Fra: 04-06-2019 til: 05-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Kvittering for statusredegørelse vedr. Akuthus Lemvig03-06-20191603335922512
UdenrigsministerietEUU alm. del - svar på spm. 140 ad EUU alm. del fra Sundhedsministeriet30-05-20181803775624540
Fredericia KommuneGodkendelse af projektregnskab for støtte til krostue03-06-20191805462922395
BetaniahjemmetVedr. evaluering af projekt under puljen til livskvalitet29-05-20191805528921220
Region NordjyllandKvittering til Region Nordjylland for svar på spørgsmål vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling03-06-20191805629921808
 Svar på henvendelse vedr. egenbetaling på tandbehandlinger03-06-20191808581922214
 Svar på henvendelse vedr. medicinafhængighed ift. benzodiazepiner og psykiatriforløb03-06-20191808651921695
 Svar på henvendelse vedr. tandpleje for pensionister04-06-20191809006923214
 Svar på henvendelse vedr. ønske om plads til dyr på plejehjemmene03-06-20191809935922435
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til "The annual Independence Day Celebration on June 20"27-05-20191900031918062
 Svar på henvendelse om ansøgning om udpegning som medlem af Det Etiske Råd03-06-20191900060921749
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om fleksjob04-06-20191900078923131
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om pasningsorlov03-06-20191900078921996
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkForeløbigt svar på invitation til Independence Day Celebration04-06-20191900080923058
 Svar på henvendelse vedr. kritisable forhold på Psykiatrisk Center Amager03-06-20191900791921872
 Svar på henvendelse vedr. lægemiddelpriser03-06-20191901679921683
RigsrevisionenOpsamling på vores møde om besvarelse af materialeanmodning nr. 2 og 3 ifm. undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse28-05-20191901801920036
 Svar på henvendelse vedr. behandling af de ældre03-06-20191902132922480
Neue Zürcher ZeitungAnswer concerning the number of hospitals in Denmark06-05-20191902423922486
 Svar på henvendelse vedr. udlevering af den billigste medicin03-06-20191902576921650
Ludomaniklinikken MindworkSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen til forebyggelse og behandling af ludomani04-06-20191903156922876
Center for LudomaniSvar på henvendelse vedr. puljemidler på ludomaniområdet04-06-20191903156922874
 Svar på henvendelse vedr. pillepas på engelsk03-06-20191903414921701
Devoteam
Sundhedsdatastyrelsen
Bemærkninger til bilag til analyse vedr. initiativ 3.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren samt citater04-06-20191903460922629
 Svar på henvendelse vedr. kronik fra Kristeligt Dagblad om personlig og praktisk hjælp03-06-20191903571922241
Region HovedstadenEndeligt referat af møde mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Region Hovedstaden d. 2. april 2019 vedr. sygehusinvesteringer03-06-20191903573922462
 Svar på henvendelse om ønske om flere økonomiske midler til psykiatrien03-06-20191903722921767
 Svar på henvendelse om anvendelse af amalgam efter 1. juli 201903-06-20191903849922245
Miljø- og Fødevareministeriet
Sundhedsstyrelsen
Vedr. Sundhedsdatastyrelsens analyse af sølvfyldninger03-06-20191903849921709
SundhedsdatastyrelsenKvittering for fremsendelse af link til Sundhedsdatastyrelsens analyse af sølvfyldninger03-06-20191903849921711
 Svar på henvendelse vedr. produktionsoplysninger på lægemidler03-06-20191903865921713
 Svar på henvendelse vedr. Sundhedsreformen04-06-20191903986922994
 Svar vedr. bevilling af kugledyne04-06-20191904070922726
 Svar vedr. kvalitetsniveau i ældreplejen04-06-20191904092922906
Region Hovedstaden
Danske Regioner
Svar på spørgsmål om tilbagemelding på Region Hovedstadens implementeringsstrategi04-06-20191904105922965
Danske RegionerSvar på opfølgende spørgsmål vedr. kontrolstatistik for tandlæger03-06-20191904178922421
Landsforeningen SINDSvar på henvendelse ang. teleløsninger04-06-20191904281923278
 Svar på henvendelse vedrørende bopælskrav og sundhedslovens § 141 (alkoholbehandling)03-06-20191904499922328
 Svar på henvendelse vedr. hvilke kriterier, der gælder for udpegning af lægekonsulenter og inhabilitet i forhold til patientklager03-06-20191904575922126
 Vedr. henvendelse om faggrænser i sundhedsvæsenet04-06-20191904633923171
Region MidtjyllandSpørgsmål vedr. kvartalsrapportering for DNV (Det Nye Hospital i Vest) pr. 4. kvartal 201803-06-20191904786922502
 Svar på henvendelse om ægtefælle, der er for syg til at komme til genoptræning/behandling03-06-20191904822922433
 Svar vedr. serviceniveau i ældreplejen04-06-20191904827923201
 Svar på opfølgende henvendelse om EDTA-behandling04-06-20191904829922606
Udlændinge- og IntegrationsministerietVedr. høring over Universal Health Coverage zero-draft27-05-20191904849918716
JustitsministerietVedr. høring over Universal Health Coverage zero-draft27-05-20191904849918744
UdenrigsministerietVedr. høring over Universal Health Coverage zero-draft27-05-20191904849918724
Udlændinge- og IntegrationsministerietVedr. høring over Universal Health Coverage zero-draft27-05-20191904849918727
Udlændinge- og IntegrationsministerietVedr. høring over Universal Health Coverage zero-draft27-05-20191904849918918
 Svar på borgerhenvendelse vedr. madservice04-06-20191904907923397
Holbæk KommuneSvar på henvendelse vedr. udsmykningen af Holbæk Kommunes nye sundhedscenter29-05-20191904913921256
 Svar vedr. fritvalgsordning i børne- og ungdomstandplejen04-06-20191904931922631
 Svar vedr. tandbehandling04-06-20191904934922714
 Orientering om videresendelse af henvendelse om livsmestring på skoleskemaet til Undervisnings- og Forskningsministeriet27-05-20191904977917917
Dansk Selskab for Obstetrik og GynækologiSvar på henvendelse om besparelser på landets sygehuse03-06-20191905044921984
 Svar på henvendelse vedr. problemer med udredning og lavt stofskifte03-06-20191905052920984
 Orientering af borger om, at klage over behandling på et asylcenter er oversendt til Udlændinge- og Integrationsministeriet29-05-20191905056921160
SundhedsdatastyrelsenBestilling: Yderligere oplysninger til brug for behandlingen af klage over afgørelse om aktindsigt04-06-20191905074923415
 Svar på henvendelse vedr. ældre i Okinava03-06-20191905076921977
 Svar på henvendelse om nødkald03-06-20191905081922294
 Svar på henvendelse om varmetilskud03-06-20191905085922144
 Svar på henvendelse om udrulning af 5G03-06-20191905089922208
 Svar på henvendelse vedr. institutionen Lysningen03-06-20191905090922253
 Svar på henvendelse vedr. lovforslag om regulering af nåleakupunktur i brystkassen03-06-20191905093922332
 Svar på henvendelse om lovforslag om regulering af nåleakupunktur i brystkassen03-06-20191905093922255
Morgenavisen Jyllands PostenBekræftelse på modtagelse af anmodning om aktindsigt vedr. mammografisager03-06-20191905097922300
 Svar på henvendelse om manglende hjælp ifm. handicap03-06-20191905099922427
 Svar på henvendelse vedr. visitatorer03-06-20191905100922323
TolkdanmarkSvar på henvendelse om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet04-06-20191905102923260
 Svar på henvendelse vedr. en værdig ældrepleje03-06-20191905103922365
 Svar på henvendelse vedr. ønske om snak om, hvorfor plejehjemsassistententer ikke bruges længere03-06-20191905106922396
 Svar vedr. forslag til sundhedsfradrag04-06-20191905122923016
 Svar vedr. forhold på plejecenter04-06-20191905129923056
 Svar på henvendelse vedr. synshandicap og rehabilitering04-06-20191905134923307
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet omkring ventetid på høreapparater04-06-20191905135923271
 Vedr. din henvendelse om lægedækning på Orø04-06-20191905156923348
 Svar vedr. bevilling af hjælpemidler04-06-20191905158923446