Fra: 25-06-2019 til: 25-06-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lægemangel og screening for brystkræft23-06-2019SJ-STD-SUMLLU933798
ParkinsonforeningenUdbetalingsanmodning vedrørende satspuljemidler for 2. halvår af 2019 og spørgsmål vedr. regnskab og afrapportering21-06-20191604622933610
ParkinsonforeningenUdbetalingsanmodning for 2. halvår af 2019 vedrørende satspuljebevillingen og spørgsmål til regnskab og afrapportering24-06-20191604622933845
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 31. januar 2019 på Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital20-06-20191604904933825
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 21. februar 2019 på Neurologisk Klinik, Glostrup Hospital20-06-20191604904933799
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 28. februar 2019 på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital21-06-20191604904933788
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 6. december 2018 på Neurologisk Klinik, Rigshospitalet17-06-20191604904933846
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 16. januar 2019 på Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital20-06-20191604904933842
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 29. januar 2019 på Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital20-06-20191604904933828
Nordens Välfärdscenter /Nordic Centre for Welfare and Social IssuesRevideret protokol vedr. Nordisk Folkesundhedsarena den 28. maj18-06-20191609054932237
UdenrigsministerietAlgeriet, frist 23/7-19: “Support to the strengthening of the capacities of the Directorate General of Forests for the implementation of the Forestry Strategy03-06-20191609726934633
KLHabilitetserklæring fra KL vedr. medlem af Antibiotikarådet24-06-20191701532934021
Region SyddanmarkSlutregnskab fra Region Syddanmark vedr. puljen til medicingennemgang24-06-20191704197934468
 Anmoder om ældreministerens autograf20-06-20191800478932958
Herning KommuneForsinkelse vedr. projektet om en satellitpraksis i Haderup24-06-20191802029934106
Fredensborg KommuneOpfølgning på projekt under puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i 201820-06-20191802036934218
JustitsministerietAnmodning om evt. kommentarer til ny udgave af den engelske sprogversion af whistleblowerdirektivet19-06-20191804314932075
Haderslev KommuneHenvendelse til sundhedsministeren om stigningen i rygning blandt børn og unge05-07-20181806014655775
Trial NationVedr. regnskab for Trial Nation for 201820-06-20191809640935337
SundhedsstyrelsenRegarding the Annual Reports Questionnaire 201819-06-20191809648934033
Københavns Klinik for SpiseforstyrrelserUdbetalingsanmodning fra Københavns Klinik for Spiseforstyrrelser IVS19-06-20191809984933605
Syddansk UniversitetHenvendelse vedr. forord til antologi om ældrevelfærd24-06-20191900030933803
Bellevue TeatretPremiereinvitation til ældreministeren: Sommerballet Danish Design den 17. august 201921-06-20191900031933227
DAFOH - Doctors Against Forced Organ HarvestingHenvendelse til sundhedsministeren vedr. endelig dom over tvungen organhøst i Kina24-06-20191900066933800
Sydslesvigsk Forening SSFSydslesvigsk Forenings nyhedsbrev af 19. juni 201920-06-20191900066932543
 Henvendelse til sundhedsministeren fra studerende med spørgsmål til brug for projekt om selvmordsforsøg blandt unge24-06-20191900079934785
SmukfestSundhedsministeren inviteres til Smukfests 40 års jubilæum i Skanderborg22-06-20191900080933784
UdenrigsministerietFristliste af 13. juni 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager13-06-20191900147934624
Center for LudomaniUdbetalingsanmodning vedr. støtte til forebyggelse af ludomani21-06-20191900234933665
Center for LudomaniUdbetalingsanmodning vedr. støtte til behandling af ludomani21-06-20191900243933667
Forskningsklinikken for LudomaniOrientering vedrørende internetbehandling25-06-20191900279935304
Danmarks ApotekerforeningVedr. it-review af apotekersektoren20-06-20191902470934958
KLKL's tilbagemelding på materiale til workshop om initiativ 1.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren24-06-20191902787934222
Brøndby KommuneGodkendelse af initiativer i lægehuset på Turpinsvej vedr. puljen til læge- og sundhedshuse24-06-20191902975934085
Ikast-Brande KommuneSpørgsmål vedr. opfølgning af etableringen af læge- og sundhedshuse21-06-20191902994934269
International Center for Antimicrobiel Resistance Solutions ICARSRegarding invitation to sign Alliance of Champions letter21-06-20191903290933308
 Borgers svar på anmodning om postadresse07-05-20191903352933516
DigitaliseringsstyrelsenWorkshop om opfølgning af borgernære effekter25-06-20191904182935059
Region MidtjyllandSvar på spørgsmål vedr. kvartalsrapportering for Det Nye Hospital i Vest (DNV) pr. 4. kvartal 201824-06-20191904786933865
SundhedsdatastyrelsenVedr. endelig projektafslutningsrapport for Landspatientregistret 317-06-20191904964934945
SundhedsdatastyrelsenVedr. endelig projektafslutningsrapport for Landspatientregistret 323-06-20191904964934948
 Klager sender yderligere dokumenter vedr. autorisationssag24-06-20191905212933701
SundhedsdatastyrelsenOpdateret dagsordensmateriale til styregruppemøde for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-06-20191905258933399
 Takker for svar vedr. pleje af ældre og fremkommer med kommentarer21-06-20191905275933696
ErhvervsstyrelsenInformation om EU-forordning 2018/1807 om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union fra Erhvervsstyrelsen24-05-20191905330917540
SundhedsstyrelsenSST fremsender akter og kopi af klage over Sundhedsstyrelsen fra Foreningen af HPV-bivirkningsramte24-06-20191905443934043
Børne- og SocialministerietBSM kvitterer for orienteringsbrev om oversendelse af henvendelse om bestilling af EU-sygesikringskort m.v. til Udbetaling Danmark21-06-20191905475933088
SygehussamarbejdetHenvendelse til sundhedsministeren om fire ønsker til Folketinget17-06-20191905508930076
Landsforeningen Bryd GrænserAnsøgning om udlodningsmidler fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer22-06-20191905528933760
Landsforeningen Bryd GrænserAnsøgning om udlodningsmidler fra driftspuljen 201917-06-20191905528932111
Region HovedstadenMateriale vedr. kvartalsrapporteringen for de seks kvalitetsfondsprojekter i Region Hovedstaden fra 1. kvartal 201914-06-20191905557933658
Gentofte HospitalInvitation til konferencen "Ord kan fange eller frigøre" den 26 september 201917-06-20191905559930079
Foreningen det Kardiologiske Syndrom XFremsender ansøgning til udlodningsmidler fra Driftspuljen 201921-06-20191905562933155
RinggårdenHenvendelse fra Ringgården vedr. udmøntning af puljen til styrkelse af den kommuael alkoholbehandling af dobbeltbelastede25-04-20191905570934097
 Borgerhenvendelse vedr. hjemmelavet tobak22-06-20191905593933790
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVedr. faktura for indsats for cyber- og informationssikkerhed i almen praksis25-06-20191905598934968