Fra: 20-06-2019 til: 20-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Komiteen for SundhedsoplysningInvitation til partnerskabet om mental sundhed på arbejdspladsens konference19-06-20191601142931425
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringMødemateriale til statusmøde i EESSI (elektronisk udveksling af oplysninger vedr. socialsikring) Programbestyrelse 20. juni kl. 1419-06-20191602908931132
BeredskabsstyrelsenAflysning af møde i CBRNE-koordinationsudvalget (ekspertberedskab) den 26. juni 2019. Mødet holdes efter sommerferien18-06-20191603261931096
ParkinsonforeningenUnderskrevet tilsagnsskrivelse vedr. rehabiliteringstilbud målrettet parkinsonpatienter20-06-20191604622932389
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 14. januar 2019 på Børn og Unge afdelingen, Sygehus Vendsyssel.19-06-20191604904932158
Region MidtjyllandForespørgsel om regionen er forpligtet til at oplyse en konkret tid, når regionen aflyser en kirurgisk behandling efter sundhedslovens § 87, stk. 319-06-20191608701931108
Uddannelses- og ForskningsministerietStrategisk Referencegruppe H2020: Invitation til møde 16. september20-06-20191608949932500
DigitaliseringsstyrelsenBorger.dk - brugerkommentarer vedr. ministeriets sider19-06-20191701838932025
Region SyddanmarkPRO (patientrapporterede data) i almen praksis: Tidsplan og nyt møde i arbejdsgruppen10-10-20181805390930911
Region SyddanmarkPRO (patientrapporterede data) i almen praksis: Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen28-09-20181805390930913
Region SyddanmarkPRO (patientrapporterede data) i almen praksis: Meddeler at spørgeskemaer er klar + nyt møde i arbejdsgruppen07-11-20181805390930901
Region SyddanmarkPRO (patientrapporterede data) i almen praksis: Referat fra 2. møde i arbejdsgruppen24-10-20181805390930908
Region SyddanmarkPRO (patientrapporterede data) i almen praksis: Meddeler at spørgeskemaer er klar til test30-10-20181805390930905
Advokatfirmaet SJ LawLudomanimidler: Redegørelse vedr. Frederiksberg Centeret ApS under konkurs17-06-20191806613929373
Region SyddanmarkBemærkninger til revideret udkast til kommissorium for ekstern gennemgang af Nyt OUH (Odense Universitetshospital)19-06-20191807187931579
 Kopi af henvendelse vedr. økonomi og medicinafhængighed19-06-20191808651932085
Børne- og SocialministerietBidrag vedr. "Annual Reports Questionnaire 2018"17-06-20191809648931450
SundhedsdatastyrelsenNIS-tilsyn (net- og informationssikkerhed) med Sundhedsdatastyrelsen19-06-20191810248931548
SundhedsdatastyrelsenMøde om NIS-tilsyn (net- og informationssikkerhed) med Sundhedsdatastyrelsen19-06-20191810248931549
SundhedsdatastyrelsenVedr. møde om NIS-tilsyn (net- og informationssikkerhed) med Sundhedsdatastyrelsen19-06-20191810248931550
UdenrigsministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. ændring af vedtægter for ældreboliger19-06-20191900078931338
 Henvendelse vedr. ændring af vedtægter for ældreboliger17-06-20191900078929419
Privathospitalet FrederiksbergUnderskrevet tilsagnsskrivelse vedr. midler til behandling af ludomani18-06-20191900236931805
StatsministerietBorgerhenvendelse om udlicitering af hjemmehjælp28-11-20181900805764686
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi - DSKOForespørger til sag om forslag til at hospitalsfysikere autoriseres som sundhedsfaglig profession21-05-20191903565914987
TandskadeankenævnetTandskadeankenævnets årsberetning 201815-05-20191904780911341
LægemiddelstyrelsenBekræftelse af kontaktperson i forbindelse med statusrapportering for 1. halvår 2019 for Sundheds- og Ældreministeriet til Statens It-råd19-06-20191904964932032
Region MidtjyllandMeddeler at der ikke er bemærkninger til referat af møde vedr. kvalitetsfondsprojekter 29.03.1919-06-20191905065931708
 Svar vedr. præcisering af anmodning om aktindsigt ifm. med: “L 62 Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer”29-05-20191905161931697
 Borgerhenvendelse vedr. arbejdsulykke og mén m.m.31-05-20191905206921880
 Forespørger til svar på klage vedr. autorisation17-06-20191905212930082
Nordfyns KommuneTakker for svar på henvendelse om lovforslag om forebyggende hjemmebesøg til 70 årige19-06-20191905452931797
Endometriose ForeningenAnsøgning til driftspulje 2019 (udlodningsmidler) - endometriose foreningen11-06-20191905454930940
 Borgerhenvendelse om bekymring for behandling af søn17-06-20191905473930676
 Tilføjelse til henvendelse om behandling af søn19-06-20191905473931303
Statens Serum InstitutVideresendelse af henvendelse om HPV-vaccine til drenge19-06-20191905486931740
 Vedr. klage over afslag på autorisation som tandlæge12-06-20191905504927375
 Borgerhenvendelse - anklage mod tandlægeklinik for grov vold og legemsbeskadigelse19-06-20191905506932069
Liva Healthcare A/SForespørgsel om digitale måleinstrumenter i borgers eget hjem19-06-20191905509931348
Iceland's Ministry of HealthMagistral formulas and the legislation in Denmark14-06-20191905512932553
 Spørgsmål vedr. alkoholbehandling20-06-20191905513932564