Fra: 19-06-2019 til: 19-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Institut for MenneskerettighederFremsender ny udgivelse ”Køn: Status 2019”, som tager temperaturen på køn, ligestilling og menneskeret i Danmark de seneste to år24-05-2019SJ-STD-DEPSHA917872
UdenrigsministerietOrientering om ændring af ligestillingsloven (Forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser) næste gang den 1. juni 202013-05-2019SJ-STD-DEPSHA909169
 Borgerhenvendelse om kostrådene17-06-2019SJ-STD-SUMAI929536
SundhedsdatastyrelsenVedr. monitorering af genindlæggelser af nyfødte19-06-20191603033931997
Region HovedstadenForklaring til afrapportering og budget for projekt under pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens13-06-20191608956930043
Region SyddanmarkForsinkelse af regnskab: Kvalitet og Involvering i Genoptræning – KIG projektet (sagsnummer 1609186)29-01-20191609186931970
Gribskov KommuneRevideret regnskab for puljen til bedre bemanding i ældreplejen for 2018 fra Gribskov Kommune18-06-20191800790931172
Randers KommuneSpørgsmål vedr. uforbrugte midler der søges overført til 2019 vedr. værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen11-06-20191800839931248
SundhedsdatastyrelsenSundhedsjournal 3.0: referat fra styregruppemøde den 24. januar 2019 - SDS kommentarer09-02-20191804480930766
DigitaliseringsstyrelsenReminder om frist for at indsende materialer til review ved Statens It-råd19-06-20191806579931558
DigitaliseringsstyrelsenVurderingsperson til Sundheds- og Ældreministeriets review ved Statens It-råd14-06-20191806579931002
DigitaliseringsstyrelsenSvar på forespørgsel om kalenderinvitation til Sundheds- og Ældreministeriets review ved Statens It-råd14-06-20191806579931001
Børne- og SocialministerietAfviser at overtage henvendelse om transport18-06-20191900078931476
Uddannelses- og ForskningsministerietAfviser at overtage henvendelse om mulighed for at studere i Danmark18-06-20191900078931433
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om pasningsorlov18-06-20191900078931460
UngdomsbureauetInvitation til sundhedsministeren til Ungdommens Folkemøde i Valbyparken18-06-20191900080930251
PatienterstatningenBidrag fra PEBL vedr. afgørelser efter klage- og erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 4.11-06-20191900157930029
Ludomaniklinikken MindworkMidler til ludomanibehandling: Omdisponering af budgetpost18-06-20191900231930933
UdenrigsministerietAnmodning om delegationstilmelding – Kongeriget Danmarks eksamination under FN’s komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder14-06-20191900605928901
MedComVidereførelse af budget for 2018 til 2019 vedr. WebPatient - endeligt beløb28-03-20191901743930777
Dansk SygeplejerådOpfølgning på kaffemøde, nyt studiebesøg med sygehussamarbejdet og kortlægning af projekter vedr. sporing19-06-20191901849931741
SundhedsdatastyrelsenVedr. tilbagemelding på forespørgsel i forbindelse med ph.d.-projektbeskrivelse vedr. cyberdefense19-06-20191901853931194
SundhedsdatastyrelsenTilbagemelding på forespørgsel i forbindelse med ph.d.-projektbeskrivelse vedr. cyberdefense18-06-20191901853931192
UdenrigsministerietPlanlægning af tur til Mexico: Underskrift og kort pressekonference23-04-20191903203930879
UdenrigsministerietProgram for tur til Mexico28-04-20191903203930868
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabDTØ (det tredje øje) første forslag til revideret budget for gennemgang af Nyt Herlev Hospital13-06-20191903721930845
Sundhedsstyrelsen1. referencegruppemøde for national klinisk retningslinje for udredning og behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge 25. juni17-06-20191904542930087
 Rykker for svar på henvendelse vedr. klage til Patientklagenævnet23-05-20191904552916898
PosidoniaAnmodning om møde med sundhedsministeren vedr. præsentation af produkt09-05-20191904619907277
 Anmodning om aktindsigt vedr. “L 62 Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer”21-05-20191905161914531
 Rykker for besvarelse af anmodning om aktindsigt i Kammeradvokatens notat om sprogkrav til udenlandske læger18-06-20191905209930767
SundhedsdatastyrelsenDagsorden og materiale til styregruppemøde for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren17-06-20191905258930986
Den danske ambassade i SantiagoHenvendelse vedr. indkøb af lægemidler til sanitær nødsituation13-06-20191905425928248
LægemiddelstyrelsenLægemiddelstyrelsen videresender og anmoder om koordinering i forbindelse med henvendelse om indkøb af lægemidler til sanitær nødsituation14-06-20191905425928269
 Anmoder om aktindsigt i samtlige dokumenter, brevvekslinger etc. omhandlende "72nd World Health Assembly’s - Resolution on improving transparency of markets for medicines, vaccines and other health-related technologies"17-06-20191905427929389
AIDS-FondetAnsøgning om udlodningsmidler18-06-20191905445930710
Addison Foreningen i DanmarkAnsøgning om udlodningsmidler17-06-20191905449930854
PROPA ProstatakræftforeningenAnsøgning om udlodningsmidler 201918-06-20191905450930871
UdenrigsministerietNyhedsbrev - Mexico's sundhed22-03-20191905451930886
UdenrigsministerietNyhedsbrev - Sundhed i Mexico18-02-20191905451930890
Foreningen Cancerramte BørnAnsøgning om udlodningsmidler13-06-20191905453930920
 Spørgsmål om medhjælp og kompetencer06-06-20191905461931199
Hvidovre HospitalHenvendelse vedr. ændring af sundhedslovens § 4618-06-20191905471931483
Børne- og SocialministerietOversender borgerhenvendelse vedr. det blå sygesikringskort18-06-20191905475930896
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender klage over afgørelse på aktindsigtsanmodning vedr. autorisationsgebyr18-06-20191905487930381
 Spørgsmål om behandlingsmuligheder i forbindelse med flytning til Danmark18-06-20191905490931099