Fra: 26-06-2019 til: 26-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region SyddanmarkOrientering om publikation: "Antibiotikaresistens i danske akutafdelinger. Prævalens, risikofaktorer og afgrænsning af risikogrupper"25-06-20191608967935015
PatienterstatningenAnmodning til Patienterstatningen om bidrag vedr. privatpraktiserende sundhedspersoner25-06-20191701784935329
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på national handlingsplan for antibiotika til mennesker25-06-20191705314935448
 Svar på henvendelse vedrørende aktiv dødshjælp26-06-20191805028935630
RigsrevisionenSupplerende svar til materialeanmodning III vedr. Skt. Hans25-06-20191901801934820
ApotekaSvar på henvendelse vedr. fremtidens apoteker26-06-20191902222935767
Region NordjyllandSvar på henvendelse vedr. vurdering af genoptræningsbehov og udarbejdelse af genoptræningsplaner25-06-20191902380935299
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabUnderskrevet aftaledokument vedr. Nyt Herlev Hospital26-06-20191903721935937
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
KL
Region Hovedstaden
Lægemiddelstyrelsen
Lægeforeningen
Københavns Universitet
Danmarks Apotekerforening
Dansk Selskab for Almen Medicin
Opfølgning og referat af møde afholdt den 25. juni i antibiotikakampagnearbejdsgruppen - frist for bemærkninger er 1. juli 201925-06-20191903961935335
 Svar på henvendelse vedr. behandling af psykiatriske patienter ved hjælp af tankefelttera21-03-20191904161935209
 Svar på henvendelse vedr. fyringer i sygehusvæsenet26-06-20191904627936357
 Svar på henvendelse om syg datter25-06-20191905249935237
ApotekaSvar på henvendelse vedr. høringsliste26-06-20191905269936004
Syddansk UniversitetOrientering om at afgørelse om aktindsigt er afsendt24-06-20191905289933912
 Svar på henvendelse vedr. undring over manglende udnyttelse af lægeressourcer i Nordjylland25-06-20191905437934760
 Anmodning om genfremsendelse af borgerhenvendelse om behandlingskrævende barn i botilbud via e-boks25-06-20191905473934924
 Svar på henvendelse om HPV-vaccine til drenge24-06-20191905486935192
 Svar på henvendelse om jobcentre25-06-20191905556934952
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om sagsakter og udtalelse i klagesag om autorisation26-06-20191905601935668
Danske RegionerForespørgsel om opgørelse vedr. aktivitet og udgifter i voksentandplejen for 201807-03-20191905613935417
 Svar til borger om ankenævn26-06-20191905625935811