Fra: 24-06-2019 til: 24-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Det Sociale NetværkTilsagn om støtte til Det Sociale Netværks Psykiatritopmøde i 201921-05-20191602763932292
 Afbeskikkelse af KL's medlem af Det Nationale Antibiotikaråd21-06-20191701532933312
 Beskikkelse af medlem fra KL til Det Nationale Antibiotikaråd21-06-20191701532933314
Nyborg KommuneAnmodning om yderligere bemærkninger vedr. regnskabsaflæggelse for 2017 for puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre20-06-20191703215932216
OUH Odense universitetshospitalVedrørende ansøgning om støtte til den auditive indsats (AVT-programmet)21-06-20191703354933119
Gentofte HospitalVedrørende ansøgning om støtte til den auditive indsats (AVT-programmet)21-06-20191703354933117
Aarhus UniversitetshospitalVedrørende ansøgning om støtte til den auditive indsats (AVT-programmet)21-06-20191703354933136
DecibelVedrørende ansøgning om støtte til den auditive indsats (AVT-programmet)21-06-20191703354933130
SundhedsdatastyrelsenForslag til tidsplan for evaluering af kvalitetsfondsprojektet i Kolding21-06-20191708903934198
Center for VoldtægtsofreAnmodning om fremsendelse af revisorpåtegning af regnskab for 2018 for Videncentre for voldtægtsofre21-06-20191804548933005
Rigshospitalet - BlegdamsvejAnmodning om revisorpåtegning af regnskabet for 2018 for Videncentre for voldtægtsofre21-06-20191804548933002
Vejle KommuneGodkendelse af afrapportering vedr. projekt under puljen til livskvalitet20-06-20191805466932363
Bornholms RegionskommuneGenfremsendelse af godkendelse af afrapportering for projektet "Liv i livshistorierne" under puljen til livskvalitet20-06-20191805482932555
Bornholms RegionskommuneGodkendelse af afrapportering vedr. projektet "Liv i livshistorierne" under puljen til livskvalitet20-06-20191805482932548
Aalborg KommuneBemærkninger vedr. rapport og regnskab for projekt under puljen til livskvalitet20-06-20191805499932631
Frederikshavn KommuneGodkendelse af evaluering mv. vedr. projektet "Ung musik på plejecentre" under puljen til livskvalitet20-06-20191805504932603
Nyborg KommuneGodkendelse af budgetpost i Nyborg Kommunes projekt "Hverdag er der mest af - musik, dans og fællessang"21-06-20191805547933436
Styrelsen for PatientsikkerhedOversender henvendelse fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) vedr. lægevagten til STPS og STPK20-06-20191806938932097
BEDklinikken ApSSvar på henvendelse om ændring i ansættelsesform samt anmodning om tilskud21-06-20191810004932906
Forskningsklinikken for LudomaniOpklarende spørgsmål til rebudgettet for behandling af ludomani i 2019 og 202021-06-20191900279933487
Forskningsklinikken for LudomaniVedrørende ændringer i organiseringen af Forskningsklinikken for ludomani i 2019 og 202021-06-20191900279933191
Forskningsklinikken for LudomaniOpklarende spørgsmål til rebudgettet til forebyggelse af ludomani i 2019 og 202021-06-20191900280933491
SundhedsdatastyrelsenVidere proces for CISO-organisering (Chief Information Security) i koncernen20-06-20191901317932228
RigsrevisionenKorrespondance vedr. stråleterapi i Gødstrup21-06-20191901801933015
Department of Health & Social Caretil UK: Regarding the letter from the Alliance of Champions to the UN Secretary General21-06-20191903290933442
Region SyddanmarkKvittering for svar på opfølgende spørgsmål vedr. kvartalsrapport fra Aabenraa, 4. kvartal 201824-06-20191903387934273
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabForslag til dato for midtvejsmøde om gennemgang af Nyt Herlev Hospital24-06-20191903721934546
 Svar på henvendelse vedr. ansøgning om kørekort06-05-20191903902889378
Region HovedstadenTilsagnsbrev vedr. puljen for sjældne sygdomme til Center for Sjældne Sygdomme, Rigshospitalet21-06-20191903932933202
Region MidtjyllandTilsagnsbrev vedr. puljen for sjældne sygdomme til Center for Sjældne Sygdomme, Aarhus Universitetshospital21-06-20191903933933270
Sjældne DiagnoserTilsagnsbrev vedr. puljen for sjældne sygdomme til Sjældne Diagnoser21-06-20191903934933174
Region HovedstadenTilsagnsbrev vedr. puljen for sjældne sygdomme til Cystisk Fibrose Center, Rigshospitalet21-06-20191903935933198
Region MidtjyllandTilsagnsbrev vedr. puljen for sjældne sygdomme til Cystisk Fibrose Center, Aarhus Universitetshospital21-06-20191903936933257
Cystisk Fibrose ForeningenTilsagnsbrev vedr. puljen for sjældne sygdomme til Cystisk Fibrose Foreningen21-06-20191903937933188
 Svar på henvendelse vedr. klage over behandlingsforløb21-06-20191904552932855
 Svar på borgerhenvendelse vedr. problemer med at få behandling på Rigshospitalet mod svimmelhed16-05-20191904701912254
 Svar på henvendelse vedrørende børne- og ungdomstandplejen, tandregulering og almen tandpleje21-06-20191904931933294
 Svar på henvendelse vedrørende fmk-online.dk21-06-20191905165932898
 Svar på henvendelse vedr. ældreplejen21-06-20191905275932955
Børne- og SocialministerietBidrag til svar på borgerhvendelse om servicelovens § 8321-06-20191905409932932
SundhedsstyrelsenAnmodning om udtalelse og sagens akter i forbindelse med klage over Sundhedsstyrelsen19-06-20191905443931536
SygehussamarbejdetSvar på henvendelse vedrørende ønsker til det nye Folketing21-06-20191905508933207
 Kvittering for anmodning om aktindsigt vedr. sprogtest på Sygehus Lillebælt21-06-20191905531932910
 Svar på henvendelse om erstatningsordningen for levende donorer21-06-20191905545933235
Syddansk Sundhedsinnovation
Sundhedsdatastyrelsen
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Digitaliseringsstyrelsen
KL
Danske Regioner
Aflysning af styregruppemøde for digital løsning til gravide den 27. juni kl. 10-1224-06-20191905564933752
Økonomi- og IndenrigsministerietBudget og regnskabstal for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier24-06-20191905577934541