Fra: 11-06-2019 til: 11-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Styrelsen for International Rekruttering og IntegrationSvar på spørgsmål om sundhedskort og udløb07-06-2019SJ-STD-DEPTR924935
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Hovedstaden
Brev til regionerne vedr. takster og rammer for 2019 vedr. refusion af udgifter til vævstypebestemmelser for knoglemarvsdonorer11-06-20191603536925348
Region HovedstadenSpørgsmål til afrapportering og budget - pulje målrettet antibiotikatforbrug og resistens07-06-20191608956924861
Center for LudomaniGodkendelse af afrapportering 2018 vedr. behandling af ludomani07-06-20191801008924864
Center for LudomaniGodkendelse af afrapportering 2018 vedr. forebyggelse af ludomani07-06-20191801014924859
Københavns KommuneBemærkninger vedr. afrapportering af projekt vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2018.07-06-20191805451924628
 Takker for midler fra pulje til livskvalitet07-06-20191805453924760
Ringkøbing-Skjern KommuneGodkendelse af afrapportering vedr. projekt om demensklovne 201807-06-20191805475924720
Ballerup KommuneGodkendelse af evaluering af projekt i Sønderhaven Plejecenter - pulje til livskvalitet07-06-20191805477924877
Frederikssund KommuneBemærkninger vedr. redegørelse 2018 for projektet: Hvad gør din dag god? - pulje til livskvalitet07-06-20191805498924840
Frederikshavn KommuneGodkendelse af afrapportering - pulje til livskvalitet07-06-20191805503924630
Vejle KommuneGodkendelse af projektrapport vedr. projekt om samtalecykler - pulje til livskvalitet07-06-20191805506924683
Frederikssund KommuneGodkendelse af afrapportering vedr. projekt "Klaverkoncert" - pulje til livskvalitet07-06-20191805512924833
Danmarks faste repræsentation ved OECDHenvendelse vedr. High-level meeting on Knowledge based health systems07-06-20191808079924963
MedComStatus vedr. afklaring af retssikkerhedslovens §12 c ift. sygehusadviser til kommunerne07-06-20191809111924926
Hansen & Ersbøll AgendaSvar på invitation til debat på folkemødet11-06-20191809460925573
Copenhagen CapacitySvar på invitation til Life Science-event på Folkemødet11-06-20191809460925579
Gladsaxe KommuneSpørgsmål vedr. evaluering af pulje til løft af digitale kompetencer11-06-20191809491925779
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientklager
Børne- og Socialministeriet
Materiale til møde om sundhedspersoners underretningspligt og orientering om ny mødedato11-06-20191810163925570
RigsrevisionenBesvarelse af opfølgnende spørgsmål vedr. materialeanmodning 2 for Rigshospitalet11-06-20191901801925824
RigsrevisionenBesvarelse af materialeanmodning 2 og 3 vedr. Nordsjælland Hospital04-06-20191901801923721
RigsrevisionenBesvarelse af materialeanmodning 2 og 3 vedr. Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup04-06-20191901801923716
RigsrevisionenBesvarelse af materialeanmodning 2 og 3 vedr. Herlev Hospital04-06-20191901801923712
RigsrevisionenBesvarelse af materialeanmodning 2 og 3 vedr. Viborg hospital04-06-20191901801923710
RigsrevisionenGenfremsendelse af filer vedr. Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)07-06-20191901801924596
RigsrevisionenBesvarelse af materialeanmodning 2 og 3 vedr. Slagelse Psykiatrisygehus (GAPS), Kolding og Slagelse06-06-20191901801924038
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. klage over Styrelsen for Patientsikkerhed07-06-20191902375924598
Nordsjællands Hospital - HillerødSvar til Nordsjællands Hospital vedrørende behandlingstestamenter11-04-20191903555924737
 Svar på henvendelse om undersøgelse af bæredygtigheden29-04-20191904184897138
Miljø- og FødevareministerietBestilling vedr. materiale om antimikrobiel resistens (AMR)-rådskonklusioner til brug ved rådsmøde 14. juni 201906-06-20191904629923772
 Svar vedr. hjælpemidler11-06-20191904916916123
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Mediq Danmark A/S
Vedr. konktaktpersoner i forbindelse med statusrapportering for 1. halvår 2019 for Sundheds- og Ældreministeriet til Statens It-råd07-06-20191904964924815
DigitaliseringsstyrelsenNye konktaktpersoner i forbindelse med statusrapportering for 1. halvår 2019 for Sundheds- og Ældreministeriet til Statens It-råd07-06-20191904964924868
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenAflysning af PRO-styregruppemødet 17/6/1911-06-20191905008925514
 Svar vedr. praksispersonale i almen praksis11-06-20191905143925883
 Svar vedr. ventetid hos øjenlæger11-06-20191905146925450
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ekstra ressourcer ved plejehjem07-06-20191905173924385
Københavns Universitet Det SundhedsVidenskabelige FakultetSvar på henvendelse om ministeriets internationale Antimikrobiel resistens (AMR)-arbejde og ICARS (The International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions)06-06-20191905202924128
 Svar vedr. flere lægebesøg11-06-20191905211925224
 Svar på henvendelse vedr. gebyrer for livs-, behandlings- og plejetestamenter11-06-20191905223925987
Varde KommuneSvar - vedr. frit valg i omsorgstandplejen11-06-20191905265925604