Fra: 24-06-2019 til: 24-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietFremsender referat af møde i Den Internationale Operative Stab mandag den 17. juni 201919-06-20191600916932078
Billund KommuneFremsender udfyldt bilag med en økonomisk redegørelse en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201903-06-20191601582921954
Det Sociale NetværkAcceptskrivelse og udbetalingsanmodning vedr. midler til Psykiatritopmøde 201922-05-20191602763931770
Det Sociale NetværkAnsøgning og projektbeskrivelse vedr. midler til Psykiatritopmøde 201916-05-20191602763932725
UdenrigsministerietResumé fra Senior Arctic Official (Executive)-møde i Reykjanesbær, Island, den 18. -19. juni 201921-06-20191603014933022
Foreningen for Danske Online Apoteker - FDOAØnsker at foreningen bliver tilføjet høringsliste vedr. apoteksbranchen og apoteksøkonomi18-06-2019SJ-STD-DEPLINB930598
Gentofte KommuneRegnskab for "Bedre diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner på plejehjem" under puljen vedr. målrettet antibiotikaforbrug og resistens06-06-20191608960931437
Greve KommuneVedr. spørgsmål til slutrapport for projekter under "køkkenpuljen"20-06-20191703162932313
Nyborg KommuneVedr. bemærkninger til regnskabsaflæggelsen for 2017 vedr. projektet "Stjernestunder i køkkenet" under puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre -20-06-20191703215932315
DomstolsstyrelsenIndstilling fra Domstolsstyrelsen af næstformand til Det Psykiatriske Ankenævn18-06-20191708822933393
Dansk Center for MindfulnessFremsendelse af revideret statusrapport for satspuljeprojektet Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge21-06-20191800332933334
 Anmoder om sundhedsministerens autograf20-06-20191800752932957
Fredensborg KommuneFremsendelse af regnskab for 2018 vedr. projekt under puljen til en bedre bemanding i ældreplejen21-06-20191800776933192
Frederikshavn KommuneKvittering for svar på fremsendt evaluering og regnskab vedr. projektet "Ung musik på plejecentre" under puljen til livskvalitet21-06-20191805504933139
Nyborg KommuneAnmodning ift. budgetpost i Nyborg Kommunes projekt "Hverdag er der mest af - musik, dans og fællessang"20-06-20191805547933434
 Svar på oversendelse af afgørelse om autorisation21-06-20191806226933595
Statens Serum InstitutFremsendelse af halvårsrapportering vedr. overvågning af resistens i A. fumigatus21-06-20191807654933325
Guldborgsund KommuneSpørgsmål fra Guldborgsund Kommune vedr. valg og skift af alment praktiserende læge19-06-20191809477931472
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-333/19, European Food e.a13-06-20191900147934618
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-345/19, EUflight.de17-06-20191900147934644
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-360/19, Crown Van Gelder18-06-20191900147934653
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-329/19, Condominio di Milano18-06-20191900147934650
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-339/19, Romenergo et Aris Capital13-06-20191900147934627
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-346/19, Bundeszentralamt für Steuern13-06-20191900147934621
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 206 af 17. juni 201917-06-20191900147934642
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-361/19, De Ruiter vof18-06-20191900147934647
PatienterstatningenListe over omgjorte sager efter klage- og erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 411-06-20191900157930030
Ministry of Health, Welfare and SportRegarding Danish participation from the health side in twinning lunch during AMR conference 19-20 June17-06-20191901572933469
Danske RegionerOpdateret dagsorden for møde i styregruppen for MinSundhed version 2+ den 25. juni 201921-06-20191902715933259
Odense KommuneFremsendelse af acceptskrivelse vedr. tilskud fra puljen til læge- og sundhedshuse18-06-20191902965931128
Region SyddanmarkSvar fra RS på opfølgende spørgsmål vedr. kvartalsrapport fra Aabenraa, 4. kvartal 201824-06-20191903387934184
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabDato for midtvejsmøde om gennemgang af Nyt Herlev Hospital24-06-20191903721934545
SundhedsstyrelsenReferat af 1. referencemøde på den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge20-06-20191904542932944
International Center for Antimicrobiel Resistance Solutions ICARSKvittering for svar på henvendelse fra UK Department of Health and Social Care vedr. 'AMR in the UHC political declaration'21-06-20191905288932978
Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus BechterewAnsøgning om udlodningsmidler fra driftspuljen 201920-06-20191905519932653
Sex og SamfundAnsøgning om udlodningsmidler fra driftspuljen 201919-06-20191905520932669
Dansk NarkolepsiforeningAnsøgning om udlodningsmidler fra driftspuljen 201919-06-20191905521932679
Landsforeningen SpædbarnsdødAnsøgning om udlodningsmidler fra driftspuljen 201920-06-20191905526932758
Alfa-1 DanmarkAnsøgning om udlodningsmidler fra driftspuljen 201917-06-20191905529929308
Bækkensmerter.dkAnsøgning om udlodningsmidler fra driftspuljen 201920-06-20191905535933066
Ing. Sumetzberger GMBHSøger en liste der indeholder alle sygehuse i Danmark, og hvor mange senge hvert hospital har19-06-20191905541931347
PsykiatriFondenAnsøgning om udlodningsmidler til uddeling i 201921-06-20191905554933521
Dagens MedicinAktindsigt vedr. uddannelsesstillinger i almen medicin24-06-20191905572934385