Fra: 07-06-2019 til: 10-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
JulemærkefondenTilsagn til Julemærkehjemmene 201907-06-20191603979924942
Styrelsen for PatientklagerForespørgsel om bidrag om erstatningspligten efter lov om klage- og erstatningsadgang til Styrelsen for Patientklager03-06-20191701784922243
Miljø- og FødevareministerietDansk deltagelse til møde på Island om antimikrobiel resistens23-05-20191706016924093
Fredensborg KommuneSpørgsmål vedr. opfølgning på projekt under puljen til etablering af læge- og sundhedshuse 201806-06-20191802036924154
Frederikshavn KommuneKvittering for fremsendt afrapportering for projekt under puljen til livskvalitet06-06-20191805487923934
Frederikshavn KommuneKvittering for fremsendt afrapportering for projekt under puljen til livskvalitet06-06-20191805493923844
Rudersdal KommuneKvittering for fremsendt afrapportering for projekt under puljen til livskvalitet06-06-20191805505923888
Randers KommuneFremsendelse af skabelon vedr. evaluering og erfaringsopsamling til brug for projekt under puljen til livskvalitet06-06-20191805524923767
BetaniahjemmetVedrørende det reviderede budget for 2019 for projekt under puljen til livskvalitet29-05-20191805528922960
BeskæftigelsesministerietOversendelse af henvendelse vedr. sygedagpenge til Beskæftigelsesministeriet06-06-20191900078923754
RigsrevisionenSvar på materialeanmodning vedr. Rigshospitalet04-06-20191901801923719
RigsrevisionenGenfremsendelse af besvarelse af materialeanmodning 3 vedr. Aabenraa06-06-20191901801923840
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. hjælpemidler, behandlingsredskaber og træningsredskaber04-06-20191902808923409
 Svar om betaling for livstestamenter, behandlingstestamenter og plejetestamenter07-06-20191903555924733
 Svar på henvendelse om brugen af Ritalin til ADHD-diagnosticerede børn04-06-20191903580923195
 Svar på din henvendelse om respirationsbrugeres ferie06-06-20191904068923736
Wellvita ApSPartshøring vedr. klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse af 27. februar 2019 om reklame for Revadol06-06-20191904103923999
Miljø- og FødevareministerietVedr. parallel forelæggelse af kommenteret dagsorden og samlenotat vedr. antimikrobiel resistens (AMR)-rådskonklusioner24-05-20191904629924106
Miljø- og FødevareministerietVedr. justeringer af kommenteret dagsorden vedr. antimikrobiel resistens (AMR)-rådskonklusioner24-05-20191904629924110
Tårnby KommuneSvar på spørgsmål vedr. afgift ved udeblivelse i kommunal tandpleje06-06-20191904681923825
 Answer regarding access to elder care in Denmark07-06-20191904688924852
Region MidtjyllandReferat af møde vedr. KF(kvalitetsfonds)-projekter den 29. marts 201904-06-20191905065923000
 Svar på henvendelse vedrørende offentlig tilgængeligt litteratur om alderdom04-06-20191905127922902
Sønderborg KommuneVedrørende fortolkningen af sundhedslovens § 135, stk. 1, om økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader04-06-20191905153923335
 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning af 5. juni 2019 vedr. Abbott Diabetes Care07-06-20191905176924467
Lægemiddelstyrelsen
DK-SEA SAFETY A/S
Sundheds- og Ældreministeriet svarer på henvendelse om årsgebyr for forhandling af medicinkister06-06-20191905178923869
KL
Danske Regioner
småtegn
Sundheds- og Ældreministeriet videresender henvendelse om eventuelt oplæg om fjerntolkning06-06-20191905197924004
 Svar på din henvendelse af 5. juni 2019 om betaling for livstestamenter, behandlingstestamenter og plejetestamenter07-06-20191905205924247
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om sagsakter og udtalelse i klagesag om autorisation07-06-20191905212924557
 Vedrørende henvendelse omkring nationale mål07-06-20191905216924529