Fra: 13-06-2019 til: 13-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandEndeligt referat af møde vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) 29. januar 201827-02-20181800128926556
Region MidtjyllandRETTELSE: Endeligt referat af møde vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) 29. januar 201802-03-20181800128926566
 Godkendelse af faglig indrapportering vedr. projekt under pulje til livskvalitet12-06-20191805453927020
 Svar på borgerhenvendelse vedr. tandlægeområdet04-04-20191807899878874
DGISvar på invitation til reception for Foreningsdanmark med DIF og DGI12-06-20191809460926358
Styrelsen for PatientsikkerhedNyt forslag til mødedato sendes til STPS vedr. møde om sundhedspersoners underretningspligt11-06-20191810163925196
DropUd ApsGodkendelse af revideret budget mv. vedr. behandling af ludomani12-06-20191900236927288
 Genfremsendelse af svar vedr. betaling for ophold på plejehjem.13-06-20191901767927412
RigsrevisionenSvar på materialeanmodning 2 vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)12-06-20191901801926639
Danske RegionerForespørgsel - Danske Regioner - Aktivitet i voksentandplejen - April 201911-06-20191902272927387
UdenrigsministerietRevideret høring: Udarbejdelse af dansk statusrapport for 2015-pledges forud for 33 International Conference of the RCRC12-06-20191903184927322
Region NordjyllandSvar på henvendelse vedr. fortolkning af reglerne om aktindsigt i afdødes patientjournaler13-06-20191903818927600
 Svar på henvendelse - Psykiatrien og opbygning13-06-20191904067927958
 Svar på henvendelse - ventetid og diagnostisering13-06-20191904201927805
 Orientering om udsættelse af svarfrist i klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse om aktindsigt13-06-20191904481927832
 Svar vedr. tobaksrygning13-06-20191904585927385
 Afgørelse på klage over Sundhedsdatastyrelsens afslag på aktindsigt11-06-20191904797925412
 Svar vedr. omsorgs- og børne- og ungetandpleje13-06-20191904931927581
Region Nordjylland
Danske Regioner
Svar vedr. fortolkning af § 79, stk. 2 og § 86 (fritvalgsregler)12-06-20191904948926163
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. indsatser24-05-20191904953917234
Radio24syvDelafgørelse om aktindsigt i sager på postlisten udsendes til anmoder12-06-20191905188926861
 Orienterer borger om anmodning om aktindsigt i sag på postlisten12-06-20191905188926553
JustitsministerietOversendelse af henvendelse vedrørende tavshedspligten13-06-20191905200927475
 Orientering om at henvendelse vedrørende tavshedspligt er oversendt til Justitsministeriet13-06-20191905200927549
 Svar på henvendelse - klage over afdelingslæge13-06-20191905250928176
 Svar på henvendelse om behandling af parkinsons12-06-20191905253926962
SundhedsdatastyrelsenVedr. behovsundersøgelse for ny kandidatuddannelse på Aalborg Universitet12-06-20191905257927398
SundhedsdatastyrelsenVedr. behovsundersøgelse for ny kandidatuddannelse på Aalborg Universitet12-06-20191905257927399
 Vejledning til at kontakte ministeriet via digital post vedr. anmodning om indsigt efter databeskyttelsesforordningen11-06-20191905262925592
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. betaling hos øjenlægen12-06-20191905273926940
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet omkring frit valg af hjemmehjælp13-06-20191905298927792
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientklager
Information om EU-forordning 2018/1807 om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union til hele koncernen13-06-20191905330927647
KLUdpegning af flere medlemmer til følgegruppe for PRO13-06-20191905339928241