Fra: 03-06-2019 til: 03-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
The Embassy of Georgia in CopenhagenReply to the Embassy of Georgia regarding meeting28-05-2019SJ-STD-DEPHBA920112
UndervisningsministerietSpørgsmål fra lærerstuderende videresendes til UVM27-05-2019SJ-STD-SUMAI917912
SundhedsstyrelsenGodkendelse af budget vedr. oplysningsindsats om organdonation29-05-20191600792921121
Danske RegionerVedr. Landspatientregistret 3 og tolkegebyret28-02-20191601320919022
Danske HospitalsklovneTilsagn vedr. satspuljen for 2016-2019 om "hospitalsklovne i psykiatrien"04-04-20191601774921531
 Genfremsendelse af svar på henvendelse vedr. klage over psykiater27-05-20191608237918255
Region MidtjyllandLedelsesunderskrevet kvartalsrapport fra Region Midtjylland for kvalitetsfondsprojekterne pr. 31 december 201802-06-20191703288921626
Region MidtjyllandAnmodning om lukkede bilag til revisionserklæring02-06-20191703288921614
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på spørgsmål vedr. selvstændigt virke som tandlæge03-06-20191709257921799
Egedal KommuneVedr. statusrapport for projekt spisevenner ifm. puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre28-05-20191709316919838
OUH Odense universitetshospitalGodkendelse af afrapportering for 2018 for ludomanibehandlingen ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital24-05-20191801011917598
OUH Odense universitetshospitalGodkendelse af regnskab vedr. ludomanibehandling for 201823-05-20191801011917597
Herning KommuneSvar vedr. projekt om satellitpraksis i Haderup under lægerne i Sunds29-05-20191802029921103
Albertslund Kommune
Allerød Kommune
Assens Kommune
Billund Kommune
Orientering om lov om ændring af lov om social service (målretning af de forebyggende hjemmebesøg)28-05-20191804676920235
SundhedsstyrelsenBestilling af oplysninger vedr. ICD-10 til brug for borgerbrev01-08-20181805306919364
Region SjællandSvar til Region Sjælland vedr. tidshorisont vedr. udmøntning af midler til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling på centre for voldtægtsofre24-05-20191805629917567
Region NordjyllandOpklarende spørgsmål vedr. midler til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre29-05-20191805629921289
 Besvarelse af henvendelse vedr. prostatacancer29-05-20191806046920920
TandlægeforeningenAfgørelse vedr. klage over autorisation sendes til Tandlægeforeningen03-06-20191806221921773
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om afgørelse vedr. autorisation03-06-20191806221921780
SundhedsdatastyrelsenVedr. ny dato for review ved Statens It-råd24-05-20191806579918025
Region MidtjyllandUdkast til referat fra møde med Region Midt om status på DNV (Det Nye hospital i Vest) den 29. november 201828-05-20191808877921077
Region MidtjyllandEndeligt referat fra møde med Region Midt om status på DNV (Det nye hospital i Vest)29-05-20191809161921097
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientklager
Børne- og Socialministeriet
Forslag til mødedato vedr. sundhedspersoners underretningspligt27-05-20191810163918001
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientklager
Børne- og Socialministeriet
Ændring af mødedato vedr. sundhedspersoners underretningspligt27-05-20191810163918078
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientklager
Børne- og Socialministeriet
Nyt forslag til dato for møde vedr. sundhedspersoners underretningspligt03-06-20191810163922153
 Svar på henvendelse vedr. ulige adgang til medicinsk cannabis28-05-20191900598919580
 Kvitteringsbrev til borger vedr. udskrivelse af folketingsvalg28-05-20191900716919812
 Svar på henvendelse vedr. ventetid på operation12-05-20191900795919835
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. forsvunden journal27-05-20191900977918993
 Svar på henvendelse vedr. prisen på medicinsk cannabis-te28-05-20191901632919592
RigsrevisionenBesvarelse af materialeanmodning 2 og 3 for Nyt OUH (Odense Universitetshospital)29-05-20191901801921280
 Kvitterer for modtagelse af partshøringssvar og orientering om yderligere klager28-05-20191901888920320
 Svar vedr. betaling for ophold efter serviceloven28-05-20191901967920180
 Afslag på anmodning om møde med sagsbehandler i klagesag om autorisation28-05-20191902026919575
 Reply regarding treatment with egg donation29-05-20191902536920697
 Svar på henvendelse vedr. forsøgsordningen med medicinsk cannabis28-05-20191902650919706
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis28-05-20191902651919720
 Foranalyse vedr. semantik og infrastruktur i forbindelse med overgang til ICD-1102-04-20191902943918981
Region Nordjylland
Morsø Kommune
Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen til læge- og sundhedshuse03-05-20191902971903878
Rebild KommuneTilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen til læge- og sundhedshuse03-05-20191903006903875
 Svar på henvendelse om tandregulering03-06-20191903251922018
 Svar på henvendelse om klagemuligheder ifm. tandregulering23-05-20191903251916518
Dansk Selskab for PatientsikkerhedGodkendelse af budget vedr. tilsagn til ernæringsinitiativ i regi af puljen "I sikre hænder"29-05-20191903381921385
Styrelsen for PatientsikkerhedBorger rykker for svar på henvendelse om plejeophold03-06-20191903669921856
Styrelsen for PatientsikkerhedSender rykker for svar på henvendelse om plejeophold til hovedpostkasse03-06-20191903669921874
Styrelsen for Patientsikkerhed2. rykker for bidrag om direkte adgang til fysioterapi03-06-20191903929922173
Børne- og SocialministerietClearing af svar på borgerhenvendelse om respirationsbrugeres ferie03-06-20191904068921827
TandlægeforeningenSvar vedr. afrundinger af honorarreguleringer27-05-20191904178918718
Statens Serum Institut
Energistyrelsen
Oplysninger fra Sundheds- og Ældreministeriet til brug for dataindsamling vedr. afrapportering af statens energiforbrug24-05-20191904339917601
LægemiddelstyrelsenBestilling til LMST vedr. udtalelse til klage vedr. Lægemiddelstyrelsens afslag på godkendelse af et klinisk forsøg24-05-20191904422917603
 Response to letter from a norwegian patient about THC-drops and medical cannabis28-05-20191904430915342
 Fristbrev vedr. klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse om aktindsigt03-06-20191904481922200
Ekstra BladetSvar på aktindsigtsanmodning fra Ekstra Bladet vedr. ældreministerens tjenesterejse til Grønland24-05-20191904491917167
Miljø- og FødevareministerietBidrag til kommenteret dagsorden om AMR-rådskonklusioner20-05-20191904629918488
Skau Reipurth & PartnereAfgørelse om aktindsigt vedr. nikotinposer uden tobak24-05-20191904770917569
Region MidtjyllandSpørgsmål vedr. RHV's (Regionshospitalet Viborg) rapportering for 4. kvartal 201902-06-20191904787921610
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om dispensationsansøgning vedr. arealkravet i § 2 a i bekendtgørelse om euforiserende stoffer20-05-20191904788918575
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om dispensationsansøgning vedr. arealkravet i § 2 a i bekendtgørelse om euforiserende stoffer20-05-20191904789918586
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om dispensationsansøgning vedr. arealkravet i § 2 a i bekendtgørelse om euforiserende stoffer20-05-20191904790918592
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om dispensationsansøgning vedr. arealkravet i § 2 a i bekendtgørelse om euforiserende stoffer20-05-20191904791918596
 Svar på borgerhenvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. betaling for kost på kommunalt genoptræningssted28-05-20191904811920381
 Svar vedr. henvendelse om ambulancer, akutlægebiler og akutbiler27-05-20191904826918507
 Response from the Danish Ministry of Health regarding cannabis28-05-20191904837920053
SkatteministerietVedr. høringen over Universal Health Coverage zero-draft27-05-20191904849918712
Region SyddanmarkKvitteringsbrev med afvisning af svar grundet folketingsvalget28-05-20191904861919665
 Answers to short questions about Denmark's healthcare and digital status23-05-20191904899915878
UdenrigsministerietOrientering om, at henvendelse om blåt sygesikringskort ikke besvares03-06-20191904938921896
 Svar fra Sundheds- og Ældreministerietv vedr. henvendelse om sundhedspersonale fra England24-05-20191904951917224
 Svar på henvendelse vedr. lang ventetid på behandling27-05-20191904971918260
UndervisningsministerietOversendelse af henvendelse vedr. livsmestring på skoleskemaet27-05-20191904977917918
Holbæk KommuneSvar på spørgsmål vedrørende sundhedslovens § 14127-05-20191904990918715
 Svar på henvendelse vedr. ventetid på sterilisation29-05-20191905000920729
PRO-sekretariatet Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
KL
Forslag til dagsorden til PRO-styregruppemøde den 17. juni 201928-05-20191905008919638
Hospice LimfjordSvar på henvendelse om den lindrende behandling i Danmark28-05-20191905016919909
Region MidtjyllandUdkast til referat vedr. møde med Region Midt om status på DNV (Det Nye hospital i Vest) den 28. november 201828-05-20191905034920568
Region MidtjyllandEndeligt referat fra møde med Region Midt om status på DNV (Det Nye hospital i Vest)29-05-20191905034921094
Udlændinge- og IntegrationsministerietOversendelse af klage over behandling på et asylcenter29-05-20191905056921145
Halsnæs KommuneVedr. tilsynspolitik på ældreområdet efter servicelovens § 151 c29-05-20191905061921288