Fra: 17-06-2019 til: 17-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Børne Astma CenterTilsagn for 2019 og tilbagemelding på afrapportering for 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet til Dansk BørneAstma Center - 160114817-06-20191601148930036
Nævnenes HusTil orientering: Beskikkelse af medlem til Det Psykiatriske Patientklagenævn14-06-20191604318928263
Nævnenes HusTil orientering: Beskikkelse af medlem til Det Psykiatriske Patientklagenævn14-06-20191604318928276
Assens KommuneFremsendelse af faglig afrapportering og underskrevet budget for projektet "Udvidelse af Ældrecentret - Æblehavens udendørsliv og udemiljø"14-06-20191805442928520
Roskilde KommuneGodkendelse af regnskab og afrapportering for projektet "Fællesskab og oplevelser på tværs af generationer"14-06-20191805470928500
Beboer- og pårørenderådet ved Plejeboligerne Augustenborggade 27Godkendelse af regnskab og afrapportering for projektet "Mere livskvalitet og trivsel i plejeboligerne Augustenborggade 27"14-06-20191805480928545
Holstebro KommuneGodkendelse af afrapportering for projektet "Vi er stadigvæk os"14-06-20191805494928598
Herning KommuneGodkendelse af regnskab og afrapportering for projektet "Omsorgsklovne som aktivitet på Fuglsangsø Centrets 2 skærmede enheder"14-06-20191805497928646
Vejle KommuneGodkendelse af projektet "Samtalecykler"14-06-20191805506928484
Assens KommuneGodkendelse af projektet "Livskvalitet gennem cykelture for ældre borgere på plejehjem med demens"14-06-20191805509928625
FjordstjernenGodkendelse af afrapportering for projektet "Stjernestunder på Fjordstjernen"14-06-20191805510928464
Herning KommuneGodkendelse af regnskab og afrapportering for projektet "Livsglæde med musik og sang"14-06-20191805513928826
BetaniahjemmetSpørgsmål til projektet "Ældre i bevægelse - En vej til øget livskvalitet"14-06-20191805528928333
UdenrigsministerietSvar på henvendelse fra Regeringens Menneskerettighedsudvalg om opfølgning vedrørende kommende samling i FN's Menneskerettighedsråd14-06-20191806309928419
Dansk Selskab for PatientsikkerhedGodkendelse af afrapportering for 2018 vedr. patientsikkerhedsarbejde i kommunerne13-06-20191810020928348
UdenrigsministerietSvar på anmodning om bidrag til besvarelse af anbefalinger i BSPC's (Baltic Sea Parliamentary Conference) 27. resolution14-06-20191810606928311
 Svar på henvendelse fra skolelev om livsstilssygdomme17-06-20191900079929353
DGISvar på invitation til Hærvejsløbet17-06-20191900080929399
MedComForståelsespapir til finansierings- og styringsmodel vedr. SDN (sundhedsdatanettet), VDX (videoknudepunktet), KIH (klinisk integreret hjemmemonitorering)14-06-20191901438928877
RigsrevisionenSupplerende svar på materialeanmodning vedr. Universitetshospital Køge14-06-20191901801928735
Region MidtjyllandTil Region Midt: Strålerapport 201817-06-20191901801929489
 Svar vedr. diabetespatienter og kommuner17-06-20191903351929504
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabSundheds- og Ældreministeriets kommentarer til budget for gennemgang af Nyt Herlev Hospital14-06-20191903721928603
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabOK til tilrettet budget for gennemgang af Nyt Herlev Hospital17-06-20191903721929885
 Svar på henvendelse om klage og erstatning17-06-20191904510928956
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender borgerhenvendelse vedr. manglende dokumenter ift. autorisation som sygeplejerske14-06-20191904636928335
 Orientering om at borgerhenvendelse vedr. manglende dokumenter ift. autorisation som sygeplejerske er blevet videresendt til Styrelsen for Patientsikkerhed14-06-20191904636928375
Sundhedsdatastyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Åbning af Rigsrevisionsundersøgelse om outsourcet persondata14-06-20191904657928685
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. permanent makeup13-06-20191904690927554
 Svar på henvendelse om operation for grå stær13-06-20191904730927703
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedrørende aktiv dødshjælp17-06-20191904841929645
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om yderligere dokumenter i sag om afslag på autorisation som tandlæge17-06-20191905022929559
Jyllands-PostenUdskydelse af frist for svar på anmodning om aktindsigt vedr. mammografisager14-06-20191905097928294
 Kvittering for anmodning om aktindsigt i Kammeradvokatens notat om sprogkrav til udenlandske læger og orientering om forventet besvarelse14-06-20191905209928881
 Kvittering for modtagelse af klage over autorisation17-06-20191905212929847
 Besvarelse af henvendelse om vævsprøver17-06-20191905218929452
 Besvarelse af henvendelse vedrørende mammografi17-06-20191905219929618
 Anmodning om bekræftelse af identitet ifm. indsigtsanmodning17-06-20191905262929067
 Svar vedr. blodprøvetagning i almen praksis17-06-20191905271929408
Syddansk UniversitetVedr. anmodning om aktindsigt i skrivelser om midler til videnscentre for voldtægtsofre/voldtægtscentre14-06-20191905289928823
 Svar på henvendelse om behandlingen af de ældre i Danmark14-06-20191905310928867
 Svar vedr. befordring og ledsagelse for borgere med demens17-06-20191905324929287
 Svar vedr. befordring og ledsagelse for ældre på plejehjem17-06-20191905334929171
Brønderslev Kommune
Kalundborg Kommune
Roskilde Kommune
Aalborg Kommune
KL
PRO-sekretariatet Sundhedsdatastyrelsen
Aarhus Kommune
Sønderborg Kommune
Udkast til referat fra 1. møde i følgegruppen for PRO (patientrapporterede data) til tidlig opsporing13-06-20191905339928237
 Svar vedr. blodprøver i almen praksis17-06-20191905349929456
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af borgerhenvendelse om operation i Tyskland til STPS17-06-20191905352928978
 Svar vedr. Specialklinikken Rebild17-06-20191905371929319
 Svar vedr. tilskud til tandbehandling17-06-20191905374929415
 Svar på henvendelse vedr. duft- og kemikalieoverfølsomhed17-06-20191905378929326
MedComSvar på forslag om nyt PRO-skema (patientrapporterede data) i WebPatient for almen praksis i en palliativ kontekst21-03-20191905380928820