedr. bestyrelsesmøde i Trial Nation d. 17. juni17-06-20191809640930442
World Health Organization (WHO)WHO: Joint WHO/FAO Expert Committee on Food Additives, 4-13. juni 201914-05-20191900192921718
 Bemærkninger til ministeriets svar på henvendelse om forsvunden journal16-06-20191900977929031
Statens Serum InstitutICARS: vedr. dansk deltagelse til twinning lunch på sundhedsområdet til ministeriel konference14-06-20191901572929731
Region SjællandHenvendelse vedrørende reduktion af acceleratorkapacitet på Universitetshospital Køge14-06-20191901801928712
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsendelse af sidste del af sagsakter efter anmodning i klagesag om autorisation28-05-20191904761927980
Danmarks faste mission ved FN i New YorkFremsender opdateret EU-matrix med anmodning om evt. kommentarer til forhandlingerne af UHC-politisk erklæring (Universal Health Coverage)12-06-20191904849927377
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på anmodning om orientering i autorisationssag18-06-20191905022930322
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender yderligere dokumenter i klagesag om autorisation18-06-20191905022930272
 Borgerhenvendelse - vedr. manglende sundhedskort01-06-20191905167921921
SikkerhedsstyrelsenFremsender anmeldelse vedr. ulovlig tatovering på hænder29-05-20191905184921284
Syddansk UniversitetAnmoder om aktindsigt i skrivelser fra voldtægtscentrene i København og Århus hvor der gøres rede for forbruget af de bevilgede midler11-06-20191905289925663
Jyllands-PostenTakker for afgørelse om meddelelse af aktindsigt i materiale til Rigsrevisionens undersøgelse om kræftområdet17-06-20191905305929438
MedComForslag om nyt PRO-skema (patientrapporterede data) i WebPatient for almen praksis i en palliativ kontekst21-03-20191905380928812
ForsvarsministerietFremsender høring: Vedr. tilstødende zoner (havret) - frist 1. juli 201903-06-20191905435922390
Nordfyns KommuneLovforslag om forebyggende hjemmebesøg til 70 årige18-06-20191905452930897