Fra: 18-06-2019 til: 18-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsdatastyrelsenVedr. offentliggørelse af monitorering af indlæggelser af nyfødte18-06-20191603033930508
Holbæk KommuneBemærkninger vedr. anvendelse af støtte fra puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre17-06-20191703176930033
Københavns KommuneAnmodning om bemærkninger vedr. projekt under køkkenpuljen17-06-20191704166929476
French agency for food, environmental and occupational health & safetyReply to skype invitation: OHEJP (One Health EJP) - POC meeting at Anses on 19th June 2019 - Agenda and supporting documents17-06-20191707559929525
Kalundborg KommuneBemærkninger vedr. afrapportering fra puljen "Udvikling af bedre rammer for det gode måltid"17-06-20191709315929049
Danske RegionerVedr. loftet over antallet af speciallæger på tre universitetshospitaler18-06-20191801406930596
Ringkøbing-Skjern KommuneBemærkninger vedr. midler til projekt under puljen til livskvalitet17-06-20191805523928988
Danske Regioner
KL
Drift af fællesoffentlige løsninger SDN (sundhedsdatanettet), VDX (videoknudepunktet) og KIH (klinisk integreret hjemmemonitorering)17-06-20191901438929359
Ministry of Health, Welfare and SportTo the Netherlands regarding Danish participation from the health side in twinning lunch during antimicrobiel resistance conference 19-20 June18-06-20191901572930268
Statens Serum InstitutTil ICARS: vedr. dansk deltagelse til twinning lunch til konference17-06-20191901572929832
RigsrevisionenSvar på materialeanmodning 3 vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)17-06-20191901801929423
 Svar på henvendelse om behandling af borger17-06-20191902164929572
Odense KommuneRykker for acceptskrivelse vedr. tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Læge- og Sundhedshuse17-06-20191902965928957
 Svar på henvendelse vedr. ministerens indsats17-06-20191904059929398
 Svar på henvendelse om psykiatrien17-06-20191904200929277
 Partshøring over udtalelse i forbindelse med klage over afgørelse om afslag på yderligere evalueringsansættelse13-06-20191904761927971
 Svar på henvendelse om stresspanelet18-06-20191904998930112
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder om orientering i sag om autorisation18-06-20191905022930277
 Svar på borgerhenvendelse om manglende sundhedskort17-06-20191905167929637
 Svar på aktindsigtsanmodning af 5. juni 2019 vedr. Abbott Diabetes Care17-06-20191905176929494
 Henvendelse vedr. sundhedskort18-06-20191905199930295
 Svar vedr. tandbørstning på plejehjem17-06-20191905237929275
Jyllands-PostenAfgørelse om meddelelse af aktindsigt i materiale til Rigsrevisionens undersøgelse om kræftområdet bilag 417-06-20191905305929009
Pemo Bambus ApsOrientering om oversendelse af henvendelse om sygesikring til Udbetaling Danmark17-06-20191905351929005
Udbetaling DanmarkOversendelse af anmodning om S1-blanket til Udbetaling Danmark17-06-20191905351928996
 Orienterer borger om, at henvendelse om sygesikring er oversendt til Styrelsen for Patientsikkerhed17-06-20191905352928984
 Svar på henvendelse af 11. juni 2019 om "Denmark and the Dutch Heath Care insurance Act"14-06-20191905355928517
 Svar på borgerhenvendelse om tvangsindlæggelse18-06-20191905385930075
 Svar på borgerhenvendelse om stress18-06-20191905422930171