Fra: 25-06-2019 til: 25-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Tårnby KommuneGodkendt overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. puljen "Klippekort til plejehjem"24-06-20191702603934539
Region SyddanmarkGodkendelse af slutregnskab fra Region Syddanmark vedr. puljen til medicingennemgang24-06-20191704197934498
Fredensborg KommuneGodkendelse af tidsplan vedr. etablering af læge- og sundhedshuse24-06-20191802036934252
SundhedsstyrelsenGodkendelse af revideret tidsplan for satspuljeprojektet "Mere viden om multisygdom"24-06-20191802423934491
Syddansk UniversitetSvar på henvendelse vedr. forord til antologi om ældrevelfærd25-06-20191900030934711
 Svar på henvendelse om bidrag til projektopgave25-06-20191900079934929
Ludomaniklinikken MindworkKvittering for revideret budget for bevillingsmidlerne til ludomanibehandling24-06-20191900231934251
 Svar vedr. opfølgende kommentarer omkring betaling for ophold på plejehjem25-06-20191901767934834
Danske BioanalytikereSvar på henvendelse vedr. virksomhedsområde m.v.24-06-20191902128933634
Styrelsen for PatientsikkerhedRykker for clearing vedr. kontaktlinser25-06-20191902801934973
Ikast-Brande KommuneGenfremsendelse af tilsagn vedr. tilskud fra puljen til læge- og sundhedshuse24-06-20191902994934289
 Svar på borgerhenvendelse vedrørende journaloplysninger24-06-20191903273934092
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Danske Regioner
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Status II vedr. HPV-vaccination til drenge25-06-20191903432935227
 Svar på borgerhenvendelse vedrørende psykiatrien24-06-20191904447933649
SundhedsstyrelsenSundheds- og Ældreministeriet genfremsender kopi af ministeriets afgørelse over klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse om aktindsigt af 30. april 201924-06-20191904481933934
 Sundheds- og Ældreministeriet genfremsender afgørelse på klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse om aktindsigt af 30. april 201924-06-20191904481933925
Region MidtjyllandSpørgsmål vedr. kvartalsrapportering for DNV (Det Nye Hospital i Vest) pr. 4. kvartal 201824-06-20191904786934524
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS får fristforlængelse for udtalelse i autorisationssag21-06-20191905212934891
 Svar på opfølgende mail omkring pleje af ældre25-06-20191905275934971
Department of Health & Social CareTo UK: AMR (Antimicrobial Resistance) in the UHC (Universal Health Coverage) political declaration20-06-20191905288932979
 Svar på henvendelse vedr. hjemmeplejen25-06-20191905354934873
 Svar på henvendelse vedr. utilfredshed med hjemmehjælp25-06-20191905379934913
SundhedsstyrelsenAnmodning om udtalelse og sagens akter i forbindelse med klage over Sundhedsstyrelsen24-06-20191905443934100
 Svar vedr. prisen på tobak25-06-20191905550934926
 Svar på henvendelse vedrørende artikel om danske jobcentre24-06-20191905556934205
RinggårdenSvar til Ringgården vedr. puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling24-06-20191905570934099
 Videresendelse af dispensationsanmodning vedr. åbningstider på apotek25-06-20191905575934699
LægemiddelstyrelsenVideresendelse af dispensationsanmodning vedr. åbningstider på apotek25-06-20191905575934701
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om lægemangel25-06-20191905583934843
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVedr. faktura for indsats for cyber- og informationssikkerhed i almen praksis25-06-20191905598934936
Praktiserende Lægers Organisation - PLOVedr. faktura for indsats for cyber- og informationssikkerhed i almen praksis25-06-20191905598934970
Styrelsen for PatientsikkerhedSætter frist for oversendelse af afgørelse i klagesag om autorisation25-06-20191905601935057
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om afgørelse i klagesag om autorisation25-06-20191905601935047