Fra: 20-06-2019 til: 20-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Børne- og SocialministerietVedr. anbefalinger for svangreomsorgen20-06-20191704793932782
Ringkøbing-Skjern KommuneSvar vedr. opfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201819-06-20191801955931254
Region SyddanmarkMinisteriets ok til revideret udkast til kommissorium for ekstern gennemgang af Nyt OUH (Odense Universitetshospital)19-06-20191807187932024
 Svar på borgerhenvendelse om kørsel under behandling med cannabis30-05-20191807494931301
Danske RegionerSvar på invitation til afskedsreception20-06-20191900080932578
Danske RegionerForeløbigt svar på invitation til afskedsreception den 21. juni 2019 i Danske Regioner19-06-20191900080931228
 Svar på borgerhenvendelse om it-oplæg til et sammenhængende sundhedssystem20-06-20191900593932825
 Svar på borgerhenvendelse om udlicitering af hjemmehjælp20-06-20191900805932818
MedicoindustrienSvar på henvendelse om mangel på bemyndigede organer for medicinsk udstyr19-06-20191901721931147
 Letter from the Danish Ministry of Health regarding spinraza19-06-20191901806931197
 Svar på henvendelse vedr. betaling for ophold på akutplads18-06-20191901967930452
 Svar på borgerhenvendelse om fejl i medicinkortet19-06-20191902577931204
 Svar på klage over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid i aktindsigtssag19-06-20191902635931758
Danske RegionerSpørgsmål til Danske Regioner vedr. status på akut videotolkecenter20-06-20191902711932728
Danske RegionerSpørgsmål til Danske Regioner vedr. status på akut videotolkecenter19-06-20191902711932044
Patientforening for funktionelle lidelserSvar på henvendelse om funktionelle lidelser19-06-20191904057931532
 Svar på henvendelse om utilsigtede hændelser19-06-20191904523931255
 Svar på henvendelse om utilsigtede hændelser og erstatning19-06-20191904523931257
 Svar på fremsendte kommentarer vedr. ventetid på høreapparater19-06-20191904732931588
LægemiddelstyrelsenKvittering for bekræftelse af kontaktperson i forbindelse med statusrapportering for 1. halvår 2019 for Sundheds- og Ældreministeriet til Statens It-råd19-06-20191904964932033
Region MidtjyllandEndeligt referat af møde vedr. KF-projekter (kvalitetsfondsprojekter) 29.03.1919-06-20191905065931712
 Svar på borgerhenvendelse om mødet med et plejehjem19-06-20191905172931458
 Svar på borgerhenvendelse om regler for udenlandske læger19-06-20191905174931915
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteVedrørende klage over Sundhedsstyrelsen19-06-20191905443931994
Udbetaling DanmarkOversendelse af borgerhenvendelse om midlertidigt blåt sygesikringskort til Udbetaling Danmark19-06-20191905475931524
Børne- og SocialministerietOrienterer BSM om oversendelse af borgerhenvendelse om EU-sygesikring til Udbetaling Danmark19-06-20191905475931523
UdenrigsministerietMeddelelse fra Kommissionen: Orientering om den Europæiske Unions strategiske tilgang til lægemidler i miljøet24-05-20191905482931956
SundhedsdatastyrelsenPRO (patientrapporterede data) til sekundære formål19-06-20191905491931891
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
MedCom
PRO-data (patientrapporterede data) til sekundær anvendelse19-06-20191905491931902
Danske Regioner
KL
Brugsscenarier for PRO (patientrapporterede data) til sekundær anvendelse19-06-20191905491931905
SundhedsstyrelsenPRO (patientrapporterede data) til sekundær anvendelse19-06-20191905491931893